Årets Förvillare

Tagg: Sveriges Television

Sveriges Television. Foto: Holger Ellgaard. Licens: CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons

Sveriges Television (SVT) nomineras till Årets Förvillare 2018

Sveriges Television (SVT) nomineras till Årets Förvillare 2018 för att de sprider politisk/ekonomisk desinformation om klimatpåverkan. Två privatpersoner har idag skickat in var sin nominering oberoende av varandra.

Bild: Sveriges Television. Foto: Holger Ellgaard. Licens: CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons

Motiveringar:

  • De väljer aktiv ut nyheter som passar ett vänsternarrativ.
  • De väljer aktivt bort nyheter som inte passar deras vänsternarrativ.
  • De kallar alla som inte är vänster eller extremvänster för extremhöger.
  • Drama och underhållning visar har alla slagsida åt vänster.
  • De har inte gjort den minsta ansats att analysera vad begreppen globalisering respektive nationalism kan stå för idag.
  • De har inte ens försökt att förstå vilken ofrihet en gränslös värld kan innebära (gränslös ofrihet).
  • De har inte tagit till sig att AGW, den globala uppvärmningen, är en debunkad hypotes.
  • De har dagligen i sina nyhetssändningar ett inslag om ”klimatförändringarna”. OBS, plural! Om vi har EN global klimatförändring, hur kan vi då i Sverige registrera ett okänt antal klimatförändringar?
  • I valrörelsen agerade den statliga televisionen i demokratin Sverige antidemokratiskt genom att påskina att ändrade sympatier hos väljarna skulle hota demokratin. Det väljarna fritt har valt är ju det demokratiska resultatet. Allt annat är odemokratiskt.
  • De har agerat för att få öronmärkta skattepengar från alla skattskyldiga, oavsett TV-innehav, eller hur många skattskyldiga som finns i ett hushåll.

Årets förljugna publikationer om klimatet, vare sig det gäller isbjörnar, rött kött, Grönlandsisarnas issmältning, högre vattennivåer vid kyrkogården i Longyearbyen på Svalbard , att oljebolagens döljande av klimatpåverkan och att årets orkaner beror på jordens ökade temperaturer, allt i syfte att skrämma opinionen att acceptera styresformen globalism och åsidosättande av demokrati.

Nominatorer: Mats Jangdal, Hans Nyberg

SVT nomineras till Årets förvillare 2012 för falsk Public Service

Sveriges Television SVTSveriges Television Aktiebolag (SVT) [med  Eva Hamilton som VD sedan 2006] är det företag som ansvarar för Public Service dvs allmännyttiga TV-produktionen i Sverige. Verksamheten finansieras med en obligatorisk TV-avgift. SVT började sända reguljärt 1956. SVT:s kampanjslogan de senaste åren är ”Fri television”.

Motivering
”För att dom ej uppfyller deras egen beskrivning till vad public service skall vara på alla dess punkter. År ut och år in, men sämre och sämre sista tiden. När det gäller allt från krigsrapportering, till vinklade reportage och smygreklam för företag och politiska rörelser med starkt negativa agendor till skada för folkets frihet och hälsa.”

Exempel på SVT:s misslyckande som Public Service-organ är tex den ytliga och vinklade beskrivningen av krigen i Libyen, Syrien och Afghanistan. I övrigt ger SVT tolkningsföreträde till vissa föreningar som tex Expo, VoF, Humanisterna etc. Opartiskheten utbyttes till partiskhet.

/ Bosse Jonsson www.infowars.se

Foto: Wikimedia Commons

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén