VoF:s manliga styrelse sätter helst dit kvinnor och hyllar oftast män

Styrelsen i föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) består till 80% av män och det är oftast kvinnor som får förnedringspriset Årets förvillare. Samtidigt får nästan tre gånger fler män än kvinnor Folkbildarpriset. Ofta handlar det om att VoF sätter dit de mer ”mjuka kvinnliga” egenskaperna som intuition och självläkande inre förmågor och att VoF beskyddar eller upphöjer de mer ”manliga” naturvetenskapliga idealen.

Läs mer