Vetenskap och folkbildning, VoF

Föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) tror på renlärig folkbildning

I huvudsak tio socialdemokrater skickade 1982 ut ett upprop för att bilda en förening för vetenskap och folkbildning. I ”nödropet” varnades för tendenser till ökad vetenskapsfientlighet i samhället. Mystiska underströmmar möttes med ökad respekt, ansåg man. Det största hotet var ett ”andligt parti”. Det socialdemokratiska upphovet kan verifieras genom att intresserade begär ut handlingar från registratorn på KTH.

Så här skriver VoF.se om sin mission:

”Föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) har till uppgift att främja folkbildning om vetenskapens metoder och resultat. Särskilt tar föreningen som sin uppgift att i en fri opinionsbildning bekämpa de felaktiga föreställningar som förekommer i frågor som kan avgöras vetenskapligt.”

Notera att VoF.se arbetar med folkbildning och opinionsbildning, inte vetenskap. Det vetenskapliga språket som VoF använder är ett endast ett verktyg för att nå folkbildnings- och opinionsbildningsmålen. VoF bedriver ingen egen forskning, men ställer gärna upp i farsartade experiment i TV som det i Almedalen, juli 2011.

Fokus för VoF idag är allt mer de politiska och ekonomiska intressena inom industrin och i samhällsapparaten. Människor tror i ökande omfattning på: naturmedicin, självläkande mekanismer i kropp och psyke, liv i universum, ”mind over matter” och tankens helande kraft. Påstått ”felaktiga tankar” och ”tro” blir farligt när de lockar människor till sekter, anser föreningen Vetenskap och Folkbildning, men bakom finns ett behov av att beskydda ekonomiska, politiska och ateistiska intressen.

Föreningen Vetenskap och Folkbildning generaliserar elementen i intressanta underströmningar i samhället och kallar allt för ”pseudovetenskap” samt buntar ihop det med allsköns vidskepelse. VoF förkastar rubbet, inklusive det som är sant, genom ”guilt by association”.

Föreningen Vetenskap och Folkbildning arbetar med förnedring. VoF har sedan 20 år delat ut ett förnedringspris ”Årets Förvillare” med syftet att sabotera karriärer för människor med fel tankar och skrämma individer som ännu inte fått fel ideer, till tystnad.

Reservation angående föreningen Vetenskap och Folkbildning

Det inkom 2010-12-08 ett mail till denna sajt från serveroperatören:

”Vi har fått in klagomål om att sidan vetenskap-folkbildning.nu ska utge sig från att representera föreningen Vetenskap och Folkbildning utan samtycke från föreningen. Den klagande parten vill att ni tydligt anger att det inte är föreningen Vetenskap och Folkutbildning som står bakom sidan.”

Förtydligande

Denna sajt (vetenskap-folkbildning.nu) kritiserar föreningen Vetenskap och Folkbildning (vof.se), en förening som bland annat utdelar ett årligt utpekarpris ”Årets förvillare” till individer och organisationer som föreningen ogillar.

Det som står på denna sajt (vetenskap-folkbildning.nu) representerar ej föreningen Vetenskap och Folkbildning (vof.se).

Denna sajt lyder under lagen om yttrandefrihet på samma sätt som föreningen Vetenskap och Folkbildning har rätten att uttrycka sitt missnöjda tyckande om enskilda individer i samhället under förutsättning att missnöjet inte innebär förtal eller ärekränkning.

Årets Förvillare

Se även sajten Årets Förvillare som är ett svar på föreningen Vetenskap och Folkbildnings pris med samma namn dvs  Årets Förvillare.