Ann-Marie Begler (GD) Försäkringskassan nomineras till Årets Förvillare 2017

Generaldirektör Ann-Marie Begler på Försäkringskassan nomineras till Årets Förvillare 2017.

Motivering:

Ann-Marie Begler - Pressfoto: Försäkringskassan
Ann-Marie Begler – Pressfoto: Försäkringskassan

”Hon gick ut i radion och påstod att Försäkringskassans beslut är rättssäkra. Alla vi som i åratal försökt få dem att göra sakliga utredningar baserade på faktiska omständigheter, följa lagstiftning och beakta bevisning och läkar- och psykiatrikers utlåtanden vet att detta inte stämmer.

Vi var 9 välutbildade, arbetsskadade kvinnor som skrev till henne på internationella kvinnodagen för att få träffa henne och tala om våra medborgerliga och mänskliga rättigheter.

Hon vägrade att träffa oss och lämnade över till handikapp avdelningens män att svara . Vi fick veta att hon inte ville träffa oss och att hon inte var delaktig i det svar vi fick.

Att de inte har för avsikt att inte göra rätt och att vi har fått överklaga. Men alla vet att man som skadad utan kunskap om arbetsskadeförsäkringen inte kan vinna i domstol mot Försäkringskassans juridiska kompetens som har både utbildning och erfarenhet på området. Har man inte har råd till advokat har man ingen chans . Det flesta har inte råd om de varit sjukskrivna länge och tvingats bort från arbete pga av arbetsskada

Att påstå att detta system är rättssäkert när handläggarna ställer sig som motpart i stället för att utreda sakligt och undersöka fakta är att förvilla.”

Nominator: Maj-Britt Bernhsvege

Referenser:

21 kommentarer

 1. Sverige har blivit ett otryggt land för sjuka och handikappade.
  Jag upplever en stor rättsosäkerhet i vårt förut så trygga land.
  Påstår man någonting annat så befinner man sig inte i verkligheten.

  1. Enorm rättsosäkerhet råder. Att vara sjuk utan att veta om du får utbetald sjukersättning och tvingas leva i ovisshet om du ska ha pengar till hyra och mat nästa månad är oerhört. Detta Trots höga skatter och avgifter inbetalas månad ut och månad in.

  2. Ja vi ser hur sjuka får avslag med motiveringar att de kan ta ett annat arbete på arbetsmarknaden Trots att det finns prejudicerande dom som säger att arbetet inte skall inte behöva anpassas utan de skall klara ett vanligt arbete. Om inte kan de inte står till arbetsmarknadens förfogande och då skall de vara berättigade till sjukpenning.

 2. Nomineringen stängs senare i december och därefter påbörjas röstningen.
  Röstningen har inte startat ännu. Det måste finnas minst 5 kandidater att rösta på.

 3. Röstningen startar senast 15 december och du röstar på denna webbplats.
  Det måste inkomma 5 godkända nomineringar innan röstningen kan starta. Om det inte inkommit 5 st startar röstningen ändå. Problemet är att fler av de nomineringar som kommit in är för tunna i sina argument, för ”omotiverbara” och/eller saknar referenser/bevis.

 4. Behandlingen av kvinnors arbetsskador styrs av samma manliga strukturer som de som kvinnorna i #metoo. styrs av. Det är nog nu.
  Kvinnor fick rösträtt 1921 och bör därför ha samma rättigheter att omfattas av socialförsäkringar och arbetsskadeförsäkringar. De aggressiva handläggningen som manipulerar bort kvinnors rättigheter måste bort och de som olagligt praktiserar detta måste straffas. Det är lagstiftningen som skall styra Inte arbetsgivarens eller männens behov. Arbetsmarknaden parter har skrivit avtal så vi kan inte stämma arbetsgivaren och få skadestånd den vägen. Efterom arbetsgivaren är vållande har vi rätt till full täckning för den inkomstförlust vi åsamkats.Därför är vi beroende av att dem som gör utredningarna följer lagar och regler. Har inte en godtagbar exponeringsutredning varit del av underlaget för beslutet har inte heller domstolen prövat skada. #ingenmerföljdmobbning. #metoo. Gör om Gör rätt. Kvinnor skall inte längre fråntas sina rättigheter.

 5. Bra Maj-Britt Bernhsvege!!!
  Det var ett bra initiativ att anmäla Begler!
  Hoppas vi blir inbjudna nu! Vi har mycket att bidraga med till rättssäkerheten!

 6. Mobbning dödar
  Vad kan vi göra??????? Rösta på GD Anne-Marie Begler som årets förvillare. Det är inte läge för att blunda längre. Vi måste ta oss an verkligheten och se hur den ser ut. Hur kunde vi låta det gå så här långt? Alltför många har drabbats av Försäkringskassans trakasserier och övergrepp. De måste anmälas och larmas. Ansvariga måste ställas till svars. Många har lidit länge i denna tystnadskultur. Kränkande beteenden och allvarliga övergrepp måste komma med i vågen efter # metoo. Det finns en obalans i maktstrukturen och för makten har det blivit ofarligt att bete sig svinaktigt. Förövarna kan fortsätta med att försätta de försäkrade i ekonomisk vanmakt.
  Handläggningstider på tio, femton år trots digitalisering. Domstolstrots förekommer i verksamheten och gör det omöjligt att få rätt. Hur mår medarbetarna när de styrs av funktionell dumhet som genomsyrar organisationen. Fasaden ska se bra ut och en rädsla för att inte följa flocken skapar bitterhet och cyniskhet. Kollegiala hänsyn förtar faktiska omständigheter och saklighet. Man spelar med i det som är korkat/dumt genom rättning i ledet.
  En drabbad

 7. När ska regeringen inse att Försäkringskassan utsätter människor som drabbats av arbetsrelaterad sjukdom för livsfara genom misstro och förnedring. Är inte myndighetens ansvar och uppdrag att arbeta i försäkringstagarnas intresse och rättssäkerhet? Om människor ska kunna bli friska och återgå i arbete så borde tillsynsmyndigheter efter anmälan om arbetsskada utreda om arbetsplatsen tillämpar arbetsmiljölagen och uppfyller kraven på en trygg och säker arbetsmiljö. Vill regeringen lösa problemet med ökade sjukskrivningar för psykisk ohälsa så ger de mandatet till en ny rättsinstans. Det viktigaste är att Försäkringskassan stoppas så inte fler människor får sina liv förstörda.

  Barbro Jägerby
  En av de nio kvinnor som generaldirektören vägrar träffa.

  1. Rätt Barbro Jägerby. Att år efter årsom svårt skadad tvingas in i en psykisk och fysisk skadlig skärseld av hånfulla tjänstemän som lägger all energi på att dölja fakta genom att gömma undan bevisning eller misstolka läkarintyg istället för att utreda utifrån faktiska omständigheter och de försäkrades rättmätiga behov. Som aldrig beaktar Förvaltningslagen och vägrar ta bort felaktigheter de själva skapat. Som gömmer undan fakta och motivering till beslut i obegriplig textmassa och ignorerar EU lagen om mänskliga rättigheter är inget som skall accepteras i en demokratisk stat . Det måste nu stoppas genom #MeToo rörelsen.
   #mobbning dödar. # stoppaföljdmobbningen.

 8. https://www.magasinetparagraf.se/nyheter/kronikor/50956-arets-mest-missbrukade-ord/

  Slutligen, ett hemskt ord som jag hörde för första gången från en begravningsförrättare i höstas:

  Försäkringskassesjälvmord. Det är ett fruktansvärt ord – men som det tyvärr finns grund för. Som jag har förstått det, börjar det här bli något av ett begrepp bland präster, pastorer och borgerliga begravningsförrättare.

  De får numer allt för ofta höra, från den dödes efterlevande, att den som nu ska begravas kämpade för att kunna få en period av rehabilitering av sin sjukdom, med inriktningen att en dag komma tillbaka i arbete. Men efter att ha fått avslag från Försäkringskassan och därmed tvingats leva på lån och försörjning av närstående under lång tid – till slut gav upp och tog sitt liv.

  Sjukintyg från flera olika läkare som klargjort att personen ifråga inte kan arbeta utan måste ha en rehabiliteringsperiod, har fått avslag. Som jag ser det utgör ett antal sjukintyg från flera av varandra oberoende läkare, ett antal vittnesmål utifrån den diagnos de ställt på en person de har undersökt.

  Mot det ställs Försäkringskassans tjänstemän och kanske någon av Försäkringskassans köpta läkare, som aldrig träffat patienten ifråga. I en vanlig domstolsförhandling skulle frågan därmed vara självklar. Domstolen skulle enhälligt gå på vad de tre specialistvittnena hade anfört – de som faktiskt hade träffat personen ifråga.

  Men försäkringskassan avslår 94 procent av de överklagningar som görs av deras beslut. Och det även om överklagningarna ofta kompletteras med nya läkarintyg. Om den som är sjuk orkar ta det vidare till Förvaltningsrätten, går man där på vad en annan myndighet redan kommit fram till, alltså Försäkringskassan – och avslår.

  Ofta handlar det om människor som arbetat och slitit i många år – och varje månad fått en ganska stor summa dragen från lönen i form av sociala kostnader. En del av det går till Försäkringskassan. Det är alltså en slags försäkringspremie som betalas in varje månad. Den i särklass dyraste försäkringspremien en vanlig löntagare betalar.

  Men den dag de behöver få ut något från sin försäkring, för att de är sjuka, då förnekas de denna möjlighet. Eller snarare – denna rättighet. Till slut har det gått så långt att allt fler går under – och i desperation tar sitt liv. Det här är en fråga jag kommer att återkomma till mer konkret och detaljerat under 2018.

 9. Försäkringskassan måste ovillkorligen göra rättssäkra utredningar. Om inte måste någon annan organisation få uppdraget.
  # Försäkringskassesjälvmord måste upphöra

 10. Högsta domstolen dömde 2013-12-27 i dom nr T 21
  39-12 Försäkringskassan att betala skadestånd på 445.000 kr för att de brustit i sin serviceskyldighet och underlåtit att informera. HD menade också att de gjort sig skyldiga till fel och försummelse vid myndighetsutövning. Märk här att de har skyldighet att serva, informera och hjälpa oss försäkrade till rätta. Inte lura och manipulera bort våra rättigheter. Ett professionellt rättsäkert bemötande är centralt i deras verksamhet. Trots detta gör de precis tvärtom. Dags för räfs och rättarting? Dags att återinföra tjänstemannaansvaret!Det är ett måste om socialförsäkringarna skall ligga kvar på den myndigheten.

 11. Enligt FK själv och lagen skall läkarintyg och utlåtanden ligga till grund för handläggarens bedömning. Men vi drabbade vet att verkligheten är en helt annan. Det spelar ingen roll vad som står i intyg och utredningar. Handläggaren går emot specialistläkare t o m och gör en motsatt bedömning. Motivet och skälet till avslag är oftast ”FK bedömer”. FK som myndighet kränker och förnedrar sina medborgare som även är deras arbetsgivare. Rättvisa måste skipas och FK ska betala skadestånd till samtliga drabbade för detta är en rättsskandal!

 12. Fenomenet är väl känt sedan tidigare! Vid möten med dåvarande generaldirektör (vår nuvarande rikspolischef) kunde Nackskadeförbundet påtala att denne klart omtolkade EU-domstolens domar – något som hade verifierats vid besök nere i Bryssel hos SANCO, EU-kommissionen! Men Dan Eliasson fortsatte ändå att hävda att han visste bäst (han hade tydligen gått någon kurs nere i Bryssel – så han ”visste klart bäst” vad som gällde! Varefter ersättning för EU-vård avslogs obönhörligt! Frågan som måste ställas är ”var det därför som Dan Eliasson senare blev utnämnd till ”rikspolischef” – när Staten slapp betala ut utlovade ersättningar? Frågan måste ställas och besvaras – men ”makten” tiger väl som vanligt – när korrekta svar blir avkrävda av samhällets ansvariga!

 13. 1.
  Arbetssökande med förhinder (14) Arbetssökande som är förhindrad att aktivt söka arbete och/eller omgående tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete. Vid inskrivning i sökandekategori 14 skickas automatiskt en avanmälan till berörd arbetslöshetskassa. Då har man inte rätt till vare sig a-kassa, eller sjukpenning. Ett förhinder kan vara att man är för sjuk. Då har man inte rätt till vare sig a-kassa, eller sjukpenning och man förlorar sin SGI. Hur kan detta vara rimligt?
  2.
  FK kräver att man genom sitt läkarintyg skall styrka bortom allt rimligt tvivel (eller snarare i verkligheten bevisa in absurdum). Men bevisbördan är enligt rättspraxis betydligt lägre och rekvisitet ”styrka” inte skall ha större tyngd än rekvisitet ”sannolikt”.
  Punkt 8.1 – Handledningen för Fk.
  ”Enligt förarbetena är läkarens roll i första hand att uttala sig om den försäkrades medicinska status och i vilken mån och på vilket sätt den påverkar hans eller hennes funktionsförmåga. Men läkaren bör också ange den försäkrades arbetsuppgifter och arbetsförmågans nedsättning i förhållande till dessa. (Prop. 1994/95:147 s. 27 f.)”
  Observera ordet ”bör”.
  De kräver ju att det enda stället det får finnas beskrivning av nedsättning av arbetsförmåga är i läkarintyget. FK väljer dock konsekvent att avslå ansökningar som saknar beskrivning av den försäkrades arbetsuppgifter och arbetsförmågans nedsättning i förhållande till dessa.
  Varför följer inte FK Handledningen?
  3.
  FK:s handläggare anser att de inte behöver agera i enlighet med handledning, motiveringen är att de inte har något ansvar. Hur är detta möjligt? Vem har ansvar för att handläggarna följer handledningen?
  4.
  Lagförarbeten, rättspraxis och Försäkringskassans egen vägledning uppställer krav på starka skäl för att behandlande läkares ställningstagande beträffande rätt till sjukförmån ska frångås (jfr bl.a. prop. 1994/95:147, avsn 4.6-4.7). Den behandlande läkarens bedömning ska således ges försteg vid bedömning av rätt till sjukförmån, förutsatt att utlåtandet ifråga inte är behäftat med sådana brister att det inte kan läggas till grund för beslutet.
  5.
  Kammarrättens i Jönköping dom den 3 augusti 2011, mål nr 1538-11 ”Frågan i målet är om AO har rätt till hel sjukersättning från och med april 2010. Eftersom frågan är om förmån, är det AO som har bevisbördan. Det är alltså hon som ska bevisa att hon har rätt till sjukersättning. Vad gäller beviskravet, dvs. måttet på den styrka som krävs för att något ska anses vara bevisat, är det dock tillräckligt att AO gör sannolikt att hennes arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt i den mening som avses i 7 kap. 1 § AFL. Det är alltså inte som Försäkringskassan hävdar att det måste klarläggas att hon stadigvarande saknar arbetsförmåga.”
  FK går gång på gång emot vad domstolen säger. Trots att man visar prejudikat på hur saker skall hanteras så väljer FK att trotsa domstolarna genom att göra exakt så som prejudikaten säger att de inte får göra. Varför tillåts denna typ av hantering fortsätta utan åtgärder mot FK? Det hela bygger helt tydligt på att FK vet att inte alla orkar driva frågan hela vägen in i domstolarna. De behöver heller inte betala någon ersättning under tiden. Hur är detta möjligt?
  6.
  Kravet på läkarintyg innebär att den försäkrade måste lämna ett intyg som är utfärdat av
  • en legitimerad läkare
  • en läkare som efter avslutad läkarutbildning går igenom sin AT-utbildning (4 kap. 5 § patientsäkerhetslagen [2010:659])
  • en person som ännu inte är legitimerad läkare, men som genom ett särskilt förordnande av Socialstyrelsen eller genom förordnande från landsting får utöva läkaryrket. (Socialstyrelsens föreskrifter [SOSFS 2000:6] om särskilt förordnande att utöva läkaryrket för icke legitimerade läkare).
  Kan man anta att en sådan läkare har tillräckligt med kompetens för att bedöma arbetsförmågan? Om inte, varför?
  Läkarna har en lång utbildning. Denna utbildning är bekostad av skattemedel, och frågan är varför denna kunskap inte är värd något i FK’s ögon längre?
  FK ser inte till läkarnas sjukintyg. Hur tydligt läkarna än skriver gör handläggare en egen bedömning som inte följer sjukintygen!
  Det står: Jag (handläggare) bedömer att den försäkrade inte har rätt till sjukersättning. Hur kan dessa handläggare på egen hand fatta beslut, när de inte ens har kännedom om FK:s handledning?
  7.
  Från Läkartidningen:
  ”Under de senaste 15 åren har sjukförsäkringen renodlats; enbart medicinska orsaker som sätter ned arbetsförmågan ska beaktas [prop 1996/97:28 och prop 2007/08:136]. Det är dock inte traditionella medicinska orsaker ur läkarens syn- vinkel som avses, utan det är vad juridiken beskriver som medicinska orsaker som är avgörande [12, 13]. Medicinska or- saker i juridisk mening innehåller inga aspekter som berör pa- tientens arbete, familj, ekonomi eller andra »livsomständig- heter«, som ju påverkar människors hälsa och kan ha betydel- se för funktionsförmågan.”
  Det är inte rimligt att man inte tar hänsyn till alla de aspekter som kan påverka livet, då man bedömer arbetsförmågan. Även om om de inte påverkar själva sjukdomen i sig, påverkar omständigheterna det vardagliga livet. Det måste finnas utrymme att ta hänsyn till detta.
  Exempel. En sjuk person som har en frisk respektive, som kan avlasta den sjuka vid behov, har betydligt bättre förutsättningar att klara av någon form av jobb, jämfört med en ensamstående förälder, utan kontaktnät, som lever på mariginalen, och kanske till och med har barn med särskilda behov. Är det rimligt att man bedömer läkarintygen lika vid dessa två fall?
  Att vara sjuk innebär att man måste ta hänsyn till sin sjukdom, och det kan i detta fallet inte person nummer ett göra. Diagnosen väger uppenbarligen tyngre i fall nummer ett. Arbetsförmågan är helt skild i de båda fallen. Det borde läkaren kunna åberopa.
  8.
  FK:s handledning punkt M 8.1.1 fjärde stycket: ”Ibland kan uppgifter som saknas i ett fält finnas på ett annat ställe i läkarintyget. Då behöver du naturligtvis inte komplettera intyget. Det viktiga är ju att läkarintyget som helhet ger den information som det specifika ärendet kräver.”
  Trots det kräver fk ofta kompletteringar om informationen står i fel ruta. Avslag förekommer. Varför måste inte handläggarna rätta sig efter handledningen?
  9.
  Om man får avslag så måste man senast dagen efter att man fått avslaget anmäla sig som fullt arbetsför på AF. Om inte så fråntas man sin SGI och kan därmed inte få sjukpenning för någon åkomma överhuvud taget. Detta gäller med omedelbar verkan trots att man har tid på sig för att begära omprövning och överklaga.
  Är det rimligt att den sjuke tvingas bort från arbetsgivare (och tvingas begå avtalsbrott för att lämna arbetsgivaren) och de försäkringar som man har genom arbetsgivaren innan saken ens är avgjord? OM man har en arbetsplats, är det rimligt att man får en chans att överklaga med bibehållen sjukpenning, för att inte förlora anställningen.
  Ett avslag ger som omedelbar effekt att man tvingas säga upp sig från sin arbetsgivare med omedelbar verkan (vilket är ett avtalsbrott) för att inte förlora sin SGI. Detta trotts att man har tid för att begära omprövning och tid för att överklaga. Om man sedan får rätt har man redan tvingats bort från sin arbetsgivare. Det innebär också att de sjukförsäkringar som man har via arbetsgivaren har avslutats och man kan inte längre få någon ny försäkring eftersom man redan är sjuk. Orimligt!
  10.
  Reglerna för hur man skall prövas mot ”Normalt förekommande arbeten” är tydliga med att det är specifika arbeten som skall prövas och som dessutom skall finnas lediga. Ändå envisas FK med att vägra ge exempel på arbeten som man anses kunna utföra. Detta gör hanteringen väldigt rättsosäker eftersom bedömningen inte går att granska utan bara handlar om tyckanden.
  11.
  Grundlagen kräver att myndigheter skall ta hänsyn till
  om regler får orimliga konsekvenser för medborgare. FK hävdar att de inte får ta någon som helst hänsyn till vilka konsekvenser deras beslut får.
  12.
  Grundlagen kräver att eventuella tveksamheter skall läggas till stöd för medborgaren.
  13.
  FK anser sig inte behöva följa de krav som myndigheter har eftersom de inte anser sig syssla med myndighetsutövning utan att de bara hanterar en försäkring. Varför hänvisas man i så fall till förvaltningsdomstolen?
  14.
  Socialministern har ju nu sagt att det måste bli ett slut på att man faller mellan stolarna mellan FK och AF. Hur tänker man säkerställa att det blir så med tanke på att FK normalt struntar i att samarbeta med andra myndigheter? FK:s handläggare t.o.m. hävdar att det samordningsansvar de har inte finns och att den informationen som finns om detta på FK:s hemsida är felaktig.
  15.
  Hur kommer det sig att Förvaltningsrätten tillåter att FK använder sig av anonyma expertvittnen?
  16.
  Vilken tidsplan finns för att lägga det annonserade förslaget om att lätta på kriterierna för sjukersättning för äldre ?
  Det fanns ju även ett förslag om att ta hänsyn till utbildningsnivå och bostadsort i samma paket. Det är exemplevis inte rimligt att man som förälder tvingas att flytta från sina barn.
  17.
  När kommer domen i Högsta Förvaltningsdomstolen ang definitionen av s.k ”normalt förekommande arbeten” som alla sjuka hänvisas till?
  LO/TCO:s jurist har ju fått till en omprövning av innebörden i ”normalt förekommande arbeten”.
  18.
  Försäkringskassans ständiga krav på heltid borde revideras. Det borde vara viktigare att folk kan jobba deltid, och få resterande tid ersatt. Många människor hade kunnat återgå till sina gamla arbetsplatser, där arbetsgivaren varit villig att anpassa tjänsten efter den anställdes nedsatta förmåga. Men försäkringskassan har vägrat godkänna detta och tvingat den sjuke att säga upp sig, för att söka nytt jobb på heltid, som de inte har förmåga att klara! Dessutom, hur många arbetsgivare vill anställa en sjuk?
  19.
  OM man till sist lyckas få rätt, ska man ha både SGI tillbaka och ersättning för alla år man gått utan ersättning.
  20.
  Alla är inte sjuka pga sitt jobb så nytt jobb löser inte alltid ”problemet”.
  Om man byter tjänst så gäller ens sgi bara om handläggaren (personligen) tycker att den ska göra det och beviljar. Varför?
  21.
  Man hänvisar till att det är en försäkring och inte ett myndighetsutövande. Man anser sig inte behöva följa grundlagens krav på hur en myndighet skall bete sig mot medborgarna eftersom det är en försäkring. Varför hänvisas då överklagan till förvaltningsrätten? Till förvaltningsrätten skall man vända sig när det gäller myndighetsutövning, men de hävdar ju att det inte är det utan att det är ett försäkringsärende.
  22.
  När FK överväger att avslå en ansökan med hänvisning till att man bör klara vissa typer av arbeten, bör Arbetsförmedlingen göra bedömningen om man klarar av att arbeta, eftersom de har bättre kännedom om arbetsmarknadens krav än vad FK har.
  23.
  Vad leder FKs besparingar till? Ekonomiskt.
  Följderna vid nekad sjukpenning medför uppenbara kostnader i form av handläggningstid, läkartid, socialbidrag, personliga ombud, etc, etc. Är det rimligt att man avslår så många ansökningar, när följderna blir så stora? Läkarna måste anses veta vad patienten klarar av.
  24.
  Har Regeringen kunskap om FK:s bristande handläggning efter 90 respektive 180 dagar i Inspektionen för Socialförsäkringen Rapport 2017:9. I generaldirektörens förord står det: I samband med tidsgränserna ska FK även stämma av att den försäkrade har fått det stödsamtal hen behöver för att återgå i arbete. Sammantaget – tydliggör rehabiliteringskrav.
  25.
  Varför finns Inspektionen för Socialförsäkring med alla sina utredningar kring FK?
  ISF2017: 9 Bedömningar vid 90 respektive 180 dagar i rehabiliteringskedjan.
  ISF har till uppgift att genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning värna rättssäkerheten och effektiviteten inom socialförsäkringsområdet.
  Systemtillsynen innebär att granska om regelverket tillämpas korrekt och enhetligt. Effektivitetsgranskning innebär att granska om en verksamhet effektivt med utgångspunkt i det statliga åtagandet. Hur kan FK sätta sig över all forskning och specialistutlåtanden? Handläggare i Stockholms län har yrkeserfarenhet på 1,5 år.
  26.
  Vad hände med förslaget om att slå ihop FK med AF?

 14. Nu har S regeringen fått bevis på att försäkringskassan motarbetar dem. De har förlorat tusentals röster genom att låta mutade handläggare försätta sjuka och handikappade i misär genom att ignorera lagstiftning och förarbeten.

  FK har även struntat i den auktoritativa rättsordningen. De väljer att följa domar i stället för lagstiftning och förarbeten när de fattar sina beslut. Går baklänges in och skapar rättsröta.

  Kan vi månne få stopp på mutande chefer och bättre vägledning med ny rättschef?

Kommentarer är stängda.