Årets Förvillare

Etikett: Årets Förvillare Sida 2 av 3

Skrivunder.com: Stoppa Mats Reimers mobbande på Dagens Medicin

Mats ReimerBarnläkaren Mats Reimer som bloggar på Dagens Medicin och är nära associerad till skeptikerföreningen Vetenskap och Folkbildning kritiseras kraftigt av patienter i Sverige som fått diagnosen kronisk borrelia. De anser att han mobbar de drabbade via tidningen Dagens Medicin.

Foto: Kostdemokrati

Mats Reimer anser att kronisk borrelia är en psykisk sjukdom, men tanken att bota en allvarlig infektion med terapi är inte helt rationell, skriver borreliasjuka som startat en namninsamling för att stoppa nätmobbandet i tidningen Dagens Medicin. Ansvarig utgivare för Dagens Medicin är Mikael Nestius och chefsredaktör är Christina Kennedy.

”Reimer ägnar sig i sin blogg,  på Dagens Medicin, åt att trakassera både dessa patienter och andra patientgrupper, vars symptom och diagnoser han anser suspekta eller ifrågasätter. Reimer för en osaklig och ovetenskaplig argumentation, i frågor där han ej har kunskap eller utbildning. Han använder sig av personangrepp, misstänkliggör och diskrediterar sina mer välkvalificerade internationella kollegor. Han angriper en patientgrupp, som bevisligen blir bättre, när de får den behandling som förvägras dem i Sverige.”

De som nu gått samman för att stoppa mobbandet anser att Mats Reimer som läkare måste stå på patienternas sida.

Mats Reimer fick genom en allmän röstning på nätet antipriset Årets Förvillare 2012. Motiveringen var att Reimer förespråkar amfetaminmedicinering av barn och ungdomar med diagnosen ”ADHD”. Reimer har även fått läkemedelsbolaget Shires förtroende att lansera amfetaminpreparatet, Vyvanse, på barnmarknaden i Europa.

Läs mer och skriv under på sidan: ”Stoppa Mats Reimers mobbande och trakasserier på Dagens Medicin”

Röstresultat: Årets Förvillare 2012

Årets Förvillare 2012Allmänheten både nominerade kandidater och röstade fram vinnaren ”Årets förvillare 2012”.

Omröstningen avslutades 6:e januari 2013.

[Uppdaterat 9 januari 2013] Totalt inkom 637 röster. Röstandet var kontrollerat IP-nummerspärr och cockies för att förhindra att en person kunde rösta mer än en gång.

Föreningen Vetenskap och Folkbildning nomineras till Årets förvillare 2012

Föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) har tagit till sin uppgift att främja folkbildning om vetenskapens metoder och resultat. VoF vill genom opinionsbildning bekämpa felaktiga föreställningar i frågor som kan avgöras vetenskapligt, skriver föreningen på sin hemsida (www.vof.se).

Föreningen gör stora anspråk på att alltid ha bästa kunskap om det rådande kunskapsläget. De menar att de på alla områden följer den vetenskapliga expertisens bedömning.

Men föreningen har ofta fel enligt en växande skara av kritiker som menar att det är märkligt att föreningen alltid är industrivänlig och istället angriper meningsmotståndare (ofta enskilda individer) med osakliga argument,   inaktuella vetenskapliga rön och med nedvärderande uttalanden i debattartiklar i media och i sitt diskussionsforum på webben (vof.se/forum).

Motivering

 • Vetenskap och Folkbildning använder vinklade vetenskapliga argument i sin opinionsbildning genom att blunda för vetenskaplig kunskap som motsätter deras egna bestämda trosatser.
 • Föreningen är självuppfyllande och reviderar aldrig sina uppfattningar även om den konfronteras med ett nytt och bättre vetenskapligt vetande.
 • Föreningen häcklar individer och utsatta grupper i samhället tex de elöverkänsliga och de som fått hjärncancer av sin mobiltelefon.
 • Vetenskap och Folkbildning bedriver ingen egen forskning utan arbetar med opinionsbildning som stödjer industrin.
 • Föreningen vill alltid vara vetenskapligt och politisk korrekt och måste därför anpassa sitt tyckande inför etablissemangets förväntan. Följden blir ovetenskaplighet.
 • Föreningen bedriver samtidigt opinionsbildning baserad på grundarnas tveksamma ideologiska inriktningar. VoF:s grundare professor Sven-Ove Hansson och Hans Isaksson är marxist respektive maoist och Pol Pot-anhängare. Dessa tankegångar färgar än idag föreningens verksamhet.

Föreningen Vetenskap och Folkbildning har i många år delat ut priset Årets förvillare, men bör i år få det själva.

Singerat: de elöverkänsliga och de som fick hjärncancer av mobiltelefonen.

 

Professor Torbjörn Fagerström nomineras till Årets förvillare 2012

Professor Torbjörn Fagerström (Lantbruksuniversitetet) har varit aktiv som förespråkare för genmodifierade grödor och har därvid använt en i flera avseenden missvisande argumentation.

Torbjörn Fagerström anför i en DN artikel:

”I EU anser man nämligen att konsumenten har rätt att veta om ett visst livsmedel härrör från en GM-gröda – oklart varför, eftersom varje GM-produkt som över huvud taget kommer ifråga för marknaden redan har riskvärderats och bedömts ofarlig.”

Detta är antingen en oförblommerad medveten lögn eller också är Torbjörn Fagerström inkompetent när det gäller bedömning av riskerna med GMO-grödor. Den riskvärdering som görs, utförs med en mycket ytlig och ofullständig metodik som inte har några möjligheter att påvisa cancerframkallande ämnen eller andra hälsovådliga ämnen som kan uppkomma pga genmanipulationen. Den nyligen publicerade rapporten från det franska forskningscentret CRIIGEN har påvisat allvarliga oväntade hälsoeffekter hos en gröda som godkänts enligt vedertagen  riskvärderingsmetod.

Se http://psrastsw.wordpress.com/2012/10/01/allvarliga-halsoeffekter-av-gmo-pavisade-i-langsiktig-studie/

Några exempel på förvillande artiklar som professor Torbjörn Fagerström har skrivit eller medverkat i:

http://www.dn.se/debatt/hogljudd-opinion-star-i-vagen-for-gm-grodorna

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/onodig-skepsis-mot-genmodifierat_6946505.svd

SLUTSATS

Genom att förneka att GMO-grödor blivit i hög grad otillräckligt testade har Fagerström fört svenska folket bakom ljuset, vilket nu framstår särskilt tydligt nu när forskningen påvisat mycket allvarliga hälsoeffekter av en GMO-gröda som godkänts som livsmedel genom den riskvärdering som Fagerström anser vara tillräcklig.

/ Legitimerad läkare som vill vara anonym

Dr Mats Reimer – Dagens Medicin – nomineras till Årets förvillare 2012

Motivering: I Dagens Medicin driver den ”oberoende” kolumnisten och barnläkaren Mats Reimer en hätsk kampanj mot allt vad alternativmedicin heter. Nu visar det sig att Reimer har en avgörande roll i läkemedelsbolaget Shires lansering av ADHD-droger för barn i Sverige – utan att ha uppgett denna allvarliga intressekonflikt.

Det är en miljardaffär. Läkemedelsbolaget Shire sålde förra året amfetaminet Vyvanse för 6 miljarder kronor (900 miljoner dollar) i USA. Dessutom drar man in stora pengar på ADHD-drogen INTUNIV. Nu satsar bolaget på barnmarknaden i Europa – och Sverige.

Till sin hjälp har man bland annat tagit den ”oberoende” kolumnisten och barnläkaren Mats Reimer, som i Dagens Medicin driver en kampanj mot allt vad alternativmedicin heter. Lika hårt som Reimer slår mot alternativmedicin lika hårt slår han för en ökad psykiatrisering av landets skolelever. I sin krönika i Dagens Medicin förklarar han: ”Skolhälsovård måste till stor del vara skolpsykiatri.”

Man kan dock inte i krönikan i Dagens Medicin läsa något om att Reimer är en av de forskare som fått läkemedelsbolaget Shires förtroende att lansera det första rena amfetaminpreparatet, Vyvanse, på barnmarknaden i Europa. Reimer är också en av två ”Principal Investigators” i Sverige i studien av Shires andra ADHD-drog INTUNIV [1].

Man ska veta att det här är studier som ENBART har syftet att skapa ett ”resultat” så att preparaten kan placeras på marknaden. Det inte fråga om någon objektiv forskning. Det är fråga om ”forskning” där läkemedelsbolaget kontrollerar hela processen, alltifrån utformningen av studierna till den slutliga statistiska analysen, tolkningen och publiceringen av data. Resultatet är i stort sett, genom studiernas utformning, garanterat från första början. De inblandade ”forskarna” har sekretessavtal med läkemedelsbolaget om att inte avslöja något utan bolagets skriftliga godkännande. Däremot står det naturligtvis forskarna fritt att attackera kritiker av den psykiatriska nerdrogningen och av alla drogfria alternativmedicinska behandlingar.

För att kunna lansera sina psykiatriska droger behöver läkemedelsbolagen knyta till sig så kallade ”Key Opinion Leaders”, som förutom att de utför studie eller sätter sitt namn på artiklar om forskningsresultaten också pratar sig varma för preparaten i skenbart vetenskapliga sammanhang inför andra läkare.

Till den som hänför data om den psykiatriska läkemedelsindustrins agerande till kategorin ”konspirationsteorier” kan det vara bra att veta att läkemedelsindustrin nu ligger i den absoluta bedrägeritoppen – man har övertagit platsen från vapenindustrin.[2]

En informativ genomgång av hur läkemedelsbolagen agerar finns i det amerikanska justitiedepartementets åtal mot GlaxoSmithKline, som nyligen lett till att bolaget fått betala svindlande 21 miljarder kronor i böter. [3]

Nyligen har också Johnson & Johnson (Janssen) fått betala 1 miljard i Texas för bolagets bedrägliga verksamhet runt neuroleptikan Risperdal. Åklagararens expertutlåtande i fallet är en mycket tung läsning. [4]

[1] http://www.druglib.com/trial/90/NCT01244490.html
[2] http://www.citizen.org/hrg1924
[3] http://online.wsj.com/article/SB10001424052702304299704577502642401041730.html (Läs United States’ Complaint)
[4] http://jannel.se/Rothman.Report.pdf

Kommittén för Mänskliga Rättigheter undersöker och avslöjar psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och rensar upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Justitieminister Beatrice Ask nomineras till Årets förvillare 2012

Bakgrund
I en rad artiklar har DN granskat Säkerhetspolisen (SÄPO). DN har avslöjat hur organisationen kastade bort 5 miljoner kr på en James Bond-fest, hur SÄPO fifflat med momsen till Skatteverket och allmänt misskött sin bokföring.

Nu stoppar Regeringen och Justitieminister Beatrice Ask DN:s granskning av SÄPOS ekonomi enligt artikeln: ”Ask sätter stopp för granskning av Säpo”. Beatrice Ask har sekretessbelagt resultaträkningen som visar hur Säpo använder sitt anslag, skriver DN.

Motivering till nomineringen av Beatrice Ask till Årets förvillare 2012

 • Beatrice Ask kringgår grundläggande demokratiska principer för folkstyre genom att dölja en myndighets ekonomi.
 • Beatrice Ask förhindrar pressfriheten.
 • Beatrice Ask misstänks dölja korruption.

/ Anonym justitieombudsman, Inna Erngren, Anthony

Årets förvillare 2012 blev Martin Ingvar, KI, Osher Centrum

Se Motivering till varför Martin Ingvar vann debattpriset

954 personer deltog i röstningen, vilket är rekord.

Årets förvillare 2012 blev Martin Ingvar, KI, Osher Centrum

Martin Ingvar nomineras till Årets förvillare 2012

Martin Ingvar Martin Ingvar är föreståndare för Osher Centrum och professor i integrativ medicin vid Karolinska Institutet i Stockholm. Arbetet på Osher Centrum handlar om att kartlägga hur alternativmedicin kan integreras med den etablerade skolmedicinen. Centret har fram till 2011 fått en första donation på ca 34 miljoner kronor från Barbro Osher och Osher Foundation.

Barbro Osher var sommarpratare i P1 den 11 augusti, 2011. Hon sa då att hon skänkt pengarna för att de bästa alternativmetoderna ska utvärderas och sedan inlemmas i den vanliga vården.

Det finns nu en stark misstanke om att pengarna inte används korrekt därför startades en namninsamling på internet den 14 oktober 2011. Namninsamlingen är rubricerad: ”Protest mot Oshercentrets försnillning av pengar och misskrediterande forskning om altermativmedicin” och har hittills samlat över 4000 namnunderskrifter.

Motivering:

 • Martin Ingvar nomineras för att han under flera år drivit Osher Centrum utan att ha adekvata kunskaper inom ämnesområdet alternativmedicin. Att Martin Ingvar skulle bedriva forskning kring alterativmedicin är ett präktigt förvillarnummer. Det gör han inte, vilket visats av flera studier av centrets verksamhet.[1]
 • Martin Ingvar har använt Osher-donationen på 43 Mkr som var avsedda för alternativmedicinsk forskning till helt andra saker, främst till den neurofysiologiska forskning som han påbörjat innan Osher-donationen gjordes. [2]
 • Martin Ingvar har haft i uppdrag att utvärdera alternativmedicin, men har tvärtom i media uppträtt raljerande och nedvärderande mot dem som seriöst ser på alternativmedicinens möjligheter. [3]
 • Martin Ingvar hjälper föreningen Vetenskap och folkbildning (VOF) med för dem lämpliga uttalanden under varje kampanj de drivit för att nedvärdera alternativmedicinen som idé och försvåra för dess utövare. [4]
 • Martin Ingvar hjälper till med att ta fram kandidater till VOFs årliga utnämning av Årets Förvillare i VOFs egen tappning. [5]

/ K.R.

[1] Tidningen 2000-talets Vetenskap och prof. Johan Tyberg och Newsvoice.
[2] Martin Ingvars ekonomiska redovisning av Osher Centrum t.o.m. år 2011
[3] Media
[4] Källa, privatperson
[5] Källor inom KI

Anna Bäsén nomineras till Årets Förvillare 2012 för vaccinhets

Anna BäsénAnna Bäsén
Anna Bäsén (född 1971) är en medicinjournalist som skriver medicinska krönikor i kvällstidningen Expressen. År 2008 utsågs hon av föreningen Vetenskap och Folkbildning till Årets folkbildare ”för hennes kritiskt granskande reportage om alternativmedicinska behandlingsmetoder.” Bäsén har tidigare arbetat inom sjukvården och på tidningen Dagens Medicin.

Bild: SVT

Motivering
Påhejande medicinreporter från Expressen som kraftigt underströk att vi var osolidariska om vi alla inte gick och vaccinerade oss. Anna Bäsén fick folk att känna skuld om man inte vaccinerade sig mot svininfluensan med Pandemrix vaccinet 2009.

www.frekvensapoteket.com

Exempel från Expressen

Expressen 23 okt 2009: Anna Bäsén: Ha is i magen

”I slutändan handlar det förstås om balansen mellan nytta och risk för biverkningar. Om vaccinet visar sig vara farligt, risken överväger nyttan, måste vaccineringskampanjen självklart stoppas. Om den dagen kommer ska Expressen självklart att kräva det.”

”Men i dag finns inget rimligt skäl att tro att vaccinet är farligt. Vaccinet ger i stället skydd mot svår sjukdom och död i svininfluensa och biverkningarna är lindriga och övergående. Jag vaccinerade mig häromdagen. Jag har besvärlig astma och tillhör därför en riskgrupp. Förutom lite, lite ont i armen mår jag fint. Och jag känner mig lugnare. Det är skönt att veta att jag har mindre risk både för att själv däckas av svininfluensan och för att smitta andra.”

Expressen 29 okt 2009: Anna Bäsén: Köp in vaccin till äggallergiker och nätskrämda

”Men det finns en annan stor grupp som kan ha nytta av ett alternativt vaccin – nämligen de nätskrämda. På nätet och i kedjemejl sprids osanningar om hur farligt Pandemrix är och knäppa konspirationsteorier som att världshälsoorganisationen WHO uppfunnit pandemin tillsammans med andra onda krafter. Det är förstås rent nonsens.”

Expressen 1 nov 2009: Anna Bäsén: Vaccin är det bästa skyddet

”Jag har redan vaccinerat mig. Jag säger till människor jag bryr mig om att vaccinera sig. Riskgrupp eller inte. För ingen vet vem som dör av smittan. Men vi vet att vaccin skyddar.”

Expressen 4 nov 2009: Anna Bäsén: Vaccinbristen är en skandal

”Om Sverige hade en egen vaccinfabrik skulle vi inte behöva förlita oss på tveksamma garantiavtal eller förledas av överoptimistiska prognoser. Då hade vi kunnat dra i gång vaccinproduktionen tidigt, haft kontroll över leveranserna och säkert sluppit en del byråkratikrångel.”

”Det tar tid, åtminstone fem år, att bygga och få i gång en vaccinfabrik. Men en fabrik skulle betala sig snabbt. Sverige kan sälja vaccin, och vi kan vara helt säkra på att få nya influensor varje år. Förr eller senare får vi också en ny pandemi, och det är inte säkert att den blir lika lindrig som svininfluensan varit hittills. Utan en egen fabrik är vi, som professor Björn Olsen uttrycker det, ”rökta” i ett sådant läge.”

Expressen 10 nov 2009: Anna Bäsén: Vaccinera dig och dina barn

”För det viktigaste just nu är ATT människor vaccinerar sig. Och inte exakt i vilken ordning. Vårdpersonalen kan inte agera polis och förhöra alla som vill ha vaccin. Det har de inte tid med. Personalens uppgift är att vaccinera så många som möjligt, så snabbt och smidigt som möjligt.”

”Ta det lugnt och ta vaccinet när du får möjlighet. För att skydda dig själv och andra.”

Expressen 17 dec 2010: Anna Bäsén: Andra vågen rullar in – vettigt att vaccinera sig

”Tolv svenskar har drabbats av svininfluensa de senaste två veckorna. Tre av dem är spädbarn.”

”De nya dödsfallen i Storbritannien är en påminnelse om att det är vettigt att ta årets vaccin, i synnerhet för den som tillhör en riskgrupp. För nu rullar andra vågen in, och hur det slutar vet ingen.”

 

Antihumanisterna från Vetenskap och Folkbildning

Vetenskap och Folkbildning

Börje Peratts djuplodning av antihumanismens inflytande i samhället leder till att han myntar begreppet pseudiker som står för gruppen: falska skeptiker och sekulära humanister. Börje Peratt menar att antihumanism och en falsk vetenskapstroende trend genomsyrar våra attityder i samhället. Till och med de mänskliga rättigheterna har fått backa. Peratts artikelserie kommer med god timing inför föreningen Vetenskap och Folkbildnings utnämning av sitt antipris Årets förvillare den 28 december.

Läs mer


Smittskyddsinstitutet och Annika Linde nomineras till Årets förvillare 2011

Motivering:
Årets förvillare 2011”Jag vill anmäla Smittskyddsinstitutet och deras språkrör Annika Linde som medverkade till hysterin kring svininfluensan i Sverige och nu orsakat ett nedsatt förtroende för inte bara skolmedicin utan även vaccinationsprogram. Smittskyddsinstitutet och Annika Linde har därmed ansvar för att svenska folket har skadats immunologiskt och neurologiskt och där narkolepsin bara är toppen på ett isberg. Trots läkemedelsindustrins enorma mediauppbackning för vaccinering som de väl fått gratis, utan att betala för det eller muta sig till, så kämpar provaccineringskampanjer från våra största medier i motvind. Svenska folket har svängt rejält och vill inte ha vaccinering. Koordinator för detta torde vara inköpta konsulter men huvuduppdraget har Smittskyddsinstitutet och dess ansvarige för information och marknadsföring vilken är Annika Linde.” / Börje Peratt

DN: Många struntar i influensasprutan

SVD: Tvekan till spruta mot influensa

SVD: Drabbade av narkolepsi får 50 000 kronor

SVD: Färre än väntat dog i svininfluensa

DN: ”Cirka 50 svenskar kommer att dö”

SVD: Fult spel bakom Tamiflu

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén