Årets Förvillare

Etikett: Årets förvillare 2011

Folket valde Smittskyddsinstitutet till Årets Förvillare 2011

Motivering: Smittskyddsinstitutet medverkade till en hysteri kring svininfluensan åren 2009-2010 i Sverige vilket orsakade ett nedsatt förtroende för skolmedicin och myndighetstilltro. Pandemrix gavs till 6 miljoner svenskar i onödan till en kostnad av 1, 3 miljarder kronor.

Omröstningen skedde på systersajten Åretsförvillare.nu och folket valde vinnare.

Hösten 2009 mobiliserades starka krafter för att få svenskarna att vaccinera sig mot svininfluensa…

Vaccinet var dåligt testat. Varningar fanns i Läkartidningen för att kvicksilvret i vaccinet var skadligt, men det viftades bort, skriver sajten Årets förvillare.

Åretsförvillare.nu har blivit en mindre maktfaktor, en folkstyrd missnöjeskanal för att klaga på politiskt maktmissbruk, falsk folkbildning, public service baserad på skenbar vetenskaplighet, likriktande propaganda i media och myndighetsinkompetens.

Har du drabbats av vaccin? Fyll i en digital biverkningsrapport

Årets Förvillare är Smittskyddsinstitutet och Annika Linde enligt folket

Årets Förvillare 2011 Smittskyddsinstitutet

Folket har idag genom demokratisk omröstning avgjort att Smittskyddsinstitutet och Annika Linde är Årets Förvillare 2011.

Motivering

De ansvariga medverkade till en hysteri kring svininfluensan 2009-2010 i Sverige vilket orsakade ett nedsatt förtroende för skolmedicin och kommande vaccinationsprogram.

Hösten 2009 mobiliserades starka krafter för att få svenskarna att vaccinera sig mot svininfluensa. Köpesumman för vaccinet var (och är) hemlig. Vaccinet var dåligt testat. Varningar fanns i Läkartidningen för att kvicksilvret i vaccinet var skadligt, men det viftades bort.

Föreningen Vetenskap och folkbildning (VoF) tystade effektivt all kritik av vaccinationsprogrammet genom att ge sitt pris Årets Förvillare 2009 till en känd och opinionsbildande kritiker av vaccinationsprogrammet.

Smittskyddsinstitutet och Annika Linde har dock tveklöst spelat den mest avgörande rollen för att Pandemrix gavs till svenska folket.

Dessa har framställt Pandemrix-vaccinationen som en säker, lämplig och vetenskapligt väl underbyggd prevention mot svininfluensa. Genom att sopa oklarheterna kring vaccinets giftighet under mattan fördes det svenska folket bakom ljuset.

Det vi vet är att narkolepsi uppstått hos 100-200 barn till följd av vaccinationen. Detta är en obotlig sjukdom som innebär att dessa lider av abnorm trötthet. Narkolepsiskandalen är jämförbar med neurosedynskandalen på 70-talet.

Idag inför 2012 är fortfarande följdskadorna till vaccinationen ofullständigt kända. 

De 1000-tals personer som drabbats av förmodade neurologiska och immunologiska skador samt diverse vaga symptom kan utgöra ett enormt mörkertal. Narkolepsin var endast toppen på ett isberg.

Har du drabbats av vaccin? Fyll i en digital biverkningsrapport


Läs mer

SvD: Därför utser vi en miljönämnd till årets förvillare

Blogg IDG: Miljönämnden i Mora och Orsa blir Årets förvillare 2011

SVT: Årets förvillare 2011

NewsVoice: Vetenskap och Folkbildning utnämns till Årets Förvillare 2011

Vetenskap och Folkbildning,   VoF

NewsVoice ger Vetenskap och Folkbildning priset Årets Förvillare 2011. Föreningen projicerar ut inbillade faror som de tycker sig kunna se ute i samhället. 

Folk tror helt enkelt på fel saker, tex: biodynamisk odling, naturmedicin, fel kostråd, andliga upplevelser eller de har misstro mot vaccin. I missionen ingår att bekämpa och förlöjliga i runda tal 30 företeelser som finns listade på VoF:s hemsida.

Läs mer

 

Nu väljer folket Årets förvillare 2011

Folket får tre gånger per år utse vinnare av titeln ”Årets Förvillare”, vilken ges till personer som under falsk förespegling att denne talar i vetenskapens eller humanismens namn: missbrukar sin maktposition, attackerar alternativtänkande, påtvingar pseudofolkbildning på allmänheten eller gör illa underbyggda uttalanden till skada för enskilda individer. I år kandiderar några av Sveriges mäktigaste opinionsbildare inom hälsa, alternativmedicin och akademia. Vinnare utses den 28 december 2011. 

Årets Förvillare 2011 Smittskyddsinstitutet

[Upphovsrätt foton se nedan]

Annika Linde (Chef avd. virulogi, Smittskyddsinstitutet)
Motivering: Annika Linde medverkade till hysterin kring svininfluensan i Sverige 2009 och har orsakat ett nedsatt förtroende för skolmedicin. Smittskyddsinstitutet och Annika Linde har ansvar för att svenska folket skadats immunologiskt och neurologiskt av vaccinet där narkolepsin förmodligen bara är toppen på ett isberg. Läs mer

Birgitta Rydberg (Landstingsråd, Fp)
Motivering: Rydberg försöker med maktmissbruk från sin position som landstingsråd direkt påverka Regeringen att hämma utövandet av alternativmedicin i Sverige och det trots att det finns internationell forskning som visar på evidens för att många alternativmedicinska metoder fungerar. Läs mer

Christer Sturmark (ordf. Humanisterna)
Motivering: I sin ambition att pracka på omgivningen budskap och beteenden som i grunden kränker de mänskliga rättigheterna har Christer Sturmark duperat många som kan anses vara betydelsefulla inom både kultur, media och politik. Christer Sturmark bildar en spets inom den antihumanistiska fronten. Läs mer

Karin Bojs (Vetenskapsjournalist, DN)
Motivering: Karin Bojs är vetenskapsjournalist på DN och kanske en av Sveriges mäktigaste opinionsbildare när det gäller uppfattningar kring folkhälsa. Hon personifierar mixen av slarvig journalistik och tendentiöst artikelförfattande i kombination med möjligheten att varje dag nå 800,000 läsare genom DN. Läs mer

Martin Ingvar (Professor integrativ medicin, föreståndare för Osher Centrum, ordf. Forskningsstyrelsen, ordf. Forskningsstrategiska kommittén, Martin Ingvar Group vid Stockholm Brain Institute)
Motivering: Martin Ingvar har inte använt en donation på 43 miljoner kr för dess avsedda syfte att utvärdera de bästa alternativmedicinska metoderna för integration i vården. Ingvar har samarbetat med skeptikern Edzard Ernst som rådgivare för Osher Centrum. Martin Ingvar har skrivit förordet till Ernsts bok ”Salveklick och kvacksalveri” som angriper alternativmedicin. Läs mer om motiveringen. Läs mer om Osher Centrum Leaks.

Peter Gudmundson (Rektor på KTH)
Motivering: För att han i egenskap av rektor på KTH beskyddar föreningen Vetenskap och Folkbildnings förnedringsverksamhet och VoF:s ofta ovetenskapliga opinionsbildande utspel mot tex alternativmedicin i press och på TV. VoF har sitt huvudsäte på KTH där flera tunga styrelsemedlemmar sitter tryggt i famnen på rektorn.

Karin Bojs nomineras till Årets förvillare 2011

Karin Bojs är vetenskapsjournalist på DN och kanske en av Sveriges mäktigaste opinionsbildare när det gäller uppfattningar kring folkhälsa.

Motivering:

  • att Karin Bojs naivt och okritiskt gått på den etablerade övertron på vaccin i samhället, vilket är anmärkningsvärt för en prisad vetenskapsjournalist
  • att Karin Bojs med sitt sätt att skriva ofta försöker få läsarna att emotionellt reagera i den riktning hon vill genom att skuldbelägga ömsom skrämma dessa, till exempel till att vaccinera sig,
  • att Karin Bojs utifrån sin position på DN missbrukar sin makt på ett sätt som skyddar läkemedelsindustrin snarare än folkhälsan
  • att Karin Bojs hakar på det tendentiösa i samhällsdebatten snarare än att göra research,
  • att Karin Bojs hakade på drevet med syftet att sabotera ryktet för läkaren Andrew Wakefield vars enda ”brott” var att han redovisat att hans forskning visar att det KAN finnas ett samband mellan vaccin, en magsjukdom och autism.

”Karin Bojs personifierar mixen av slarvig journalistik och tendentiöst artikelförfattande i kombination med möjligheten att varje dag nå 800,000 [?] läsare genom DN. Det gör henne till en av Sveriges farligaste opinionsbildare och största förvillare.”

”Om Karin Bojs lagt ned några minuters studier hade hon funnit precis som seriösa bloggare gjort, att det var något djupt fel med den vetenskapligt ogrundade svininfluensahetsen 2009 och hon hade upptäckt att angreppet mot Wakefield var ett orkestrerat försök att sabotera hans rykte eftersom hans forskning var ett hot mot mångmiljardintäkter för en av världens mäktigaste industrigrenar.”

/NewsVoice

Karin Bojs artiklar

Karin Bojs: Kanyler och kolonialister bakom aids

Karin Bojs: Vaccinbluffen avslöjad till slut

Karin Bojs: Nej, nej, nej, tro dem inte!

Karin Bojs: Konspirationsteorier gör människor rädda i onödan

Kritik mot Karin Bojs

Karin Bojs havererar vidare

Karin Bojs journalistiska haveri

Vaccin med kvicksilver kan ge autism – Inger Atterstam och Karin Bojs förvillade läsarna

Karin Bojs skräms igen: Kärlekshormon är rasisthormon

 

Christer Sturmark nomineras till Årets förvillare 2011

Mons vill nominera Christer Sturmark till Årets förvillare.

Motivering:
Årets förvillare 2011”Christer Sturmark är initiativtagare till Förbundet Humanisterna grundat 1999. Man antog namnet och tillfrågade Svenska Humanistiska Förbundet (SHF) grundat 1896 om SHF ansåg att det fanns risk för förväxling. SHF ansåg naturligtvis att förväxlingsrisken var stor och bad Sturmark att ändra namn. Men det fanns aldrig någon ambition att respektera SHF.”

”Tvärtom var ambitionen att kapa [kidnappa] humanismen och sedan förvränga dess innehåll. Ungefär som diktatoriska stater kallar sig demokratier eller folkrepubliker.”

”I sin ambition att pracka på omgivningen budskap och beteenden som i grunden kränker mänskliga rättigheterna har Christer Sturmark duperat många som kan anses vara betydelsefulla inom både kultur, media och politik. Således bildar Christer Sturmark spets inom den antihumanistiska fronten och måste anses vara en av de farligaste förvillarna.”

Mer om Sturmarks tro

Christer Sturmark: ”Ateismen ingen religiös tro”

Christer Sturmark: Attefall lider av beröringsskräck

”Kyrkan måste sluta fred med religionskritikerna”

Humanisternas Christer Sturmark: Vi kräver lagändring

Christer Sturmark: Om humanism

Sturmark: Tro och vetande 2.0 : om förnuft, humanism och varför människor tror på konstiga saker

Birgitta Rydberg landstingsråd (Fp) nomineras till Årets förvillare 2011

Anders Andersson nominerar landstingsrådet Birgitta Rydberg till Årets förvillare 2011. Bakgrunden är att två skolläkare fått tillstånd att utöva healing (Jan Oleby) respektive homeopati (Anders Pettersson) samtidigt eller vid sidan av att de utövar skolmedicin.

Motivering:

  • Rydberg försöker med maktmissbruk från sin position som landstingsråd direkt påverka Regeringen att stoppa eller hämma utövandet av alternativmedicin i Sverige.
  • Eftersom det finns internationell forskning som bevisar att både healing och homeopati fungerar medan Birgitta Rydberg påstår motsatsen visar det att landstingsrådet är okunnigt. Det är förvisso inte straffbart att vara okunnig.

Uttalandena mot alternativmedicin gjordes i SVT Agenda som sändes 6 november 2011 och lyder:

”Jag hoppas att socialdepartementet och Regeringen granskar de här domarna och funderar över om vi behöver göra någon förändring i lagstiftningen för att tydliggöra att personer som har ett legitimationsyrke, läkare fram för allt, inte får hålla på med sådant som faktiskt inte har någon vetenskap, om de inte gör det i en klinisk studie.”

Källa: Agenda, SVT Play, spola fram till 31 min

Foto på Birgitta Rydberg, del av bildruta från SVT Play.

Årets förvillare har ännu inte tagit ställning till om Birgitta Rydberg ska bli kandidat till debattpriset Årets förvillare. Anders Andersson är en pseudonym.

SVD: Humbug hör inte hemma i vården

Forskningsreferenser:

Forskning på healing, PubMed

Forskning på homeopati, PubMed

 

Dags för allmänheten att föreslå kandidater till Årets förvillare 2011

Det börjar närma sig 28 december då det är dags för en ny utnämning av Årets förvillare 2011. Det behövs ytterligare 1-3 kandidater. Skriv i kommentarsfältet (klicka och rulla ner på sidan). Du kan vara anonym.

Nomineringar

Christer Sturmark (ordf i Humanisterna) nomineras för att han försökt kidnappa humanismen, förvrängt dess innehåll i egenskap av ordförande i föreningen Humanisterna,  prackat på omgivningen budskap och beteenden som i grunden kränker de mänskliga rättigheterna.

Birgitta Rydberg (Landstingsråd, FP) nomineras med motiveringen bla att hon med maktmissbruk försöker från sin position som landstingsråd direkt påverka Regeringen att stoppa eller hämma utövandet av alternativmedicin i Sverige.

Martin Ingvar (professor, KI) nominerades med motiveringen bla för att Ingvar inte har använt donationen till Osher centrum för dess ursprungliga syfte nämligen att utvärdera de bästa alternativmedicinska metoderna och för att inte ha undersökt hur dessa ska kunna integreras i vården.

Per Edman styrelseledamot i föreningen Vetenskap och Folkbildning nomineras till Årets förvillare 2011 med motiveringen att Edman sedan den 13 mars 2006 har genererat över 17522 inlägg på VoF forum och det kan starkt ifrågasättas om han hunnit med en intellektuell tankeprocess mellan inläggen. Syftet förefaller vara att förvilla genom att ha för många åsikter.

 

Föreslå vinnare till titeln ”Årets förvillare 2011”

Årets förvillare 2011Vi låter folket tre gånger per år utse vinnare av titeln ”Årets Förvillare”, vilken ges till personer som under falsk förespegling att denne talar i vetenskapens namn, sysslar med ovetenskapliga utspel i media, attackerar alternativtänkande, påtvingar pseudofolkbildning på allmänheten samt gör illa underbyggda uttalanden till skada för enskilda individer.

Vinnare utses den 15 september 2011 (röstningen har förlängts från 1 sep)
Folket kan perioden fram till 15 september 2011 föreslå kandidater och välja vinnare. Har du förslag på en egen kandidat kontakta oss via kontaktformuläret. Glöm ej att motivera varför personen ska ha priset. Vi lägger ev till personen i kandidatlistan.


Kandidater

Christer Fuglesang (VoF-medlem, astronaut)
Motivering: För sitt deltagande i en smutskastningskampanj i Almedalen, arrangerad av skeptikerföreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF), riktad mot svensk homeopati trots att homeopati är erkänd och tillämpas i hela världen. Christer Fugelsang har gjort det ingen vetenskapsman får göra, att genomföra att försök med en på förhand bestämd åsikt om hur utfallet skall bli. När han på TV inför hela svenska folket blev sluddrig och påverkad av homeopatiskt sömnmedel struntar han i resultatet utan vidhåller det han på förhand bestämt sig för.

Dan Larhammar (styrelsemedlem i VoF och professor i Uppsala, apotekare.)
Motivering: För sin uppsökande verksamhet där han kontaktar konferensarrangörer och tidningsredaktioner inför vilka han försöker styra det fria informationsflödet och verkställa privat censur i vetenskapens namn. Senast har Dan Larhammar i SvD i juli 2011 åter uttalat sig negativt om alternativmedicin som om han vore sakkunnig i alternativmedicin. Dan Larhammar är styrelsemedlem i VoF och Larhammar Consulting AB som hjälper läkemedelsindustrin att snabbare få ut nya läkemedel på marknaden. Han blev Årets folkvätte 2006.

Jesper Jerkert  (styrelsemedlem och fd ordf. i VoF och docent på KTH)
Motivering: För sin naiva tro, baserad på pianokunskap, på folkbildningens ofelbarhet samt på dogmatiskt styrt folkvett såsom upphöjd slutdestination. Det har inte hindrat Jerkert från övertron på att han är expert på det mesta.

Lars-Åke Brodin (ordf. KTH:s etiska kommitté, dekanus och professor i medicinsk teknik vid KTH.)
Motiveringen: För det dåliga omdömet att välja in Sven-Ove Hansson som styrelseledamot i kommittén. Hansson grundade föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) som sedan 1987 delat ut förnedringspriset Årets förvillare till personer i den akademiska världen eller näringslivet pga offrens oliktänkande. Det har lett till personliga tragedier, självmordstankar, förlorade jobb, karriärsavslut, problem i drabbade familjer och allmänt åtlöje för de utpekade. Offentliga handlingar skickade till och från KTH visar att Lars-Åke Brodin inte förklarat varför Hansson är lämpad att sitta i ett etiskt råd ena dagen för att nästa dag förlöjliga oliktänkande. Brodin vill ej förklara vilket nytta VoF:s förnedringsverksamhet tillför KTH eller samhället.

Peter Gudmundson  (rektor på KTH)
Motivering: För att han i egenskap av rektor på KTH beskyddar föreningen Vetenskap och Folkbildnings förnedringsverksamhet och därmed VoF:s ofta ovetenskapliga och ogrundade och opinionsbildande utspel i press och på TV. VoF har sitt huvudsäte på KTH där flera tunga styrelsemedlemmar är tryggt förskansade i famnen på Gudmundson. Läs mer

Svenska Dagbladet
Motivering:  För att tidningen låter sig dras med i VoF:s smutskastningskampanjer t ex attacken i juli 2011 mot alternativmedicin och homeopati i samarbete med Fuglesang. SvD har i en artikelserie under juli 2011 visat att tidningen inte tvekar inför att missbruka sin maktposition som en av Sveriges största tidningar (läs mer). De har ensidigt låtit VoF komma till tals utan att låta den angripna sidan få proportionellt lika många debattsvar publicerade. Är SvD:s utspel i samarbete med VoF en kompensation för att SvD fick VoF:s pris ”Årets förvillare 2006” för att de publicerat en artikelserie om energimedicin?

Hanno Essén fick debattpriset Årets förvillare 2011

Hanno Essèn är Årets Förvillare 2011

Hemsidan Årets Förvillare har utnämnt docent Hanno Essén till Årets förvillare 2011. Vinnaren korades den 1 maj 2011. Av fler inkomna motiveringar sammanfattas de tydligaste bevisen på hans förvillar-gärning på följande sätt enligt Årets Förvillare.

Hanno Essén som är ordförande i skeptikerföreningen Vetenskap och Folkbildning (VOF) får priset Årets Förvillare 2011 för att han regelbundet framträder i radio och TV i sken av att vara expert i vetenskapliga ämnen trots att han endast har sakkunskap i fysik. Essén har inte förklarat varför denna kompetens gör honom lämpad för att uttala sig om frågor gällande tex medicin.

Hanno Essén har dessutom delat ut priset Årets förvillare både 2009 och 2010 på ett tvivelaktigt sätt. Dels till läkaren Annika Dahlqvist (2009) och dels till Stockholmsinitiativet (2010). Utnämningen av Annika Dahlqvist var grundad på felciteringar i Aftonbladet. Att inte använda säkra källor i en verksamhet som påstås vara vetenskaplig är förvillande, skriver Årets Förvillare.

Att utnämna Stockholmsinitiativet (2010) är att skaffa sig själv försteg i en icke avgjord akademisk diskussion genom att påstå att motparten är en fåntratt. Detta degraderar allvarliga vetenskapliga frågor till smutskastning.

VOF:s utnämningar har kritiserats i den öppna debatten tex på Newsmill.se. VOF har ivrigt debatterat, men ändå inte klarat av att försvara sina motiveringar. Istället har Hanno Essén och hans kollegor försökt förtydliga dem med ytterligare citat från bloggar och kvällspress, enligt Rickard Berghorn som synat VOF:s utnämningar i sömmarna. Läs mer om det

Hanno Essén blev Årets förvillare

Folket utser vinnare av titeln ”Årets Förvillare”. Vinnaren valdes den 1 maj 2011. Av flera föreslagna motiveringar för att ge Hanno Essén priset sammanfattas de tydligaste bevisen på hans förvillar-gärning. Se kandidater.

Motivering

Hanno Essén

Person som är snarlik prof Hanno Essén

Hanno Essén är fd ordförande i skeptikerföreningen Vetenskap och Folkbildning (VOF). Han får priset Årets Förvillare för att han regelbundet framträder i radio och TV i sken av att vara expert i flera vetenskapliga ämnen trots att han endast har sakkunskap i fysik. Essén har inte förklarat varför hans fysikkompetens gör honom lämpad för att uttala sig om frågor gällande t.ex. hälsa och medicin.

Essén har delat ut priset Årets förvillare två år i följd 2009-2010 på ett tvivelaktigt sätt, dels till läkaren Annika Dahlqvist (2009) och dels till Stockholmsinitiativet (2010). Utnämningen av Annika Dahlqvist var främst grundad på felciteringar i kvällspressen. Att inte använda säkra källor i en verksamhet som påstås vara vetenskaplig är att förvilla.

Att utnämna Stockholmsinitiativet (2010) är att skaffa sig själv försteg i en icke avgjord akademisk diskussion genom att påstå att motparten är en fåntratt. Detta degraderar allvarliga vetenskapliga frågor till smutskastning.

I en artikel i Aftonbladet den 23 mars 2011 meddelade Hanno Essén att han inte tänker dra tillbaka någon utnämning även när VOF har fel. Att inte korrigera fel när de påtalas är att förvilla. Så agerar ingen riktig vetenskapsman.

VOF:s utnämningar har kritiserats i den öppna debatten och VOF har inte klarat av att på ett tydligt sätt försvara sina motiveringar trots att de försökt förtydliga dem med nya citat från bloggar och kvällspress.

Referensartiklar

Newsmill: Efter svininfluensan – Vetenskap och Folkbildning måste ta tillbaka förvillarutnämningen till ”Fettdoktorn”

TV4: Intervju med Annika Dahlqvist och Hanno Essén

Aftonbladet: ”Jag tänkte på att ta mitt liv”

Annika Dahlqvist: Aftonbladet skriver fel igen

Newsmill: Vetenskap och Folkbildning har trampat i klaveret

Newsmill: Även klimatdebattörer måste förstå att kritik är en del av vetenskapen

Hanno Esséns hemsida

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén