Årets Förvillare

Etikett: Martin Ingvar

Årets förvillare 2012 blev Martin Ingvar, KI, Osher Centrum

Se Motivering till varför Martin Ingvar vann debattpriset

954 personer deltog i röstningen, vilket är rekord.

Årets förvillare 2012 blev Martin Ingvar, KI, Osher Centrum

Martin Ingvar nomineras till Årets förvillare 2012

Martin Ingvar Martin Ingvar är föreståndare för Osher Centrum och professor i integrativ medicin vid Karolinska Institutet i Stockholm. Arbetet på Osher Centrum handlar om att kartlägga hur alternativmedicin kan integreras med den etablerade skolmedicinen. Centret har fram till 2011 fått en första donation på ca 34 miljoner kronor från Barbro Osher och Osher Foundation.

Barbro Osher var sommarpratare i P1 den 11 augusti, 2011. Hon sa då att hon skänkt pengarna för att de bästa alternativmetoderna ska utvärderas och sedan inlemmas i den vanliga vården.

Det finns nu en stark misstanke om att pengarna inte används korrekt därför startades en namninsamling på internet den 14 oktober 2011. Namninsamlingen är rubricerad: ”Protest mot Oshercentrets försnillning av pengar och misskrediterande forskning om altermativmedicin” och har hittills samlat över 4000 namnunderskrifter.

Motivering:

  • Martin Ingvar nomineras för att han under flera år drivit Osher Centrum utan att ha adekvata kunskaper inom ämnesområdet alternativmedicin. Att Martin Ingvar skulle bedriva forskning kring alterativmedicin är ett präktigt förvillarnummer. Det gör han inte, vilket visats av flera studier av centrets verksamhet.[1]
  • Martin Ingvar har använt Osher-donationen på 43 Mkr som var avsedda för alternativmedicinsk forskning till helt andra saker, främst till den neurofysiologiska forskning som han påbörjat innan Osher-donationen gjordes. [2]
  • Martin Ingvar har haft i uppdrag att utvärdera alternativmedicin, men har tvärtom i media uppträtt raljerande och nedvärderande mot dem som seriöst ser på alternativmedicinens möjligheter. [3]
  • Martin Ingvar hjälper föreningen Vetenskap och folkbildning (VOF) med för dem lämpliga uttalanden under varje kampanj de drivit för att nedvärdera alternativmedicinen som idé och försvåra för dess utövare. [4]
  • Martin Ingvar hjälper till med att ta fram kandidater till VOFs årliga utnämning av Årets Förvillare i VOFs egen tappning. [5]

/ K.R.

[1] Tidningen 2000-talets Vetenskap och prof. Johan Tyberg och Newsvoice.
[2] Martin Ingvars ekonomiska redovisning av Osher Centrum t.o.m. år 2011
[3] Media
[4] Källa, privatperson
[5] Källor inom KI

Nu väljer folket Årets förvillare 2011

Folket får tre gånger per år utse vinnare av titeln ”Årets Förvillare”, vilken ges till personer som under falsk förespegling att denne talar i vetenskapens eller humanismens namn: missbrukar sin maktposition, attackerar alternativtänkande, påtvingar pseudofolkbildning på allmänheten eller gör illa underbyggda uttalanden till skada för enskilda individer. I år kandiderar några av Sveriges mäktigaste opinionsbildare inom hälsa, alternativmedicin och akademia. Vinnare utses den 28 december 2011. 

Årets Förvillare 2011 Smittskyddsinstitutet

[Upphovsrätt foton se nedan]

Annika Linde (Chef avd. virulogi, Smittskyddsinstitutet)
Motivering: Annika Linde medverkade till hysterin kring svininfluensan i Sverige 2009 och har orsakat ett nedsatt förtroende för skolmedicin. Smittskyddsinstitutet och Annika Linde har ansvar för att svenska folket skadats immunologiskt och neurologiskt av vaccinet där narkolepsin förmodligen bara är toppen på ett isberg. Läs mer

Birgitta Rydberg (Landstingsråd, Fp)
Motivering: Rydberg försöker med maktmissbruk från sin position som landstingsråd direkt påverka Regeringen att hämma utövandet av alternativmedicin i Sverige och det trots att det finns internationell forskning som visar på evidens för att många alternativmedicinska metoder fungerar. Läs mer

Christer Sturmark (ordf. Humanisterna)
Motivering: I sin ambition att pracka på omgivningen budskap och beteenden som i grunden kränker de mänskliga rättigheterna har Christer Sturmark duperat många som kan anses vara betydelsefulla inom både kultur, media och politik. Christer Sturmark bildar en spets inom den antihumanistiska fronten. Läs mer

Karin Bojs (Vetenskapsjournalist, DN)
Motivering: Karin Bojs är vetenskapsjournalist på DN och kanske en av Sveriges mäktigaste opinionsbildare när det gäller uppfattningar kring folkhälsa. Hon personifierar mixen av slarvig journalistik och tendentiöst artikelförfattande i kombination med möjligheten att varje dag nå 800,000 läsare genom DN. Läs mer

Martin Ingvar (Professor integrativ medicin, föreståndare för Osher Centrum, ordf. Forskningsstyrelsen, ordf. Forskningsstrategiska kommittén, Martin Ingvar Group vid Stockholm Brain Institute)
Motivering: Martin Ingvar har inte använt en donation på 43 miljoner kr för dess avsedda syfte att utvärdera de bästa alternativmedicinska metoderna för integration i vården. Ingvar har samarbetat med skeptikern Edzard Ernst som rådgivare för Osher Centrum. Martin Ingvar har skrivit förordet till Ernsts bok ”Salveklick och kvacksalveri” som angriper alternativmedicin. Läs mer om motiveringen. Läs mer om Osher Centrum Leaks.

Peter Gudmundson (Rektor på KTH)
Motivering: För att han i egenskap av rektor på KTH beskyddar föreningen Vetenskap och Folkbildnings förnedringsverksamhet och VoF:s ofta ovetenskapliga opinionsbildande utspel mot tex alternativmedicin i press och på TV. VoF har sitt huvudsäte på KTH där flera tunga styrelsemedlemmar sitter tryggt i famnen på rektorn.

Dags för allmänheten att föreslå kandidater till Årets förvillare 2011

Det börjar närma sig 28 december då det är dags för en ny utnämning av Årets förvillare 2011. Det behövs ytterligare 1-3 kandidater. Skriv i kommentarsfältet (klicka och rulla ner på sidan). Du kan vara anonym.

Nomineringar

Christer Sturmark (ordf i Humanisterna) nomineras för att han försökt kidnappa humanismen, förvrängt dess innehåll i egenskap av ordförande i föreningen Humanisterna,  prackat på omgivningen budskap och beteenden som i grunden kränker de mänskliga rättigheterna.

Birgitta Rydberg (Landstingsråd, FP) nomineras med motiveringen bla att hon med maktmissbruk försöker från sin position som landstingsråd direkt påverka Regeringen att stoppa eller hämma utövandet av alternativmedicin i Sverige.

Martin Ingvar (professor, KI) nominerades med motiveringen bla för att Ingvar inte har använt donationen till Osher centrum för dess ursprungliga syfte nämligen att utvärdera de bästa alternativmedicinska metoderna och för att inte ha undersökt hur dessa ska kunna integreras i vården.

Per Edman styrelseledamot i föreningen Vetenskap och Folkbildning nomineras till Årets förvillare 2011 med motiveringen att Edman sedan den 13 mars 2006 har genererat över 17522 inlägg på VoF forum och det kan starkt ifrågasättas om han hunnit med en intellektuell tankeprocess mellan inläggen. Syftet förefaller vara att förvilla genom att ha för många åsikter.

 

Martin Ingvar nomineras till Årets förvillare 2011 och 2012

Martin Ingvar är föreståndare för Osher Centrum och professor i integrativ medicin vid Karolinska Institutet i Stockholm. Osher centrum förvaltas av Institutionen för Klinisk Neurovetenskap och rapporterar direkt till rektor på KI. Arbetet på Osher Centrum är enligt deras hemsida att kartlägga hur integrativ medicin syftar till att främja hälsa och motverka sjukdom genom utveckling och integration av evidensbaserad kunskap från olika discipliner och traditioner för att komplettera den etablerade medicinen. En finansiering på 43 miljoner kr kommer från filantropen Barbro Osher vid Osher Foundation i USA.

Det finns tyvärr en misstanke om att pengarna inte används korrekt därför startades en namninsamling på internet den 14 oktober 2011. Namninsamlingen är rubricerad: ”Protest mot Oshercentrets försnillning av pengar och misskrediterande forskning om altermativmedicin”. Anledningen sägs vara att pengarna har använts för att undersöka: smärta, placebo (positiv tro), sömnbesvär och nocebo (negativ inbillning) istället för att forska på alternativmedicin och hur denna kan integreras inom skolmedicinen.

Barbro Osher var sommarpratare i P1 den 11 augusti, 2011. Hon sa att hon skänkt pengarna för att de bästa alternativmetoderna ska utvärderas och sedan inlemmas i den vanliga vården.

Tidskriften 2000-talets vetenskap och föreningen SARA gav Osher centrum fulpriset Årets folkvätte med motiveringen att centret under de första fem åren lyckats försnilla de flesta av de 43 miljoner de fått och att pengarna använts för fel syften. Donationen har i så fall inte använts enligt donatorns vilja.

Situationen blir inte bättre av att Martin Ingvar tagit in en välkänd skeptiker mot alternativmedicin Edzard Ernst från Storbritanninen som frilansande rådgivare till Osher Centrum. Martin Ingvar skrev dessutom förordet till skeptikerna Simon Singh och Edzard Ernsts bok ”Trick or Treatment? Alternative Medicine on Trial”. Boken syftar till att ifrågasätta alternativmedicin.

Det senaste i händelseutvecklingen är att Edzard Ernst i oktober 2011 förlorade sin tjänst som professor i komplementär och alternativmedicin på forskningsenheten vid Exeter University efter en långdragen konflikt med Prince Charles. Kritiker menar att Edzard Ernsts primära målsättning verkar ha varit att förkasta eller motverka användningen av alternativmedicin. Ernsts försvar består i att han funnit [endast] 20 alternativa behandlingar som tycks göra mer nytta än skada. Dessa 20 behandlingar måste betraktas utifrån de 1000-tals metoder som återfinns inom t ex: kinesisk örtmedicin, akunpunktur, ayurveda, homeopati och många andra läkekonster. En mer ringaktande bedömning av läkekonster varav vissa är mycket gamla och beprövade går knappast att göra.

Tillägg 2011-11-01: Det har även framkommit att Martin Ingvar har ett samröre med aktivistföreningen Vetenskap och Folkbildning och deras fd ordförande Jesper Jerkert som haft åsikter om vilka rådgivare (tex Edzard Ernst) som kan användas för Osher Centrum. Jerkert har betonat hur inblandade bör gå tillväga för att undvika att framstå som ”omdiskuterad och ifrågasatt person”.

Tillägg 2012-06-14: Martin Ingvar nominerades även till Årets förvillare 2012.

RÖSTA HÄR – ÅRETS FÖRVILLARE 2012

Motiveringen

Motiveringen att nominera Martin Ingvar till Årets förvillare 2011 är således att Martin Ingvar:

  • inte har använt donationen för dess ursprungliga syfte nämligen att utvärdera de bästa alternativmedicinska metoderna och inte undersökt hur dessa ska kunna integreras i vården.
  • misstänks i egenskap av ansvarig föreståndare ha medgivit spridning av medel till felaktiga projekt som inte finns inom ramen för donationens målsättning.
  • involverat kontroversiella personer (tex Edzard Ernst) som rådgivare vars intentioner är oklara eller skadliga för Osher Centrums arbete och trovärdighet. Det visar på dåligt omdöme.
  • har ett samröre med aktivistföreningen Vetenskap och Folkbildning och från dem tagit intryck vilket negativt påverkat Osher centrum och donationens användning. Det visar också på dåligt omdöme.

Referenser

KI: Osher centrum för integrativ medicin OCIM

KI: Martin Ingvar

Namninsamling: Protest mot Oshercentrets försnillning av pengar…

Bok: ”Trick or Treatment? Alternative Medicine on Trial

Artikel: Vad gör de på Oshercentret och var tar alla pengar vägen?

Artikel: ”Professor [Edzard Ernst] calls Prince Charles, others ”snake-oil salesmen”

SR: Barbro Osher – Sommar i P1

Hemsida: Osher Foundation

Dagens Homeopati: Martin Ingvar – ”Vår centrala hållning är inte att bedriva alternativmedicinsk forskning”

Martin Ingvar nomineras till Årets förvillare 2012

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén