Anders Ahlbom på KI nomineras till Årets Förvillare

Anders Ahlbom - Pressfoto: Gunnar Ask för KI
Anders Ahlbom – Pressfoto: Gunnar Ask för KI

KI-professorn Anders Ahlbom nomineras till Årets Förvillare 2017 för sina mångåriga avfärdanden av strålningsrisker vid trådlös kommunikation. Ahlbom fick lämna IARC:s arbetsgrupp om hälsorisker och mobiltelefoni redan 2011 pga en potentiell intressekonflikt, men han har trots det fortfarande position att motverka arbetet för ökad säkerhet.

Motivering:

”Genom sitt formidabla arbete med att förneka först alla risker med dental amalgam och sedan ihärdigt under ca 20 års tid ha förnekat allt vad risker heter med elektromagnetiska fält och strålning från trådlös teknik så kan få ha haft så stor betydelse för den svenska folkhälsans förfall som herr Ahlbom.

Riskförnekarklubben består av fler individer men i egenskap av ordförande för ICNIRP, WHO, SSM, FAS och den som utvärderat sig själv ”objektivt” medans kollegan Martin Tondel fört budskapet vidare till Socialstyrelsen som idag lämnat över till Folkhälsomyndigheten där Ahlbom fått hoppa in igen med en ny rapport trotts bevisad 100% jäv. Se Mona Nilssons böcker ”Spelet om 3G” eller ”Mobiltelefonins hälsorisker för mer info. Eller Strålskydsstiftelsens hemsida.

Socialstyrelsens gamla rapport om Dental Amalgam” från 1987 är också intressant. De 3 epidemiologiska studier som Ahlbom tyckte höll måttet bevisade i princip till 100% att amalgam var menligt för hälsan. Men det var osannolikt att det var så tyckte Ahlbom.

För den som förstår påverkan av pulsning, modulation osv på microvågor så räcker det att läsa FAS egna rapporter om ”elöverkänslighet” etc. Fler logiska frivolter får man leta efter än alla de Ahlbom lyckas klämma ur sig. Från att själv ha visat att microvågor ökar risken för hjärntumör och stör sömnen till att ca 20 år senare aldrig sett en studie som visar på risker är en magnifik resa av förnekelse av sällan skådat slag.”

Nominator:  Josef Persson

Referenser

4 kommentarer

  1. ”Genom sitt formidabla arbete med att förneka först alla risker med dental amalgam och sedan ihärdigt under ca 20 års tid ha förnekat allt vad risker heter med elektromagnetiska fält och strålning från trådlös teknik så kan få ha haft så stor betydelse för den svenska folkhälsans förfall som herr Ahlbom. etc

    Det är skandal att Anders Ahlbom fått uppdrag av Folkhälsomyndigheten att mörklägga och förneka EMF/ohälsa och att ingen vetenskap finns som visar samband. En lögn som borde bestraffas hårt eftersom det drabbar så många människor där barnen är de allra känsligaste .

  2. Anders Ahlbom är precis den som INTE borde få uppdrag att vare sig utvärdera EMF -frågor till Folkhälsomyndigheten (FHM) eller till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). De är myndigheter som alla borde kunna lita på och härmed har den tilliten fallit pladask. Ahlbom har gjort allt för att mörklägga den genuina vetenskap som visar på samband mellan EMF/ohälsa. Därmed får även FHM och SSM anses som förvillare

  3. Vissa personer har ingen skam i kroppen, att förneka och kränka människor som drabbats av en funktionsnedsättning, är att förnedra. Att sedan gå ut och tala i sjukvårdsfrågor på detta sätt är att visa att han saknar kompetens i frågan.

  4. Som nomineringen anger:
    För den som förstår påverkan av pulsning, modulation osv på mikrovågor så räcker det att läsa FAS egna rapporter om ”elöverkänslighet” etc. Fler logiska frivolter får man leta efter än alla de Ahlbom lyckas klämma ur sig.
    Från att själv ha visat att mikrovågor ökar risken för hjärntumör och stör sömnen till att ca 20 år senare aldrig sett en studie som visar på risker är en magnifik resa av förnekelse av sällan skådat slag.” !!!!

Kommentarer är stängda.