Årets Förvillare

Etikett: Strålsäkerhetsmyndigheten Sida 1 av 3

Strålsäkerhetsmyndigheten nomineras till Årets Förvillare 2019

Strålsäkerhetsmyndigheten, hemsida per den 29 nov 2019.

Bild: Strålsäkerhetsmyndigheten, hemsida per den 29 nov 2019.

Den svenska Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har nominerats som kandidat till debattpriset Årets Förvillare 2019. Slutgiltig vinnare avgörs med en omröstning senare i december.

Myndighetens uppgift är att säkerställa ett skydd för människors hälsa och generellt miljön mot skadlig inverkan av joniserande och icke-joniserande strålning. SSM ska kontrollera säkerheten i kärnteknisk verksamhet samt säkra nukleär icke-spridning. Myndigheten har ett ansvar för hur radon, mobiltelefoner, solarier används eller hanteras. SSM ska vara pådrivande i frågor som syftar till bättre strålskydd och ökad kärnsäkerhet.

Nina Cromnier är generaldirektör på SSM.

Motiveringar (oredigerat som inskickarna formulerat sina texter)

”Strålsäkerhetsmyndigheten skall utnämnas till årets förvillare 2019 för att dom springer industrins ärenden och hellre låter svenska befolkningen bli försökskaniner än att kräva mer icke-köpta-rapporter innan tekniken släpps fri. Främst gällande 5G, men även wifi mm.” – Madeleine

”Anledningen att jag nominerar SSM är att de är så sjukt dåligt pålästa på sitt eget ämne!! De har ingen egen forskning eller fakta utan rapar bara upp infon de får från telecom-industrin och deras köpta ”studier”. Trots att befolkningen efterfrågat fakta och studier på att 5G inte är skadligt så fortsätter dom bara att mala samma intränade monolog. Skriver man till dom och vill be om hjälp med ett sjukdomstillstånd orsakat av Wifi eller liknande så står dom handfallna och skickar dig bara vidare. Lägg ner dom för dom gör ingen som helst nytta och befolkningens bästa är det sista de bryr dig om.” – Anna Forsberg

”Strålssäkerhetsmyndigheten. För att de inte arbetar för just vår säkerhet .
Mobil master sätts på skolor och ingen höjder på ögonbrynen eller ens beaktar att psykisk ohälsa bland barn och unga ökat markant de senaste 10 åren. Varför visar inte som att de värnar om folket, om barnen och inga gränsvärden görs om i takt med den nya tekniken och 5G som kommer inom kort. Det eländigaste av allt är att de stängt av telefonen för att människor är oroliga och bara vill ha svar på sina frågor om elektromagnetisk strålning som finns överallt.” – Anna

”För deras fantastiska kamp med att under många år undanhålla sanningen om mobilstrålningens allvarliga hälsorisker för Sveriges politiker, media och allmänhet, deras sällsynta mätningar av strålning bland barn i skolan samt deras alltid negativa och undanglidande bemötande av Strålskyddsstiftelsens arbete med att upplysa allmänheten om de faktiska hälsofarorna och oberoende forskningsresultat.” – Anonym

”Därför att de döljer den fakta och den forskning som finns angående den trådlösa strålningen. De lyfter bara rapporter och forskning som är sponsrad av telekomindustrin eller folk som har vinstintressen i den branschen. Andra länder än Sverige har förbjudit t ex. 5G och har mycket lägre referensvärden vad gäller hösta tillåtna strålning. Flera länder förespråkar en försiktighet för framförallt gravida och barn, men inte Sverige.” – Elvira

”En totalhavererad myndighet. Motivering: För att dom fullständigt ignorerar alla varningar från vetenskapsmän och läkare över hela världen. Omfattande forskning finns som visar ohälsosymptom och skador med redan befintlig mikrovågsstrålning i våra trådlösa nätverk, alla publicerade i Vetenskapliga tidningar. Miljontals människor är drabbade av Mikrovågssyndromet med en rad symptom som beskrevs redan på 60 talet i rysk forskning. Detta är känt. Strålningen orsakar även DNA-skador, oxidativ stress på cellerna, tumörer, neurologiska sjukdomar, hormonrubbningar.
Det är dags att granska Strålsäkerhetsmyndigheten SSM det är en havererad myndighet. Vinstintressena går före hälsoriskerna och man håller mobilindustrin bakom ryggen. Något för Uppdrag Granskning som hittills vägrat att ta i frågan! Man kan undra varför då dom avslöjar så mycket annat ruffel och båg i samhället! Lyssna på 3 min videoappellen till UN [FN] och WHO från 247 vetenskapsmän från 42 länder som kräver drastiskt sänkta gränsvärden för den befintliga mikrovågsstrålningen i form av alla trådlösa nätverk, de skyddar oss inte. Detta är FÖRE utrullningen av 5G mycket höga frekvenser sk millimetervågor. Citat Martin Blank talesperson från Scientists org ” Vi har skapat något som skadar våra celler och vårt DNA och dödar många av oss i förtid och det håller på att spåra ur. Vårt samhälle badar i mikrovågsstrålning, sjukvårdspersonal måste informeras”.” – Katarina Hollbrink

”Deras finansierade forskning från industrin har STORA brister. De verkar inte veta vad de pratar om när de diskuterar 5G och strålning. De har misslyckats med sina uppdrag att skydda vår befolkning. ” – Tove

”Strålsäkerhets myndigheten, de ska skydda oss, människor och miljön mot skadlig strålning . Men i deras svar ang. befolkningens oro inför den nya teknikens mikrovågor – 5G, så säger dom bara att de FÖLJER utvecklingen, när de ska LEDA och skydda oss! De följer inte det som de själva beskriver på deras hemsida, se länkar. Och till råge på allt, så lägger de ner all telefonkontakt! En statlig myndighet ska ju finnas där för sin befolkning, eller.. ?” – Anonym

”Det så kallade skydd vi har idag vägrar prata med de som är emot 5G, ökad mikrovågsstrålning. Personer upplever symptom på el[över]känslighet i takt med att mästarna satts upp och över 250 forskare motsäger detta. Bin och andra insekter klarat inte av för hög strålning. Det är fruktansvärt att inte kunna vända sig till en av Sveriges framstående myndigheter som bestämmer idag, därför motiverar jag strålskyddsmyndigheten som tar allt på allvar symptom såsom liv.” – Anonym

”Strålsäkerhetsmyndigheten SSM som ska skydda Sveriges medborgare mot strålning. Dom har tillåtit högre strålningsvärden än i andra länder med 4 G , och ser inga risker med 5G. Ändå sätts master upp framför äldreboende, skolor, bostäder , idrottsplatser bla.” – Anonym

Referenser

https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2019/11/foredrag-med-lennart-hardell-om-5g/

https://vimeo.com/123468632

http://ct-n.com/ctnplayer.asp?odID=15794&jump=0:00:33

https://www.stralskyddsstiftelsen.se/forskning/

https://binged.it/2rwL7g3

 

Strålsäkerhetsmyndigheten med GD Mats Persson nomineras till priset Årets Förvillare 2016

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) nomineras återigen till priset Årets Förvillare för att myndigheten har förvillat om kända och visade risker med strålning trots att 224 vetenskapsmän har belägg för att hälsorisker på grund av mobilstrålning iställts stärkts under senare år.

Motivering:

Generaldirektör Mats Persson

Generaldirektör Mats Persson på Strålsäkerhetsmyndigheten – Pressfoto av Bosse Alenius

Strålsäkerhetsmyndigheten nomineras till Årets Förvillare på grund av att de lyckats förvilla om kända och visade risker med strålning samtidigt som man undgått kritisk granskning i tongivande medier. De har därmed lyckats både förvilla allmänheten och journalister om vad forskningen påvisat gällande hälsorisker.

Strålsäkerhetsmyndigheten gick till exempel ut med nyheten att beläggen för hälsorisker med elektromagnetiska fält och radiofrekvent strålning skulle minskat. (maj 2016). Enligt uppgifter på deras egen webbsida framkom att experter samma dag som utspelet om de minskade beläggen gjordes i Sveriges Radio Ekot, förevisade att forskningen genomgående eller  till en majoritet observerat förhöjd risk för Alzheimers, ALS och cancer.

Det framkom även av experterna samma dag att forskningen genomgående fram till år 2003/2004 visat förhöjd risk för barnleukemi i närhet av radio/TV-master vilket avslöjade att Strålsäkerhetsmyndigheten och tidigare Strålskyddsstitutet under mer än ett decennium ljugit och vilselett om att några hälsorisker av radio/Tv-master aldrig skulle observerats.

Enligt 224 vetenskapsmän har beläggen för hälsorisker av mobilstrålning tvärtom stärkts under senare år.

Strålsäkerhetsmyndigheten har också enligt granskning av den oberoende organisationen Strålskyddsstiftelsen, gjort mycket förvillande påståenden om  den miljöövervakning som bedrivs. Under flera år har påståenden gjorts om mätningar av strålning i skolor gjorts som föranlett läsaren att tro att Strålsäkerhetsmyndigheten kartlagt strålningsförekomsten i skolor. Strålskyddsstiftelsen avslöjade under året att myndigheten gjort en mycket icke-representativ mätning i en icke representativ skola och därmed vilseleder om potentiell exponering för radiofrekvent strålning i skolor i Sverige i dag.

Att Strålsäkerhetsmyndigheten kunnat fortsätta att förvilla journalister i tongivande medier, inklusive Public Service, allmänhet och beslutsfattare ända upp i regeringen trots uppenbara och lättkontrollerade lögner, gör dem väl lämpade att få priset för årets förvillare 2016.

Nominator: Anonym

Referenser

http://www.stralskyddsstiftelsen.se/2016/08/elektromagnetiska-falt-okar-risken-for-alzheimers-als-och-cancer/

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6434985

http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Om-myndigheten/Aktuellt/Nyheter/13-ar-av-forskning-om-elektromagnetiska-falt–allt-svagare-misstanke-att-mobilen-kan-orsaka-cancer/

http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/PageFiles/27317/Martin.pdf

http://newsvoice.se/2016/10/13/elektrosmog-skolan-myndighetsfusk/

http://newsvoice.se/2015/05/11/190-forskare-gar-idag-ut-och-varnar-varlden-for-mobiler-och-surfplattor-tekniken-dodar-oss-i-fortid/

Sida 1 av 3

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén