Årets Förvillare

Etikett: Larhammar Consulting AB

Dan Larhammars koppling till läkemedelsindustrin – Del 2

Bloggen Vetenskap-folkbildning.nu fick tillstånd att återpublicera denna artikel skriven av Bosse Zackrisson med den ursprungliga titeln ”Makarna Larhammar del 2” publicerad på Passagen.se 2009. Det var Zackrisson som från början avslöjade apotekaren och VoF:aren Dan Larhammars koppling till läkemedelsindustrin.

Dan Larhammar, <a href=

Makarna Larhammar del 2

Bo Zackrisson - Foto: Kostdemokrati.se

Bo Zackrisson – Foto: Kostdemokrati.se

”Du behöver inte oroa dig för resultatet när Quintiles har hand om din kliniska studie”. Så ser reklamen ut för det företag i vilket en av makarna Larhammar var hög befattningshavare under många år.  Igår [22 november 2009] skrev jag om makarna Larhammar med anledning av att maken behagat skriva en infam hetsartikel riktad mot Annika Dahlqvist. Nu har maken skrivit om artikeln tre gånger.  Jag ska nu fortsätta lite där jag slutade.

Text: Bo Zackrisson | Original – Ursprungligen publicerad 23 nov 2009 | Artikelserien: Del 1Del 2 | Del 3

Fru Larhammar har en bakgrund som befattningshavare inom bland annat läkemedelsindustrin och som befattningshavare inom konsultbranschen för samma industri. Quintiles var hennes hemvist under många år. Quintiles skräddarsyr kliniska studier åt läkemedelsföretag så att produkterna snabbt når marknaden. Som framgår av företagets reklam så behöver man inte oroa sig för studiens resultat.

God affärsidé

Om vi går vidare till Larhammar Consulting AB så framgår det att båda makarna sitter i bolagets ledning. Makan som ordinarie styrelseledamot och maken som suppleant. Ett rent familjeföretag alltså med affärsidén att hjälpa läkemedelsindustrin att snabbt få produkterna att nå marknaden, vilket förefaller vara en lysande affärsidé. Och båda makarna drar sina respektive strån till stacken.

Att hjälpa varandra

Makan hjälper läkemedelsföretagen direkt på konsultbasis. Maken bidrar på sin kant med att i sin opinionsbildning ständigt undergräva förtroendet för alternativa metoder, naturprodukter och kosttillskott och ständigt betona betydelsen av industrins läkemedel. Som professor i farmakologi vid anrika Uppsala universitet kan maken dessutom framstå som oberoende.

Inget konstigt men bra att känna till

Detta leder tankarna till en annan, numera pensionerad, professor vid Uppsala universitet, nämligen Bengt Vessby. Han lobbade under många år för att margariner var nyttigt samtidigt som margarinindustrin betalade hans lön. Egentligen är det inget konstigt men det kan ibland vara bra att veta om det kan ligga ett litet affärsintresse dolt under en oberoende vetenskaplig yta. Det behöver inte betyda något, men är som sagt alltid bra att känna till.

Text: Bo Zackrisson

Bo Zackrisson är medicinjournalist och skriver om hälsans vänner och fiender samt gör nedslag i den politiska debatten. Han är redaktör för LCHF-magasinet och 2000-Talets Vetenskap och var tidigare under tio år chefredaktör för Tidskriften Medikament.

Dan Larhammar SVT

Prof Dan Larhammar arbetar för läkemedelsindustrin och kritiserar samtidigt alternativmedicin

Professor Dan Larhammar från Vetenskap och Folkbildning kritiserade den 7 januari 2015 i SVT Aktuellt läkaren Ursula Flatters, från den antroposofiska och alternativmedicinska Vidarkliniken. Samtidigt sitter Dan Larhammar i styrelsen i konsultbolaget Larhammar Consulting AB som hjälper läkemedelsindustrin att snabba på introduktionen av nya läkemedel på den svenska marknaden.

Det är naturligtvis inget fel med det om det kan anses vara okay att public service åsidosätter jävsituationen, vilket SVT tyvärr dock gör medvetet eller inte.

Larhammar Consulting AB tillhandahåller bla följande tjänster enligt företagets hemsida:

  • Support till projekt inom reglering av läkemedel
  • Arrangemang av möten med europeiska reglerande myndigheter
  • Uppföljning  av kliniska tester, marknadsauktorisering och tillämpningar
  • Management av regleringsarbete inom affärsenheter
  • Management av läkemedelsutveckling
  • Affärsutveckling inom läkemedelsutveckling
  • Utredningar inom läkemedelsutveckling och relaterade affärer

Kritiken mot Dan Larhammar är vid sidan av jävsituationen även att han tar chansen inom public service-media, som ska förhålla sig neutralt, att svartmåla alternativmedicinen som enligt EU:s regler ska ha samma marknadsmöjligheter som den övermäktiga läkemedelsindustrin. Larhammar försöker på så vis utnyttja sin ställning som professor på ett universitet för att påverka opinionen att misstro all alternativmedicin och den opinionsbildningen får understöd av SVT som väljer att bjuda in Larhammar.

Dan Larhammar som för närvarande sitter i riksstyrelsen på VoF, som enligt sin hemsida är specialiserade på opiniosbildning mot bla alternativmedicin, och som var ordförande i VoF åren 1998-2004, har sedan många år motarbetat antroposoferna i Järna. Den tidigaste dokumentationen på att VoF aktivt försökt eliminera antropsofernas alternativmedicin är från 1983 (VoF:s medlemsblad nr 1 -1983). Enligt Vetenskap och Folkbildnings hemsida (vof.se/riksstyrelsen) är Larhammars uppgift att granska: kreationism, alternativmedicin och parapsykologi.

Dan Larhammar är inte läkare, men professor i molekylär cellbiologi, forskare inom neurobilogi och apotekare, enligt Uppsala Universitet.

Admin (text återpublicerqd med tillstånd av NewsVoice.se)

Se även:
Dan Larhammar angriper alternativmedicin i SVT Aktuellt 

Dags för Föreningen Vetenskap och Folkbildning att utse sig själva till decenniets förvillare

Det är bra att Föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) nu ifrågasätts från flera håll. Man får en ganska förfärande bild av VoF via deras webbplats www.vof.se. Texterna innehåller ofta utpekanden och gravt onyanserad och på gränsen till fundamentalistisk personkritik.

[Utdrag från artikeln: ”Dags för Föreningen Vetenskap och Folkbildning att utse sig själva till decenniets förvillare” från 2010-02-11 skriven av Ursula Flatters]

Det här är en förening som utgår från en stark TRO på att allt som är lätt att mäta är bra, och att allt annat (och det är i verkligheten väldigt mycket) helst inte ska få finnas. VoFs självpåtagna roll som en sorts” oberoende och saklig” utvärderare av organisationer och personers nivå av vetenskaplighet är präglad av fundamentalistiska och otidsenliga vetenskapsteoretiska resonemang (reduktionistisk positivism) som för tanken till forna tiders inkvisitioner. På senare tid har det också rapporterats att den framträdande VoF medlemmen Dan Larhammar har koppling till läkemedelsindustrin genom Larhammar Consulting AB.

Idag är den individualiserade medicinen på stark frammarsch och används i praktiken på många håll, exempelvis vid Karolinska Universitetssjukhuset. Allt fler inom skolmedicinen vet mycket väl att olika individer svarar olika på olika behandlingar. Det duger helt enkelt inte med enbart populationstestade metoder och substanser i vissa doser per kilo människa, dvs. ”one size fits all” tänkande.

Det är vetenskapligt klarlagt att en betydande del av befolkningarna i världen vill ha tillgång till komplementär medicin och även inom den vanliga sjuk- och hälsovården finns ett betydande intresse för detta gränsområde. Inom Föreningen Vetenskap och Folkbildning har man på ett pseudovetenskapligt fundamentalistisk sätt förhållit sig helt avvisande till hela området komplementärmedicin.

Under mer än ett decennium har man i det närmaste bedrivit häxjakt på forskare, kliniker, journalister, m fl som pekat på några av de positiva aspekterna inom den heterogena komplementära medicinen. Å andra sidan har man genom utmärkelser hyllat sådana som ensidigt påpekat de negativa aspekterna, vilket kanske inte är så konstigt med tanke på Larhammars potentiella jäv.

Text: Ursula Flatters

Läs hela artikeln på Newsmill

Vetenskap och Folkbildning går ärenden för läkemedelsindustrin

Den svenska skeptikerföreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) har på senare år blivit mer känd genom ett ökat inflytande hos politiker och media. Parallellt har irritationen stigit hos en skara välutbildade personer vilka sett den sida som VoF inte vill erkänna. Det handlar om VoF:s intellektuella våld mot enstaka individer och inställsamhet gentemot industrin.

Det handlar även om att Vetenskap och Folkbildning utsett sig själv till vetenskapspolis med rätt att döma ut och utdela straff för de som avviker från föreningens syn på världsbild, hälsa och människa.

Det började med en anspråkslös Newsmill-artikel skriven av Sanna Ehdin om science fiction-filmen Avatar. Sanna Ehdin är immunolog och författare till tio hälsoböcker. När Ehdin nu skrev sin första artikel på Newsmill rusade omedelbart flera medlemmar från Vetenskap och Folkbildning till och började smutskasta henne.

Men det som Ehdin kallar personförföljelse började egentligen långt tidigare när VoF utpekade henne som ”Årets förvillare” år 2000 för att hon skrev boken ”Den självläkande människan”. Utmärkelsens syfte är att skrämma henne till tystnad skriver Sanna Ehdin och hon är inte den enda som råkat illa ut. Sedan 1987 har VoF utpekat ett 20-tal individer som skadliga för samhället. Dessa utgörs av journalister, läkare, studiesamordnare och andra som VoF inte gillar.

Det var neurobiolog och professor Dan Larhammar som sitter i styrelsen på Vetenskap och Folkbildning som startade drevet mot Sanna Ehdin. Bland annat har Larhammars förargats över hennes böcker. Ehdins kommentar är att VoF utpekade henne till föreningens fiende nummer ett vid föreningens 25-årsjubileum. Dan Larhammar listade då alla ”förvillare” och på första plats kom Sanna Ehdin.

Dan Larhammar tillägnar till och med ett helt kapitel (Hälsofarlig Hälsoprofet) till Sanna Ehdin i boken ”Fakta eller fantasier” (2007) med redaktör Jesper Jerkert (fd ordf i VoF). Dan Larhammar går där till frontalattack mot Ehdin och skriver att hon är ”livsfarligt virrig” och frågar: ”Skulle Ehdin vilja bli biten av en fästing som bär TBE-virus? Eller ha ha oskyddat samlag med en HIV-bärare?”.

Sanna Ehdin fortsätter:

”Under hela 2000-talet har de bedrivit ren personförtals- och förföljelsekampanj mot mig i syfte att tysta mig. De har mejlat och skrivit till de ställen där jag skulle föreläsa och till de tidningar och TV där jag förekommit. Men det har inte lyckats. Flera andra har de lyckats sabotera akademiska karriärer för.”

”Men de lugnade sig i förföljelsen och annat mot mig 2008 efter jag skrev ett brev om det till Uppsala universitets rektor, Utbildningsministern, Universitetskanslern med flera för det ser ju inte bra ut att en professor vid Uppsala universitet bedriver personförföljelse på fritiden – och använder sin professorstitel.”

Man måste alltså vara medveten om att föreningen som ser sig själv som en opinionsbildande rörelse arbetar med att försöka ”sanera” bort personer som Sanna Ehdin. VoF är enligt kritiker enbart intresserade av sin egen naturvetenskapliga tolkning av verkligheten och det finns i VoF en överrepresentation av företrädare för neurobiologins människobild. Dessa neurovetare kan och vill inte ta in de aspekter som Sanna Ehdin och andra förespråkare lyfter fram. VoF ser på människan som en mekanistisk apparat och inget annat. Sedan vill de genom sin opinionsbildande förening att alla andra ska ”tycka” likadant.

Dessutom döljer VoF att styrelsemedlemmar har ekonomiska intressekonflikter menar skribenten Peter på Newsmill:

”Ett exempel är en av de mest framträdande personerna inom VoF som forskar kring läkemedel med pengar från läkemedelsindustrin. Ett av VoF:s stora hatobjekt genom åren har varit just alternativmedicinen. Detta gynnar läkemedelsindustrin som gör allt för att smutskasta de billiga och naturliga vitaminer och andra ämnen som skulle hota deras vinster. De vill stoppa att sjukvården börjar använda dessa istället för de dyra syntetiska kemikalier med massor av biverkningar som Big Pharma säljer.”

”Däremot har VoF under 30 år aldrig sagt ett pip om det massiva forskningsfusket och manipulerandet med data inom läkemedelsindustrin.”

Det är en allvarlig anklagelse att föreningens styrelsemedlemmar skulle ha intressen inom industrin. Finns det något fog för detta påstående? Så här skriver Bo Zackrisson redaktör för tidskriften 2000-talets Vetenskap den 21 november 2009 om Larhammar Consulting AB:

”Jag har tidigare skrivit om skeptikerrörelsen och hur den okritiskt och gärna delar säng med industriella intressen. Föga förvånande visar det sig att Dan Larhammar bokstavligt talat delar säng med en konsult för läkemedelsindustrin. Hustrun har nämligen i många år jobbat för att underlätta för Big Pharmas produkter att registreras och nå marknaden snabbt. Under många år var hustrun hög chef på Quintiles AB, ett stort konsultföretag som hjälper Big Parma med design och genomförande av kliniska studier.”

”Detta lilla jäv är inte helt ovidkommande i sammanhanget och förklarar den äkta mannens ihärdiga försvar för toximolekylära substanser och ihärdiga klappjakt på alternativa medel och metoder”.

”Du behöver inte oroa dig för resultatet när Quintiles tar hand om din kliniska studie”.

Så ser reklamen ut för det företag i vilket en av makarna Larhammar var hög befattningshavare under många år, skriver Bo Zackrisson i sin artikel: Makarna Larhammar del 2.

Text: Torbjörn Sassersson

Läs hela artikeln på Newsmill

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén