Kartläggningen av ”die Swedischen Quacksalbers”

Vi medlemmar från föreningen Vetenskap och Folkbildning fortsätter att kartlägga ”die Swedischen Quacksalbers”. Du kan följa arbetet på vår Google Maps sida ”Woo Maps” där vi hela tiden adderar nya människor som vi försöker få bort. Första steget är att peka ut dem. Hjälp oss i det viktiga rensingsarbetet.

Läs mer