Sveriges Television (SVT) nomineras till Årets Förvillare 2018

Sveriges Television (SVT) nomineras till Årets Förvillare 2018 för att kanalerna (SVT1 och SVT2 ) sprider politisk och ekonomisk desinformation. 

Bild: Sveriges Television. Foto: Holger Ellgaard. Licens: CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons

OMRÖSTNINGENS RESULTAT

Redigerad sammanställning av inkomna motiveringar:

 • SVT har agerat för att få öronmärkta skattepengar från alla skattskyldiga, oavsett TV-innehav, eller hur många skattskyldiga som finns i ett hushåll.
 • SVT väljer aktiv ut nyheter som passar ett vänsternarrativ.
 • Drama och underhållning visar har alla slagsida åt vänster.
 • SVT har inte gjort den minsta ansats att analysera vad begreppen globalisering respektive nationalism kan stå för idag.
 • I valrörelsen agerade den statliga televisionen i demokratin Sverige antidemokratiskt genom att påskina att ändrade sympatier hos väljarna skulle hota demokratin.
 • SVT och SR har ett tydligt uppdrag om objektivitet och finansieras direkt av folket, inte av företag med kopplingar till monopolkapital eller utländsk makt, men ändå har SVT/SR medverkat till den förvillande partiska agenda-rapportering som underminerar Sveriges demokrati…
 • SVT under Hanna Stjärnes ledning har utvecklats till ett veritabelt skräckregemente med tydlig socialistisk åsiktsförföljelse som huvudsaklig ledstjärna.
 • För att SVT avsiktligt bara redovisar en enda ståndpunkt oavsett ämne eller person. Politik, alternativ vård och kritik mot storföretagens inflytande på livskvalitet är områden där snedvriden representation av debattörer är särskilt påfallande.
 • SVT  har blivit svenska Pravda. Vitryssen’ Ivan Romanov bedömer att Sverige nu i år 2018 har nått så långt som Ryssland nådde år 1987 i sin vänstervridning två år innan Berlinmurens fall och fyra år innan Sovjetmaktens kollaps.
 • SVT hånar svenska tv-tittare när man först hyllar en 15-årig för att hon skolkar från skolan för klimatet och i nästa inslag skadeglatt påstår att 9 av 10 svenskar inte känner igen falska nyheter.

22 kommentarer

 1. Nominerad: SVT

  Motiveringar:

  De väljer aktiv ut nyheter som passar ett vänsternarrativ.

  De väljer aktivt bort nyheter som inte passar deras vänsternarrativ.

  De kallar alla som inte är vänster eller extremvänster för extremhöger.

  Drama och underhållning visar har alla slagsida åt vänster.

  De har inte gjort den minsta ansats att analysera vad begreppen globalisering respektive nationalism kan stå för idag.

  De har inte ens försökt att förstå vilken ofrihet en gränslös värld kan innebära (gränslös ofrihet).

  De har inte tagit till sig att AGW, den globala uppvärmningen, är en debunkad hypotes.
  De har dagligen i sina nyhetssändningar ett inslag om ”klimatförändringarna”. OBS, plural! Om vi har EN global klimatförändring, hur kan vi då i Sverige registrera ett okänt antal klimatförändringar?

  I valrörelsen agerade den statliga televisionen i demokratin Sverige antidemokratiskt genom att påskina att ändrade sympatier hos väljarna skulle hota demokratin. Det väljarna fritt har valt är ju det demokratiska resultatet. Allt annat är odemokratiskt.

  De har agerat för att få öronmärkta skattepengar från alla skattskyldiga, oavsett TV-innehav, eller hur många skattskyldiga som finns i ett hushåll.

  Årets förljugna publikationer om klimatet, vare sig det gäller isbjörnar, rött kött, Grönlandsisarnas issmältning, högre vattennivåer vid kyrkogården i Longyearbyen på Svalbard , att oljebolagens döljande av klimatpåverkan och att årets orkaner beror på jordens ökade temperaturer, allt i syfte att skrämma opinionen att acceptera styresformen globalism och åsidosättande av demokrati.

  Nominatorer: Mats Jangdal, Hans Nyberg

 2. Jag stödjer helt denna nominering och vill gärna lägga till en motivering: SVT har medvetet valt att inte ta upp frågan om FN.s ramavtal om fri migration med motiveringen att det är en ”mänsklig rättighet” vilket innebär att öppna gränserna och ta ytterligare steg mot globalisering. Svenska folket har ingen aning om detta och avtalets konsekvenser. Och SVT har i mail svarat att man tänker ta upp det först när avtalet är påskrivet.
  Se https://anthropocene.live/2018/11/11/en-stor-seger-for-de-globala-foretagen-och-bankerna-over-nationalstaterna/ för närmare redogörelse för riskerna.

 3. Nominerad: SVT/SR

  Motivering: SVT och SR har ett tydligt uppdrag om objektivitet och finansieras direkt av folket, inte av företag med kopplingar till monopolkapital eller utländsk makt, men ändå har SVT/SR medverkat till den förvillande partiska agenda-rapportering som underminerar Sveriges demokrati, d.v.s. exakt det som Soldathandboken varnar oss för.

  Jag är tydligt vänster, men även vänsternationell, därför är jag inte enig i SD:s högerpolitik, men likväl finner jag följande ytterst anmärkningsvärt.

  Det finns många exempel på icke.objektivitet från SVT/SR, men tydligast var väl ändå attcken mot SD i valspurten där SVT drog ett citat av Jimmie Åkesson ur sitt sammanhang och därmed vilseledde folket, helt utan att Åkesson fick bemöta kritiken, och helt utan att ansvariga, för tilltaget mot vår demokrati, avskedades.

  Nominator: Matin Gustavsson – Vetenskapliga partiet

 4. Enkelt val; Public Service, inkluderande hela SVT och hela Sveriges Radio.
  Slika desinformationsorganisationer fanns i Europa fram till Berlinmurens respektive Sovjets fall/upplösande och återfinns aktiva idag i – förutom i Sverige – diktaturer som Kina och Nordkorea.
  PS med innehåll är en mycket mörk skamfläck för ett europeiskt land, i allra synnerhet ett som bemödar sig att i alla avseende vara ’demokratiskt’… My A$$ !

 5. Även om jag själv gjort en nominering så delar jag Martins synpunkter. Bra nominering Martin!

 6. Nominerad: SVT, Hanna Stjärne

  Motivering: SVT under Hanna Stjärnes ledning har utvecklats till ett veritabelt skräckregemente med tydlig socialistisk åsiktsförföljelse som huvudsaklig ledStjärna.

  Inte ens Nordkoreansk statstelevision kommer i närheten av missledande nyhetsförmedling, och då skall vi inte räkna alla andra sk program som SVT endera själva producerar eller köper in från andra externa leverantörer.

  Hennes rekrytering av fd chefredaktören för Aftonbladet Jan Helin satte spiken i kistan.

  Tv-licensens vara eller icke vara har debatterats länge. Det senaste budet är att ändring ska ske till 2020. Hanna Stjärne är tydlig med att hon vill att tv-avgiften ska bli teknikneutral och att den inte ska dras via skattesedeln.

  Man får väl säga som Linda Bengtzings meloditext, ”jag ljuger så bra”, Hanna Stjärne med goda politiska kontakter lyckades med och få sjuklövern att föra upp detta på allas våra skattsedlar redan 2019.

  Kan man då annat än bli nominerad som Årets Förvillare?

  Nominator: Jan Norberg

 7. Nominerad: SVT, Public Service

  Motivering: Public service och Svt:s propaganda är allt annat än objektiv. Man kan lika gärna lägga ner denna fake media -maskin som endast springer ärenden åt sossar, v och mp:are.

  Nominator: Anonym

 8. Nominerad: SVT

  Motivering: Årets förljugna publikationer om klimatet, vare sig det gäller isbjörnar, rött kött, Grönlandsisarnas issmältning, högre vattennivåer vid kyrkogården i Longyearbyen på Svalbard , att oljebolagens döljande av klimatpåverkan och att årets orkaner beror på jordens ökade temperaturer, allt i syfte att skrämma opinionen att acceptera styresformen globalism och åsidosättande av demokrati.

  Nominator: Helena

 9. Nominerad: Public Service

  Motivering: För att dom så avsiktligt alltid bara redovisar en enda ståndpunkt oavsett ämne eller person. Politik, alternativ vård och kritik mot storföretagens inflytande på livskvalitet är områden där snedvriden representaion av debattörer är särskilt påfallande.

  Nominator: Tommy Lilo

 10. Nominerad: SVT

  Motivering: SVT har ett uppdrag att belysa viktiga samhällsfrågor ur ett allsidigt perspektiv. Det sviker man grovt. Tre exempel:

  Sverige går mycket bra ekonomiskt påstår SVT. Det är inte sant, vår BNP/capita har utvecklats långsamt, 0,8 % under 2006-18, (OECD). Statsskulden är låg vilket är sant, men kommunsektorn har istället påförts skulder på cirka 850 miljarder SEK, (SCB och T Sanandaji, Tio Tusenmiljarder, 2018). Klimatförändringarna beror på människan (AGW) påstår SVT. Man släpper endast fram de som hävdar det, trots att det både i Sverige och internationellt är omtvistat. Att det blivit varmare sedan ”lilla istiden” på 1600-talet är det ingen som förnekar men vad beror det på, enbart AGW?

  Källa: Bl a Lennart Bengtsson, prof. i dynamisk meteorologi vid Max Planckinstitutet. Förmodligen Sveriges mest meriterade klimatforskare.

  Nominator: Björn

 11. Att SVT medvetet försöker vinkla i sin nyhetsrapportering är uppenbart. Ett tydligt exempel var när forskaren Joakim Ruist intervjuades av Lotta Bouvin i Aktuellt. Lotta ville helt enkelt inte ta till sig ren fakta, när den inte bekräftar den förutfattade mening som så tydligt lyser igenom. Det råder konsensus bland seriösa forskare att flyktingmottagandet är en kostnad för Sverige. Att vi sedan kan välja att ta denna kostnad är en annan sak – något som vi kan lösa genom olika politiska ställningstagande. Men att inte låta fakta tala för sig själv är att medvetet försöka manipulera bilden av verkligheten.

 12. Nominerad: SVT/Pravda är ett bra val av förvillare

  Motivering: Se mer i Filosofens blogg: http://www.peace.se/blogg/

  Under tio år har jag väntat på detta genom att kalla vänstervridningen i SVT för: SVT/Pravda

  Notera även att ’Vitryssen’ Ivan Romanov bedömer att Sverige nu i år 2018 har nått så långt som Ryssland nådde år 1987 i sin vänstervridning två år innan Berlinmurens fall och fyra år innan Sovjetmaktens kollaps.

  Nominator: Ove

 13. SVT hånar svenska tv-tittare när man först hyllar en 15-årig för att hon skolkar från skolan för klimatet och i nästa inslag skadeglatt påstår att 9 av 10 svenskar inte känner igen falska nyheter.

 14. Nominerad: Erika Bjerström alternativt SVT

  Motivering: Hon reser runt i världen och gör reportage och får nästan alltid det mesta om bakfoten.

  http://www.tjust.com/2018/klimat/kalif-repl.pdf

  Exempel:
  – Mali torka – klimat: Det berodde på överbefolkning, öknen grönskar av all koldioxid.
  – Kalifornien bränder – klimat: Det beror på dålig samhällsplanering.
  – Himalayas glaciärer smälter – klimat: Det var sot från Kina.
  – Vietnam, en kyrka försvann i havet – Klimat: Det beror på deltalandskap.
  – Småland, granar ohyra – klimat: Omöjligt samband.
  – Heartlandkonferensen USA: ”Du lyssnade visst inte på vad jag sa”

  Så där håller tanten på hela tiden.

  Nominator: Lars Cornell

 15. Nominerad: SVT

  Motivering: Lägg till länkar/referenser som stärker din motivering.: SVT levererar fake news varje kväll på bästa sändningstid om klimathotet, ensidig rapportering och ingen saklighet. Detta gäller även riksmedia. Svenska folket undanhålles därmed sanningen. Klimatförändringarna är resultatet av naturliga förändringar på jorden och i solsystemet.

  Referenser:
  Lars Bern
  professor Gösta Walin
  Sture Åström (Klimatsans)
  Michael Zazzio (2000-Talets Vetenskap)

  Nominator: Siv Wernborg

 16. Att SR/SVT är förvillare över många år behöver knappast ifrågasättas men långt allvarligare är att svenska folket har med hjälp av en papperslapp man kallar för ”röstsedel” bedragits av korrupta politiker som bestämmer att detta skall vara normaltillståndet i framtiden.
  Frågan är, kan den röstande valmanskåren strypa pengatillförseln till denna samhällsförödande institution?
  Att Hanna Stjärne är de korrupta politikernas bästa instrument råder det heller inget tvivel om.

 17. Det sändes ett program om ” Spanska sjukan med anledning att det var 100 år sedan den härjade”. Men nämnde man orsaken till varför ? Orsaken var ju att de amerikanska soldaterna var nyvaccinerade innan de anlände till europa och att de amerikanska soldaterna spred sjukdomen. Att undan hålla sådan information som påverkade hela europas folk där miljontals människor dog. Det är rent bedrägeri. Att bara säga halva sanningen är att ljuga, och det är Svt väldigt bra på.

 18. Thomas Hellström

  Jag förstår inte hur journalister censurerar sig själv som om de arbetade på sovjetiska Pravda. Där var trots allt några inom Pravda som ibland vågade säga sanningar men då fick svidande straff. På SVT är de tydligen mycket väldresserade och har förträngt vad journalism är. Vidare är det obegripligt att förstå hur SVTs styrelse resonerar när de backar upp sådan censur. Det måste ligga någon gigantisk kraft bakom. SVT är den främsta informationskällan för svenska folket. Det som nu sker är förfärligt.

 19. Här är en sak till. SVT driver sajten Öppet Arkiv också med innehåll från deras produktion sedan 1950-talet. Efter hand har vissa program plockats bort som inte är i enlighet med den nuvarande värdegrunden. 2015 fanns fortfarande Tv-serien ”Korset” i regi av Lars Molin där, idag är den borta. Serien beskriver hur samhället dras ner i kaos liknande vad som sker nu med eskalerande våld mm och är således inkorrekt.

Kommentarer är stängda.