Årets Förvillare

Ann-Marie Begler (GD) Försäkringskassan nomineras till Årets Förvillare 2017

Generaldirektör Ann-Marie Begler på Försäkringskassan nomineras till Årets Förvillare 2017.

Motivering:

Ann-Marie Begler - Pressfoto: Försäkringskassan

Ann-Marie Begler – Pressfoto: Försäkringskassan

”Hon gick ut i radion och påstod att Försäkringskassans beslut är rättssäkra. Alla vi som i åratal försökt få dem att göra sakliga utredningar baserade på faktiska omständigheter, följa lagstiftning och beakta bevisning och läkar- och psykiatrikers utlåtanden vet att detta inte stämmer.

Vi var 9 välutbildade, arbetsskadade kvinnor som skrev till henne på internationella kvinnodagen för att få träffa henne och tala om våra medborgerliga och mänskliga rättigheter.

Hon vägrade att träffa oss och lämnade över till handikapp avdelningens män att svara . Vi fick veta att hon inte ville träffa oss och att hon inte var delaktig i det svar vi fick.

Att de inte har för avsikt att inte göra rätt och att vi har fått överklaga. Men alla vet att man som skadad utan kunskap om arbetsskadeförsäkringen inte kan vinna i domstol mot Försäkringskassans juridiska kompetens som har både utbildning och erfarenhet på området. Har man inte har råd till advokat har man ingen chans . Det flesta har inte råd om de varit sjukskrivna länge och tvingats bort från arbete pga av arbetsskada

Att påstå att detta system är rättssäkert när handläggarna ställer sig som motpart i stället för att utreda sakligt och undersöka fakta är att förvilla.”

Nominator: Maj-Britt Bernhsvege

Referenser:

Föregående

Nominera Årets Förvillare 2017

Nästa

Vapenfamiljen Wallenberg nomineras till Årets Förvillare 2017

 1. Alfhild Renbro

  Sverige har blivit ett otryggt land för sjuka och handikappade.
  Jag upplever en stor rättsosäkerhet i vårt förut så trygga land.
  Påstår man någonting annat så befinner man sig inte i verkligheten.

  • Ammie

   Enorm rättsosäkerhet råder. Att vara sjuk utan att veta om du får utbetald sjukersättning och tvingas leva i ovisshet om du ska ha pengar till hyra och mat nästa månad är oerhört. Detta Trots höga skatter och avgifter inbetalas månad ut och månad in.

  • Maj-Britt Bernhsvege

   Ja vi ser hur sjuka får avslag med motiveringar att de kan ta ett annat arbete på arbetsmarknaden Trots att det finns prejudicerande dom som säger att arbetet inte skall inte behöva anpassas utan de skall klara ett vanligt arbete. Om inte kan de inte står till arbetsmarknadens förfogande och då skall de vara berättigade till sjukpenning.

 2. Anneli

  Helt rätt. Var röstar man?

 3. Guy Fawkes

  Nomineringen stängs senare i december och därefter påbörjas röstningen.
  Röstningen har inte startat ännu. Det måste finnas minst 5 kandidater att rösta på.

 4. Guy Fawkes

  Röstningen startar senast 15 december och du röstar på denna webbplats.
  Det måste inkomma 5 godkända nomineringar innan röstningen kan starta. Om det inte inkommit 5 st startar röstningen ändå. Problemet är att fler av de nomineringar som kommit in är för tunna i sina argument, för ”omotiverbara” och/eller saknar referenser/bevis.

 5. Hoberga

  Behandlingen av kvinnors arbetsskador styrs av samma manliga strukturer som de som kvinnorna i #metoo. styrs av. Det är nog nu.
  Kvinnor fick rösträtt 1921 och bör därför ha samma rättigheter att omfattas av socialförsäkringar och arbetsskadeförsäkringar. De aggressiva handläggningen som manipulerar bort kvinnors rättigheter måste bort och de som olagligt praktiserar detta måste straffas. Det är lagstiftningen som skall styra Inte arbetsgivarens eller männens behov. Arbetsmarknaden parter har skrivit avtal så vi kan inte stämma arbetsgivaren och få skadestånd den vägen. Efterom arbetsgivaren är vållande har vi rätt till full täckning för den inkomstförlust vi åsamkats.Därför är vi beroende av att dem som gör utredningarna följer lagar och regler. Har inte en godtagbar exponeringsutredning varit del av underlaget för beslutet har inte heller domstolen prövat skada. #ingenmerföljdmobbning. #metoo. Gör om Gör rätt. Kvinnor skall inte längre fråntas sina rättigheter.

 6. Eva Isacsson

  Bra Maj-Britt Bernhsvege!!!
  Det var ett bra initiativ att anmäla Begler!
  Hoppas vi blir inbjudna nu! Vi har mycket att bidraga med till rättssäkerheten!

 7. En drabbad

  Mobbning dödar
  Vad kan vi göra??????? Rösta på GD Anne-Marie Begler som årets förvillare. Det är inte läge för att blunda längre. Vi måste ta oss an verkligheten och se hur den ser ut. Hur kunde vi låta det gå så här långt? Alltför många har drabbats av Försäkringskassans trakasserier och övergrepp. De måste anmälas och larmas. Ansvariga måste ställas till svars. Många har lidit länge i denna tystnadskultur. Kränkande beteenden och allvarliga övergrepp måste komma med i vågen efter # metoo. Det finns en obalans i maktstrukturen och för makten har det blivit ofarligt att bete sig svinaktigt. Förövarna kan fortsätta med att försätta de försäkrade i ekonomisk vanmakt.
  Handläggningstider på tio, femton år trots digitalisering. Domstolstrots förekommer i verksamheten och gör det omöjligt att få rätt. Hur mår medarbetarna när de styrs av funktionell dumhet som genomsyrar organisationen. Fasaden ska se bra ut och en rädsla för att inte följa flocken skapar bitterhet och cyniskhet. Kollegiala hänsyn förtar faktiska omständigheter och saklighet. Man spelar med i det som är korkat/dumt genom rättning i ledet.
  En drabbad

 8. Barbro Jägerby

  När ska regeringen inse att Försäkringskassan utsätter människor som drabbats av arbetsrelaterad sjukdom för livsfara genom misstro och förnedring. Är inte myndighetens ansvar och uppdrag att arbeta i försäkringstagarnas intresse och rättssäkerhet? Om människor ska kunna bli friska och återgå i arbete så borde tillsynsmyndigheter efter anmälan om arbetsskada utreda om arbetsplatsen tillämpar arbetsmiljölagen och uppfyller kraven på en trygg och säker arbetsmiljö. Vill regeringen lösa problemet med ökade sjukskrivningar för psykisk ohälsa så ger de mandatet till en ny rättsinstans. Det viktigaste är att Försäkringskassan stoppas så inte fler människor får sina liv förstörda.

  Barbro Jägerby
  En av de nio kvinnor som generaldirektören vägrar träffa.

  • Maj-Britt Bernhsvege

   Rätt Barbro Jägerby. Att år efter årsom svårt skadad tvingas in i en psykisk och fysisk skadlig skärseld av hånfulla tjänstemän som lägger all energi på att dölja fakta genom att gömma undan bevisning eller misstolka läkarintyg istället för att utreda utifrån faktiska omständigheter och de försäkrades rättmätiga behov. Som aldrig beaktar Förvaltningslagen och vägrar ta bort felaktigheter de själva skapat. Som gömmer undan fakta och motivering till beslut i obegriplig textmassa och ignorerar EU lagen om mänskliga rättigheter är inget som skall accepteras i en demokratisk stat . Det måste nu stoppas genom #MeToo rörelsen.
   #mobbning dödar. # stoppaföljdmobbningen.

 9. Susanne Posse

  Var röstar man ?

 10. Guy Fawkes

  Kasta ett öga i högerkolumnen på alla sidor på bloggen. Det står: RÖSTA HÄR.

 11. Eva Isacsson

  https://www.magasinetparagraf.se/nyheter/kronikor/50956-arets-mest-missbrukade-ord/

  Slutligen, ett hemskt ord som jag hörde för första gången från en begravningsförrättare i höstas:

  Försäkringskassesjälvmord. Det är ett fruktansvärt ord – men som det tyvärr finns grund för. Som jag har förstått det, börjar det här bli något av ett begrepp bland präster, pastorer och borgerliga begravningsförrättare.

  De får numer allt för ofta höra, från den dödes efterlevande, att den som nu ska begravas kämpade för att kunna få en period av rehabilitering av sin sjukdom, med inriktningen att en dag komma tillbaka i arbete. Men efter att ha fått avslag från Försäkringskassan och därmed tvingats leva på lån och försörjning av närstående under lång tid – till slut gav upp och tog sitt liv.

  Sjukintyg från flera olika läkare som klargjort att personen ifråga inte kan arbeta utan måste ha en rehabiliteringsperiod, har fått avslag. Som jag ser det utgör ett antal sjukintyg från flera av varandra oberoende läkare, ett antal vittnesmål utifrån den diagnos de ställt på en person de har undersökt.

  Mot det ställs Försäkringskassans tjänstemän och kanske någon av Försäkringskassans köpta läkare, som aldrig träffat patienten ifråga. I en vanlig domstolsförhandling skulle frågan därmed vara självklar. Domstolen skulle enhälligt gå på vad de tre specialistvittnena hade anfört – de som faktiskt hade träffat personen ifråga.

  Men försäkringskassan avslår 94 procent av de överklagningar som görs av deras beslut. Och det även om överklagningarna ofta kompletteras med nya läkarintyg. Om den som är sjuk orkar ta det vidare till Förvaltningsrätten, går man där på vad en annan myndighet redan kommit fram till, alltså Försäkringskassan – och avslår.

  Ofta handlar det om människor som arbetat och slitit i många år – och varje månad fått en ganska stor summa dragen från lönen i form av sociala kostnader. En del av det går till Försäkringskassan. Det är alltså en slags försäkringspremie som betalas in varje månad. Den i särklass dyraste försäkringspremien en vanlig löntagare betalar.

  Men den dag de behöver få ut något från sin försäkring, för att de är sjuka, då förnekas de denna möjlighet. Eller snarare – denna rättighet. Till slut har det gått så långt att allt fler går under – och i desperation tar sitt liv. Det här är en fråga jag kommer att återkomma till mer konkret och detaljerat under 2018.

 12. Också drabbad

  Försäkringskassan måste ovillkorligen göra rättssäkra utredningar. Om inte måste någon annan organisation få uppdraget.
  # Försäkringskassesjälvmord måste upphöra

 13. Ida

  Högsta domstolen dömde 2013-12-27 i dom nr T 21
  39-12 Försäkringskassan att betala skadestånd på 445.000 kr för att de brustit i sin serviceskyldighet och underlåtit att informera. HD menade också att de gjort sig skyldiga till fel och försummelse vid myndighetsutövning. Märk här att de har skyldighet att serva, informera och hjälpa oss försäkrade till rätta. Inte lura och manipulera bort våra rättigheter. Ett professionellt rättsäkert bemötande är centralt i deras verksamhet. Trots detta gör de precis tvärtom. Dags för räfs och rättarting? Dags att återinföra tjänstemannaansvaret!Det är ett måste om socialförsäkringarna skall ligga kvar på den myndigheten.

 14. N(0)llad

  Enligt FK själv och lagen skall läkarintyg och utlåtanden ligga till grund för handläggarens bedömning. Men vi drabbade vet att verkligheten är en helt annan. Det spelar ingen roll vad som står i intyg och utredningar. Handläggaren går emot specialistläkare t o m och gör en motsatt bedömning. Motivet och skälet till avslag är oftast ”FK bedömer”. FK som myndighet kränker och förnedrar sina medborgare som även är deras arbetsgivare. Rättvisa måste skipas och FK ska betala skadestånd till samtliga drabbade för detta är en rättsskandal!

 15. Bo Sonnsjö

  Fenomenet är väl känt sedan tidigare! Vid möten med dåvarande generaldirektör (vår nuvarande rikspolischef) kunde Nackskadeförbundet påtala att denne klart omtolkade EU-domstolens domar – något som hade verifierats vid besök nere i Bryssel hos SANCO, EU-kommissionen! Men Dan Eliasson fortsatte ändå att hävda att han visste bäst (han hade tydligen gått någon kurs nere i Bryssel – så han ”visste klart bäst” vad som gällde! Varefter ersättning för EU-vård avslogs obönhörligt! Frågan som måste ställas är ”var det därför som Dan Eliasson senare blev utnämnd till ”rikspolischef” – när Staten slapp betala ut utlovade ersättningar? Frågan måste ställas och besvaras – men ”makten” tiger väl som vanligt – när korrekta svar blir avkrävda av samhällets ansvariga!

Kommentera

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén

%d bloggare gillar detta: