Johan Rockström,   2015 - Foto: Frankie Fouganthin,   Wikimedia Commons

Foto: Frankie Fouganthin, Wikimedia Commons

Johan Rockström nomineras till Årets Förvillare 2015 av en rad personer på grund av att de anser att han är en klimatalarmist som uttalar sig utan vetenskaplig grund om ett klimathot.

Johan Rockström är en svensk agronom, miljövetare, professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet och chef för Stockholm Resilience Centre. Rockström utnämndes till ”Miljömäktigast” i Sverige år 2012 och 2013 av tidningen Miljöaktuellt. Han utsågs 2009 till Årets svensk av tidningen Fokus. Rockström var chef för Stockholm Environment Institute 2004-2012. Johan Rockström har varit både sommarpratare och vinterpratare på P1.

Motiveringar

”Som Vinterpratare överträffade han det mesta vad gäller okunnighet och självgodhet. Han påstår sig rädda klimatet och därmed mänskligheten.” / B.T.

”För hans förmåga att utan vetenskapligt stöd uttala sig i frågor där han saknar kompetens.” / Anonym

”Johan Rockström helt övertygad om att den näst sämsta lösningen vindkraft skulle rädda klimathotet. Professor att förvilla människor. Passade bra ihop med etermedia som har samma inställning för det passar deras politiska uppfattning.” / Curt Widlund

”Oaktat forskningsresultat världen över, som entydigt pekar på att det inte finns något samband mellan antropocene koldioxidutsläpp och någon globaluppvärmning, ej heller att någon global uppvärmning skulle föreligga, så matar han media med den ena rapporten efter den andra med motsatsen. Han saknar dessutom fackkunskap i området klimatologi. När nu det börjar bli allt mer uppenbart att vi har en global avkylning, så kopplar han det också till koldioxid, som till dags dato på grund av den något kade halten i atmosfären fått ökenområden att grönska, fått glaciärer att nybildas (Ben Nevis t.ex., fått jordbruksskördarna att öka till gagn för svältområdena, så fortsätter han med samma skrämselpropaganda i media.” / Arne Beldau

”På ett synnerligen ovetenskapligt vis rätar Rockström ut klimatforskningens stora frågetecken till enorma utropstecken.” / Anders Ottosson, GU.se

”För att han konsekvent undviker fundamentala vetenskapsteoretiska fundamenta och kommer med tvärsäkra uttalanden enbart baserade på hypoteser i alltför förenklade datamodeller.” / Ove Peterson

”Han lever gott på sin förvridna klimathotsalarmism, trots att verkliga observationer motsäger allt han påstår. Han är ju bara en agronom…” / Pär-Olov Joelson

”Att han förvränger tusentals år av verklighet till ett mikroskopiskt tunnelseende med ogrundade fakta och med ett mål att sko sig själv.” / Mikael

”Han sprider domedagsförutsägelser om global uppvärmning pga stigande koldioxidhalt, trots att de mest tillförlitliga temperaturserierna RSS och UAH visar att temperaturen i stort sett varit stabil i över 18 år samtidigt som koldioxidhalten fortsatt att stiga.” / Lars Bern