Årets Förvillare

Etikett: Sveriges Television

Sveriges Television. Foto: Holger Ellgaard. Licens: CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons

Sveriges Television (SVT) nomineras till Årets Förvillare 2018

Sveriges Television (SVT) nomineras till Årets Förvillare 2018 för att kanalerna (SVT1 och SVT2 ) sprider politisk och ekonomisk desinformation. 

Bild: Sveriges Television. Foto: Holger Ellgaard. Licens: CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons

OMRÖSTNINGENS RESULTAT

Redigerad sammanställning av inkomna motiveringar:

  • SVT har agerat för att få öronmärkta skattepengar från alla skattskyldiga, oavsett TV-innehav, eller hur många skattskyldiga som finns i ett hushåll.
  • SVT väljer aktiv ut nyheter som passar ett vänsternarrativ.
  • Drama och underhållning visar har alla slagsida åt vänster.
  • SVT har inte gjort den minsta ansats att analysera vad begreppen globalisering respektive nationalism kan stå för idag.
  • I valrörelsen agerade den statliga televisionen i demokratin Sverige antidemokratiskt genom att påskina att ändrade sympatier hos väljarna skulle hota demokratin.
  • SVT och SR har ett tydligt uppdrag om objektivitet och finansieras direkt av folket, inte av företag med kopplingar till monopolkapital eller utländsk makt, men ändå har SVT/SR medverkat till den förvillande partiska agenda-rapportering som underminerar Sveriges demokrati…
  • SVT under Hanna Stjärnes ledning har utvecklats till ett veritabelt skräckregemente med tydlig socialistisk åsiktsförföljelse som huvudsaklig ledstjärna.
  • För att SVT avsiktligt bara redovisar en enda ståndpunkt oavsett ämne eller person. Politik, alternativ vård och kritik mot storföretagens inflytande på livskvalitet är områden där snedvriden representation av debattörer är särskilt påfallande.
  • SVT  har blivit svenska Pravda. Vitryssen’ Ivan Romanov bedömer att Sverige nu i år 2018 har nått så långt som Ryssland nådde år 1987 i sin vänstervridning två år innan Berlinmurens fall och fyra år innan Sovjetmaktens kollaps.
  • SVT hånar svenska tv-tittare när man först hyllar en 15-årig för att hon skolkar från skolan för klimatet och i nästa inslag skadeglatt påstår att 9 av 10 svenskar inte känner igen falska nyheter.

SVT nomineras till Årets förvillare 2012 för falsk Public Service

Sveriges Television SVTSveriges Television Aktiebolag (SVT) [med  Eva Hamilton som VD sedan 2006] är det företag som ansvarar för Public Service dvs allmännyttiga TV-produktionen i Sverige. Verksamheten finansieras med en obligatorisk TV-avgift. SVT började sända reguljärt 1956. SVT:s kampanjslogan de senaste åren är ”Fri television”.

Motivering
”För att dom ej uppfyller deras egen beskrivning till vad public service skall vara på alla dess punkter. År ut och år in, men sämre och sämre sista tiden. När det gäller allt från krigsrapportering, till vinklade reportage och smygreklam för företag och politiska rörelser med starkt negativa agendor till skada för folkets frihet och hälsa.”

Exempel på SVT:s misslyckande som Public Service-organ är tex den ytliga och vinklade beskrivningen av krigen i Libyen, Syrien och Afghanistan. I övrigt ger SVT tolkningsföreträde till vissa föreningar som tex Expo, VoF, Humanisterna etc. Opartiskheten utbyttes till partiskhet.

/ Bosse Jonsson www.infowars.se

Foto: Wikimedia Commons

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén