Strålsäkerhetsmyndigheten och utredare Torsten Augustsson nomineras till Årets förvillare 2012

Motivering

Ett aktuellt exempel på myndighetens vrängande av fakta finns som exempel i en artikel  i Värmlands Folkblad: Trådlöst nätverk ingen hälsofara där Strålsäkerhetsmyndigheten skriver att trådlös teknik inte ger skador.

Strålsäkerhetsmyndigheten anser att det inte finns vetenskapligt grundade misstankar om att radiofrekventa fält från mobilbasstationer, trådlösa datornätverk samt radio- och tv-sändare innebär hälsorisker. ”Liknande bedömningar gör i stort sett alla forskare och strålskyddsmyndigheter i hela världen, inklusive ansvariga myndigheter i våra nordiska grannländer och Världshälsoorganisationen, WHO”. Det skriver Torsten Augustsson, utredare vid Strålsäkerhetsmyndigheten.

Augustsson skriver även att: ”Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från skadliga effekter av strålning. Det gör vi genom att mäta, bevaka forskningsläget, göra riskbedömningar och vidta åtgärder när vi identifierar risker”.

”Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö …” är kanske bara nyspråk för industriskydd?

Jag ”gillade” också Lars Karlsson som framträdde i Uppdrag Granskning, där det framkom att särskild tillsyn av vanskötta kärnkraftverket Ringhals inte alls innebär att man håller uppsikt verksamheten, utan istället träffas (fikar?) i administrationsbyggnaden. Inte heller hade Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) synpunkter på det långvariga anställningsstoppet som bidrog till nollkompetensen på brandsäkerhet som bäddade för branden 2011.

Referenser

En studie som Europarådet tar på allvar: monanilsson.se/doc/EgerFEA.pdf

The Procrustean Approach: www.emfacts.com/the-procrustean-approach

Branden på Ringhals svtplay.se/uppdrag_granskning/inslag

/ Markus Ström