Den svenska skeptikerföreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) har på senare år blivit mer känd genom ett ökat inflytande hos politiker och media. Parallellt har irritationen stigit hos en skara välutbildade personer vilka sett den sida som VoF inte vill erkänna. Det handlar om VoF:s intellektuella våld mot enstaka individer och inställsamhet gentemot industrin.

Det handlar även om att Vetenskap och Folkbildning utsett sig själv till vetenskapspolis med rätt att döma ut och utdela straff för de som avviker från föreningens syn på världsbild, hälsa och människa.

Det började med en anspråkslös Newsmill-artikel skriven av Sanna Ehdin om science fiction-filmen Avatar. Sanna Ehdin är immunolog och författare till tio hälsoböcker. När Ehdin nu skrev sin första artikel på Newsmill rusade omedelbart flera medlemmar från Vetenskap och Folkbildning till och började smutskasta henne.

Men det som Ehdin kallar personförföljelse började egentligen långt tidigare när VoF utpekade henne som ”Årets förvillare” år 2000 för att hon skrev boken ”Den självläkande människan”. Utmärkelsens syfte är att skrämma henne till tystnad skriver Sanna Ehdin och hon är inte den enda som råkat illa ut. Sedan 1987 har VoF utpekat ett 20-tal individer som skadliga för samhället. Dessa utgörs av journalister, läkare, studiesamordnare och andra som VoF inte gillar.

Det var neurobiolog och professor Dan Larhammar som sitter i styrelsen på Vetenskap och Folkbildning som startade drevet mot Sanna Ehdin. Bland annat har Larhammars förargats över hennes böcker. Ehdins kommentar är att VoF utpekade henne till föreningens fiende nummer ett vid föreningens 25-årsjubileum. Dan Larhammar listade då alla ”förvillare” och på första plats kom Sanna Ehdin.

Dan Larhammar tillägnar till och med ett helt kapitel (Hälsofarlig Hälsoprofet) till Sanna Ehdin i boken ”Fakta eller fantasier” (2007) med redaktör Jesper Jerkert (fd ordf i VoF). Dan Larhammar går där till frontalattack mot Ehdin och skriver att hon är ”livsfarligt virrig” och frågar: ”Skulle Ehdin vilja bli biten av en fästing som bär TBE-virus? Eller ha ha oskyddat samlag med en HIV-bärare?”.

Sanna Ehdin fortsätter:

”Under hela 2000-talet har de bedrivit ren personförtals- och förföljelsekampanj mot mig i syfte att tysta mig. De har mejlat och skrivit till de ställen där jag skulle föreläsa och till de tidningar och TV där jag förekommit. Men det har inte lyckats. Flera andra har de lyckats sabotera akademiska karriärer för.”

”Men de lugnade sig i förföljelsen och annat mot mig 2008 efter jag skrev ett brev om det till Uppsala universitets rektor, Utbildningsministern, Universitetskanslern med flera för det ser ju inte bra ut att en professor vid Uppsala universitet bedriver personförföljelse på fritiden – och använder sin professorstitel.”

Man måste alltså vara medveten om att föreningen som ser sig själv som en opinionsbildande rörelse arbetar med att försöka ”sanera” bort personer som Sanna Ehdin. VoF är enligt kritiker enbart intresserade av sin egen naturvetenskapliga tolkning av verkligheten och det finns i VoF en överrepresentation av företrädare för neurobiologins människobild. Dessa neurovetare kan och vill inte ta in de aspekter som Sanna Ehdin och andra förespråkare lyfter fram. VoF ser på människan som en mekanistisk apparat och inget annat. Sedan vill de genom sin opinionsbildande förening att alla andra ska ”tycka” likadant.

Dessutom döljer VoF att styrelsemedlemmar har ekonomiska intressekonflikter menar skribenten Peter på Newsmill:

”Ett exempel är en av de mest framträdande personerna inom VoF som forskar kring läkemedel med pengar från läkemedelsindustrin. Ett av VoF:s stora hatobjekt genom åren har varit just alternativmedicinen. Detta gynnar läkemedelsindustrin som gör allt för att smutskasta de billiga och naturliga vitaminer och andra ämnen som skulle hota deras vinster. De vill stoppa att sjukvården börjar använda dessa istället för de dyra syntetiska kemikalier med massor av biverkningar som Big Pharma säljer.”

”Däremot har VoF under 30 år aldrig sagt ett pip om det massiva forskningsfusket och manipulerandet med data inom läkemedelsindustrin.”

Det är en allvarlig anklagelse att föreningens styrelsemedlemmar skulle ha intressen inom industrin. Finns det något fog för detta påstående? Så här skriver Bo Zackrisson redaktör för tidskriften 2000-talets Vetenskap den 21 november 2009 om Larhammar Consulting AB:

”Jag har tidigare skrivit om skeptikerrörelsen och hur den okritiskt och gärna delar säng med industriella intressen. Föga förvånande visar det sig att Dan Larhammar bokstavligt talat delar säng med en konsult för läkemedelsindustrin. Hustrun har nämligen i många år jobbat för att underlätta för Big Pharmas produkter att registreras och nå marknaden snabbt. Under många år var hustrun hög chef på Quintiles AB, ett stort konsultföretag som hjälper Big Parma med design och genomförande av kliniska studier.”

”Detta lilla jäv är inte helt ovidkommande i sammanhanget och förklarar den äkta mannens ihärdiga försvar för toximolekylära substanser och ihärdiga klappjakt på alternativa medel och metoder”.

”Du behöver inte oroa dig för resultatet när Quintiles tar hand om din kliniska studie”.

Så ser reklamen ut för det företag i vilket en av makarna Larhammar var hög befattningshavare under många år, skriver Bo Zackrisson i sin artikel: Makarna Larhammar del 2.

Text: Torbjörn Sassersson

Läs hela artikeln på Newsmill