Germund Hesslow är professor i neurofysiologi och docent i teoretisk filosofi. Han har i många år föreläst om vetenskapligt tänkande.

”Jag känner inte längre igen Vetenskap och folkbildning och kan inte ställa mig bakom dess verksamhet. Jag kan därför inte längre stå kvar som kontaktperson.”

Trots hans mångåriga verksamhet inom VoF så går han nu ut med öppen kritik mot rörelsen. Brevet är ställt till styrelseledamoten Dan Larhammar.

”Under många år har jag betraktat mig som en anhängare och stödjare av Vetenskap och Folkbildning. Även om jag aldrig varit glad över att man delar ut ett förvillarpris, så har jag tyckt att föreningen gjort ett berömvärt arbete och en viktig samhällsinsats genom att rikta saklig kritik mot pseudovetenskap och dålig vetenskaplig stringens. Just förvillarpriset svär litet mot detta genom att inte vara ett särskilt bra exempel på ”saklig kritik”, men jag har svalt detta som en underhållande skämtsamhet. Men inte nu längre.”

”I mina föreläsningar om den vetenskapliga kulturen brukar jag avsluta med en maning till saklig diskussion och ett avståndstagande från mobbning av oliktänkande. Förvillarpriset har i viss mån karaktären av just mobbning och hade jag haft något att säga till om i VoF hade jag verkat för dess avskaffande. Förvillarpriset är dock inte bara olämpligt i princip – nyligen har VoF enligt min mening gjort ett rejält klavertramp i valet av mottagare.”

Läs hela debatten på Skepticism i Fokus