Föreningen Vetenskap och Folkbildning testar moraliska gränser även 2012

Föreningen Vetenskap och Folkbildning som av denna sajt löpande granskats sedan en tid tycks vara oförbätterlig. Den opinionsbildande föreningen har tagits över av en yngre skara nätaktivister som testar moraliska gränser.

I deras senaste offentliga kampanj [4] från februari 2012 utnyttjade föreningsmedlemmar Unicefs hemsida för att generera 11 st gåvobrev som  skickades till redaktören Linda Karlström för Vaccin.me, en vaccinkritisk nättidning. Flera av gåvobreven innehöll ”sarkasmer”.

Malin Svensson [1] som arbetar för Givarservice på Unicef kallade hälsningarna som skrivits in på gåvobreven för rasistiska. Ingeborg Ekblom [2] på informationsavdelningen för Unicef meddelade att de inte kan kontrollera vad givare skriver i sina gåvobrev, vilka genereras på Unicefs webbserver.

Trots att Linda Karlström [3] i en egen artikel på Vaccin.me uttryckt sitt missnöje har inte företrädare från Vetenskap och Folkbildnings styrelse bett om offentlig ursäkt. Det är typiskt för föreningen Vetenskap och Folkbildnings mentalitet.

Ny näthuligan

I bloggosfären har en ny anonym skribent och voffare dykt upp som testar gränserna för förtal mot enskilda individer. Denne skribent är bekant med Skeptikerpoddens tidigare värd, en känd illusionist. Tillsammans har de inlett en offensiv efter att ha kraftigt kritiserats för sina nätbeteenden.

Illusionisten har tex erkänt att denne har tillgång till olovliga inspelningar av sammankomster i olika andliga grupper i Sverige. Enligt en drabbad part diskuteras om detta ska leda till någon form av juridisk påföljd. Det som avgör saken är bla om vissa personangripande texter på nätet tas ned eller inte.

Det diskuteras även en möjlig gruppanmälan med juridiskt ombud. Anledningen är att en polisanmälan mot en styrelseledamot i föreningen Vetenskap och Folkbildning som i december 2011 anklagats för förtal lades ner 2012.

FOTNOT: Föreningen Vetenskap och Folkbildning är en systerförening till Humanisterna enligt ordf. Christer Sturmark. Sturmark nämner dessa gåvobrev i debattartikeln Vad vilja Humanisterna? som om de hade Humanisterna att göra. Det stämmer sannolikt inte.

Bakgrundsmaterial

[1][2] NewsVoice: Anställd på Takeda: ”Jag vill döda 20 barn i Afrika” – skänkte vaccin via Unicef i VoF-kampanj

[3] Vaccin.me: Anställd på Takeda och VoF-skeptiker tror att sjuka, hungriga och törstiga barn blir glada av vaccin

[4] Vetenskap och Folkbildnings blogg: Aktion mot antivaccination

SvD: Vad vilja Humanisterna?