Årets Förvillare

Etikett: Årets Förvillare 2014

Vetenskap och Folkbildning fick brons i årets röstning av Årets förvillare 2014

Årets förvillare 2014Föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) nominerades som vanligt till Årets förvillare, men kom i år på tredje plats vid den folkliga röstningen. Det blev alltså bronsmedalj för föreningen som lanserade debattpriset Årets förvillare år 1987. Tidigare år har två ordföranden i VoF fått det alternativa priset med samma namn och det skedde 2010 och 2011.

Motiveringarna för att nominera Vetenskap och Folkbildning löd bland annat:

”…för att VOF blixtsnabbt sprider sina inte så vetenskapliga åsikter över sociala medier i Sverige. För att VoF ser naturvetenskap och materialism som helt centralt i kulturen.”

”…eftersom när VOF delar ut det har det inget vettigt syfte förutom att vara negativt. VOF ger det alltid till politiskt inkorrekta mottagare.”

”Varför delar VOF aldrig ut priset till svensk ovetenskaplig läkemedelsindustri, till svensk ovetenskaplig psykindustri, till svenska ovetenskapliga Livsmedelsverket och Strålskyddsmyndigheten eller till svenska Landstingets ovetenskapliga elchocksbehandlande psykiatri?”

”Vetenskap och folkbildning har gått så långt i sin destruktivitet att man till och med angriper vetenskap med vetenskap, hur nu det kan vara möjligt, men VOF kan både göra det och rättfärdiga det på en och samma gång.”

Läs mer om nomineringarna på sajten Årets förvillare

VoF med ordförande nomineras till Årets Förvillare 2014

Vetenskap och Folkbildning nomineras till Årets Förvillare 2014

Vetenskap och Folkbildning ”VoF” nomineras till Årets Förvillare 2014

Vetenskap och Folkbildning (VoF) nomineras till Årets Förvillare för att återkommande under året förvillat allmänhet och beslutsfattare genom att hänvisa till att man smygutsåg Strålskyddsstiftelsen till årets förvillare år 2013 med motiveringen att stiftelsen skulle sprida ”skrämselpropaganda” alternativt ”propaganda” till allmänheten.

Det är förvillande enbart i sig då de enda som Strålskyddsstiftlsens information kan vara skrämmande för i själva verket är IT-industrin som ser stiftelsens faktabaserade information om hälsorisker med trådlös teknik som skrämmande för sin verksamhet.

VOF:s ”utmärkelse” till Strålskyddsstiftelsen var inte enbart förvillande i sig, den har även använts i syfte för att förvilla om Strålskyddsstifttelsen närhelst stiftelsen omnämns under hela året. Det förvillande med VOF:s ”utmärkelse” och återkommande hänvisningar till ”utmärkelsen” består i att det saknas uppgift om något som är felaktigt eller förvillande med Strålskyddsstiftelsens information i ”utmärkelsen”.

I stället innehöll VOF:s motivering till ”utmärkelsen” av Strålskyddsstiftelsen, den förvillande felaktiga uppgiften att stiftelsen skulle vara en lobbygrupp och alltså inte en insamlingsstiftelse trots att det framgår redan av namnet.

Strålskyddsstiftelsen baserar genomgående sin information på omfattande vetenskapliga undersökningar och belägg till skillnad från VOF som ändå förvillande påstår att VOF verkar för att samhället ska basera beslut på just vetenskap.

Anonym

Dagens Medicin och Christina Kennedy nomineras till Årets Förvillare 2014

Christina Kennedy [ansvarig utgivare, chefsred] låter, trots stark kritik från flera håll, barnläkaren Mats Reimer [VoF] blogga i deras namn trots kännedom om att Mats Reimer ger sig på sjuka och ifrågasätter sjukdomsdiagnoser som är godkända enligt internationella kriterier.

Reimer har otaliga gånger via sin blogg attackerat diagnoser som ME (myalgic encephalonyelitis), amalgamsjuka, hypotyreos typ II, kronisk borrelia osv.

Kronisk borrelia kallar Mats Reimer pseudovetenskap trots att det enligt FHI (Folkhälsomyndigheten) är en borreliainfektion som varat i över sex månader och att behandla kronisk borrelia kallar han oetiskt förfarande.

Dagens Medicin som vill framstå som en seriös medicinsk tidskrift borde vara mer aktsam om hur läkare i deras försorg attackerar diagnoser, behandlingar och vetenskaplig hållning.

Detta strider även emot de regler kring sociala medier och press som Läkarföreningen antagit.

Borrelia och TBE-föreningen Sverige
Box 4030, 102 61 Stockholm

VoF och Linda Strand Lundberg nomineras till Årets Förvillare 2014

Årets Förvillare fick idag in en ny nominering från en ”Bosse” och den gäller Vetenskap och Folkbildning med sin nya ordförande Linda Strand Lundberg vilka utses till Årets Förvillare 2014.

Linda Strand Lundberg skriver på VoF.se hemsida:

Det enkla svaret är att vår uppgift är att sprida kunskap om ett vetenskapligt förhållningssätt och att motarbeta pseudovetenskap i alla dess former. Vårt mål borde vara att kunna avskaffa oss själva. I dagens samhälle där information och desinformation sprids blixtsnabbt via sociala medier anser jag att vår uppgift är att finnas där och bemöta felaktigheter. Källa: http://www.vof.se/blogg/linda-strand-lundberg-ny-ordforande/

Bosse motiverar sin nominering:

Jag nominerar Vetenskap och Folkbildning och ordf Linda Strand Lundberg för att VOF blixtsnabbt sprider sina inte så vetenskapliga åsikter över sociala medier i Sverige. För att VoF ser naturvetenskap och materialism som helt centralt i kulturen. Linda Strand Lundberg måste få priset Årets Förvillare för att hon är ytterst ansvarig för att VOF delar ut antipriset Årets Förvillare och eftersom när VOF delar ut det har det inget vettigt syfte förutom att vara negativt. VOF ger det alltid till politiskt inkorrekta mottagare.

Varför delar VOF aldrig ut priset till svensk ovetenskaplig läkemedelsindustri, till svensk ovetenskaplig psykindustri, till svenska ovetenskapliga Livsmedelsverket och Strålskyddsmyndigheten eller till svenska Landstingets ovetenskapliga elchocksbehandlande psykiatri?

Bra att Aretsforvillare.nu finns på plats och kan bemöta felaktigheten VOF med samma mynt.

Admin

Mats Reimer nomineras till Årets Förvillare 2014

Närhälsan i Mölnlycke,  den bloggande barnläkaren Mats Reimer [och dennes chef] nomineras till Årets Förvillare 2014. Reimer fick även 2012 priset Årets förvillare bla för att Reimer torgför Vyvanse genom ett förtroende han fått av läkemedelsbolaget Shire under lanseringen av amfetaminpreparatet på barnmarknaden i Europa.

Motiveringar gällande 2014:

Sten: För att chefen [Jessica Sommerfors-Holm] på Närhälsan i Mölnlycke [Barn- och ungdomsmedicin i Mölnlycke] inte ser det arroganta i att en av deras läkare förkastar risker med elektromagnetisk strålning och istället menar att de elöverkänsliga kan behöva psykiatrisk hjälp samt att barnpsykiatrikern [korrigerat: barnläkaren] Reimer sprider ofta ovetenskapligt åsikter som medicinsk kolumnist på Dagens Medicin.

En läkare [Mats Reimer] som inte står på patientens sida. Det är många som ledsnat på denna läkares mobbande av sjuka och som kör en egen agenda om sjukdomar. Han hetsar mot alla alternativ och förespråkar massmedicinering mot ADHD. / Anonym

För att Mats Reimer anser att personer som drabbats av kronisk borrelia lider av psykiska problem, att de fått för sig att de är sjuka, men bara är kverulanter eller SVBK (Svider värker bränner kärringar). / Anders

Hans [Mats Reimer] delaktighet i lobbandet för läkemedelsindustrin och attackerna på alternativ medicin/behandling. Exempel från Dagens Medicin. / Det Sovande Folkets Skribent:

Fd SVT-journalisten Kristina Lindquist nominerades till Årets förvillare 2014 men blir ej kandidat

SVT-journalisten Kristina Lindquist nominerades till Årets förvillare 2014, men blir ej kandidat, beslutar Åretsförvillare.nu. Motiveringen till priset är visserligen rimlig, men eftersom Kristina Lindquist blivit kulturchef på UNT kanske hon ändrat attityd till hur man kan och bör använda sin maktposition som skribent för bla DN där hon publicerats.

Motiveringen löd:

Lindquist använder sin maktposition på DN för att ge sig på små oliktyckande forum som vaken.se, vilket hon gjort vid flera tillfällen under 2012 och 2014. Hon anser att debatten inte ska vara fri och att vissa personer och sajter som hon har något emot ska hängas ut som konspirationsteoretiker och konspirationshemsidor. Hon försökte den 7 juli i en notis på Dagens Nyheter skrämma sina kollegor med orden: ”Det finns en och annan i det svenska medielandskapet som skulle må bra av att följa efter”. Hon syftar på att BBC tagit beslutet att inte längre intervjua knäppisar i vetenskapsprogram. Och knäpp är i princip den som inte följer BBCs policy om vad som inte ska undersökas. / Sover inte

Vetenskap-Folkbildning.nu skrev mer om bakgrunden till nomineringen.

Kristina Lindquist sa till SVT följande i artikeln: Kristina Lindquist ny kulturchef på UNT”:

Under valvakan, när SD kom in i riksdagen, insåg jag att rollen som neutral nyhetsreporter inte var något för mig. I kulturen däremot fick man ha en röst. Jag vill att kultursidorna ska vara en plattform för att driva demokratins och jämlikhetens principer. Jag kommer definitivt att ta ställning, säger hon till UNT.

Admin

Denna artikel är taggad noindex [sökmotorer kommer inte att lista den].

Expressen och reportern Anna Bäsén nomineras till Årets Förvillare 2014

Anna-Basen-alternativmedicin

Det har inkommit ett antal nomineringar av Anna Bäsén som Årets Förvillare 2014. Admin har här valt ut några motiveringar som inte är personangripande utan mer objektiva. Samtliga inkomna nomineringar av Anna Bäsén handlar om ett starkt missnöje riktat mot Expressens och Anna Bäséns reportage- och artikelserie om alternativmedicin, en serie som uppfattats som ett direkt frontalangrepp mot både alternativmedicinska terapeuter och friskvårdare.

Det framkom enligt källor att en av de pådrivande eller rådgivande personerna bakom Anna Bäséns artikelserie var professor Dan Larhammar från föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) (styrelseledamot). Anna Bäsén fick VoFs folkbildarpris 2008 för, citat: ”hennes kritiskt granskande reportage om alternativmedicinska behandlingsmetoder”.

Dan Larhammar är styrelseledamot i Larhammar Consulting AB som bedriver rådgivning inom läkemedelsutveckling. Bolaget hjälper läkemedelsbranschen att snabbare få ut läkemedel på marknaden. Bolaget bedriver även sångutbildning, enligt Ratsit.

Tidningen NewsVoice följde Bäséns artikelserie från 2014 genom att bla publicera en rad repliker.

Anna Bäsén nomineras även till Årets Förvillare 2012 för vaccinhets mot svenska folket under svininfluensaepidemin.

Motiveringar gällande 2014:

För att hon med vinklade vederhäftiga reportage har försökt misskreditera komlementärmedicinskt yrkesutövande personer. Det hela känns mycket obehagligt och osant i sin framtoning, det är relevant att fråga sig VARFÖR. [se Rune Eliassons brev till Bäsén] / Maja

Vinklad journalistik på expressens hemsida som inte representerar verkligheten. / Jacob

För att på ett föraktfullt sätt håna människor som är sjuka genom att påstå att de är dumma i huvudet och som söker alternativ till hälsa utanför den traditionella sjukvården. För hennes smutskastning mot alternativ medicin där hennes egen inställning så tydligt framkommer. Hennes iver i att ”sätta dit” alternativare och vinkla sanningen gör henne väl förtjänt av titeln årets förvillare. / Emma

Bertil Wosk, grundare till Holistisk skrev ett öppet brev till Anna som så tydligt visar hennes okunskap. / Cindy

Brödinstitutet och ordförande Björn Fritzdorf nomineras till Årets förvillare 2014

Brödinstitutet

Tre personer har hittills inkommit med förslaget att Brödinstitutet nomineras till Årets förvillare 2014. Brödinstitutet är en del av den svenska branschorganisationen Sveriges Bagare & Konditorer. Brödinstitutet vill öka konsumtionen av bröd i Sverige och är mest känd för kampanjen ”6-8 skivor om dagen” från 1970-talet.

Sidan uppdaterad 5 nov 2015

Jag nominerar Brödinstitutet då de åter igen kör på med 6-8 brödskivor om dagen fast denna gången för de äldre! Alla vet idag att så mycket bröd ger uppsvällda magar och fetma. Lägg till detta äldre som inte rör sig så mycket. / Anonym

Att de kan ha en kampanj med mera bröd till äldre!  Bröd är tomma kalorier. / Doris Lennerstad

Refererar till Brödinstitutets hemsida där de gått ut med att våra äldre på äldreboendena ska äta mer bröd. Det finns åtskilliga forskare och vetenskapliga artiklar som hävdar att det bröd vi äter idag, särskilt vete, är skadligt för vår hälsa. Det bidrar till att vi går upp i vikt och att vi förlorar  kontrollen över vår mättnadskänsla. Dessutom förstör glutenproteinet i brödet vår hälsa genom att skapa inflammation i kroppen, vilken i sin tur leder till en kaskad av olika sjukdomar. Att  våra försvarslösa äldre nu ska utsättas för detta för att Brödtillverkare ska kunna hålla uppe ställningarna i brödförsäljningen, ser jag som en skam. / Anonym

 

[ref: William Davis on Wheat: The Unhealthy Whole Grain,

http://theglutensummit.com/
https://www.youtube.com/watch?v=UbBURnqYVzw]

Vetenskap och Folkbildning nomineras till Årets Förvillare 2014

Föreningen Vetenskap och Folkbildning [VOF] har en dubbelhet som måste anses som enastående. Föreningen säger sig stå för vetenskap, men använder vetenskapen många gånger helt grundlöst för att slå sönder människors innovationer och nytänkande redan innan vetenskaplig nivå nåtts. Så gruppschizofreni kan vara ett nytt ord som kan spegla VOFs omedvetna avsikter.

Vetenskap och folkbildning har gått så långt i sin destruktivitet att man till och med angriper vetenskap med vetenskap, hur nu det kan vara möjligt, men VOF kan både göra det och rättfärdiga det på en och samma gång. Osannolikt och otroligt, men det finns bevis som jag visar nedan.

Behandlingsinnovationen psykologisk behandling vid komplexa livsproblem med visuell överblick är vetenskapligt utvärderad och kritiskt granskad av Ulrik Lögdlund verksam vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL), Avdelningen för pedagogik och sociologi (APS), Linköpings universitet. Länk nedan.

Trots denna vetenskapliga status har Vetenskap och Folkbildning och dess anhängare hänsynslöst angripit och skadat forskarens arbete samt innovationens och upphovsmannens rykte på det mest underliga förvillande sätt som kan vara möjligt att uppnå.

Det måste ses som en av de mest kraftfulla förvillingar som skett i detta land. Helt hänsynslöst använder man sin ”gruppmakt” att till och med kränka med forskare och vetenskapliga utvärderingar. Avsikten hos Vetenskap och Folkbildning måste vara att hänsynslöst förvilla, och bara det är en riktigt stark grund till detta pris. Att samhället och i detta fall lidande och döende människor riskerar att inte få ta del av denna innovationen pga denna förvillande hänsynslösa ryktesspridning verkar inte föreningen alls vara medveten om. För att inte tala om alla andra områden där Vetenskap och Folkbildning betett sig på ett liknande sätt.

Beviset för detta är viktigt att visa, för jag vill inte förvilla människor i detta nomineringsarbete, jag är en hängiven förespråkare för vetenskap. Att aldrig använda något vare sig vetenskap eller annat för att skada verkar inte vara en ledstjärna som VOF har i sin agenda.

Bevis 1: Vetenskaplig utvärdering: http://www.psykologiskorientering.se/SpetsaTedestrandmetoden.pdf

Bevis 2. VOFs hänsynslösa angrepp på vetenskapen som måste vara det förvillande Sverige har upplevt på länge: forum.vof.se/viewtopic.php?f=38&t=17886

Med det hoppas jag att VOF blir en vinnare av detta pris eftersom det inte finns någon tvekan med de bevis som föreligger.

Anders Tedestrand

Nominera Årets Förvillare 2014

Året är 2014 och antalet kandidater för att få priset Årets Förvillare 2014 ökar för varje vecka som går. Antalet förvillelser och graden av förvillande verkar inte ha några gränser i Sverige. Vart har de goda krafterna, kunskaperna, empatin, vetenskapligheten och hederligheten tagit vägen?

Nominera via detta formulär (klicka här)

Du kan även nominera mha kommentarsfältet nedan.
Komplettera din motivering med länkar eller andra referenser som förklarar ditt val.

Sverige förtjänar ett gott rykte, men det måste baseras på verkligheten, inte på hitte-på. Sajten Årets Förvillare fungerar därför som en nödvändig väckarklocka som låter svenska folket markera sin missnöjdhet mot myndigheter, företag, public service, mainstream-journalister.

Låt oss se till att Sverige åter blir ett hederligt land med hederliga medborgare, myndigheter, företag och massmedier. Du kan bidra till det genom att du markerar ditt missnöje genom att du nominerar och röstar fram Årets Förvillare 2014.

Nomineringen och stängs i november-december då själva slutröstningen påbörjas.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén