Författare: Guy Fawkes (Sida 2 av 7)

Strålsäkerhetsmyndigheten med Torsten Augustsson nomineras till Årets Förvillare 2015

Torsten Augustsson och Strålsäkerhetsmyndigheten nomineras åter till Årets Förvillare för 2015. Augustsson och myndigheten nominerades även 2012 med delvis andra motiveringar än i år.

Motiveringar 2015

Torsten Augustsson, Strålsäkerhetsmyndigheten

”Härmed nomineras Strålsäkerhetsmyndighetens tjänsteman Torsten Augustsson. Torsten Augustsson med en bakgrund som patentingenjör inom Ericsson, påstår att WHO:s Internationella Cancerforskningsinstitut IARC:s cancerklassning av mobilstrålning (radiofrekvent strålning) som klass 2B ”möjligen cancerframkallande” skulle betyda motsatsen att ”det inte är troligt” att strålningen orsakar cancer.
Inte nog med det hävdar Augustsson upprepat att 2B skulle vara IARC:s ”svagaste misstankegrad” dvs den lägsta cancerklassen som IARC kan ge ett ämne eller en miljöfaktor.

Detta är ytterst förvillande då IARC i själva verket har två klasser som är lägre än 2B, klass 3 och klass 4 och klass 2B är den mittersta klassen.
Den lägsta klassen är klass 4 och den står för det som Augustsson påstår att klass 2B (mobilstrålningsklassen) skulle betyda: troligen inte cancerframkallande.

Därmed är SSM:s tjänsteman väl värd ett pris som årets förvillare. Priset bör bestå av hela serien ”Fem myror är fler än fyra elefanter” då Augustsson verkar ha svårt med det där med att räkna till tio, vad som är högst, mellerst och lägst och att förstå ordens betydelse och motsatser.” / Anonym

”För att de fortfarande basunerar ut och lurar allmänheten att trådlös teknik inte kan skada, allt medan världens alla oberoende forskare samstämmigt påvisar riskerna med denna teknik och i rapport efter rapport larmar om biologiska skador för allt levande. SSM går dock endast industrins ärende och sprider lögner om ofarlighet för att telekomindustrins behov av vinster inte ska störas. Men de som skadas mest är barnen, vilket SSM:s tjänstemän totalt struntar i.” / Kalle Hellberg

Vetenskap och Folkbildning (VoF) nomineras till Årets Förvillare 2015

Vetenskap och Folkbildning (VoF) nomineras till Årets Förvillare 2015. Flera personer har skickat in motiveringar varav viss kritik är känd sedan tidigare och annan är ny.

Motiveringar

”VoF förvillar politiker och journalister med ett maktspråk som låter vetenskapligt, men som i själva verket är pseudovetenskapligt. VoF har skapat en föreställning om att ett bekämpande av personer med andra uppfattningar än vad VoF har är förenligt med god vetenskap och folkbildning samt de har gjort vetenskap politisk, vilket är en paradox. Därmed har VoF skadat förståelsen för vad god vetenskap handlar om.” / Vetenskapsorienterad

”Grundaren och marxisten professor Sven Ove Hansson har spridit VoF-relaterad kurslitteratur på svenska högskolor och han filtrerar bort uppsatser och ämnesval för studenter och doktorer. VoF stödjer även föreställningen att barn som utsatts för sexuella övergrepp egentligen minns fel för att de påstås ha falska minnen. Det blir inte bättre av att en tidigare ordförande i VoF (2012) fälldes och fick ett strängt straff för sexuella ofredanden mot flera barn.” / Anonym

”De mobbar alternativare och ljuger på nätet om att det saknas evidens och framställer skolmedicinen som rakt igenom evidensbaserad när vi vet att det ej är sant. De säger sig hylla vetenskapen men beter sig som fanatiskt religiösa, de har inte ett öppet sinne de är ej intresserade av att lära sig något från det alternativa lägret, de anser sig redan veta när de ej vet någonting i ämnet.” / Ronny

”För att de påstår att deras forum inte tillhör VoF, men ändå gör det väl det? De diskuterar väldigt sällan saker på ett vetenskapligt sätt där. Trodde det var ett seriöst forum. Man blir ju inte klokare av att diskutera med dem.” / Anonym

”Då de skickat brev till mig med hot att bränna mig levande på bål ( självklart polisanmält) Teckningen & brevet finns hos polisen….. Så VoF vore värdiga vinnare”. / Kicki Brånell

”Bedriver hatpropaganda! Fundamentalistisk vetenskapstro.” / P.F.

Peter Wolodarski och DN nomineras till Årets Förvillare 2015

Peter Wolodarski och DN nomineras till Årets Förvillare 2015. Wolodarski blev 2009 politisk redaktör på Dagens Nyheter och är sedan 2013 chefredaktör och ansvarig utgivare på Dagens Nyheter. Åren 2008-2009 studerade Wolodarski Rysslands moderna historia vid Harvard University.

Peter Wolodarski - Wikimedia CommonsPeter Wolodarski inledde sin journalistiska bana som reporter i barn- och ungdomsprogrammet Barnjournalen när han var 12 år gammal. Han har studerat vid Handelshögskolan i Stockholm och utbildade sig till civilekonom. Vid 21 års ålder (1999) blev han ledarskribent på Expressen och samma år började han hos Åke Ortmark på TV8. 2001 blev han ledarskribent på DN.

Bild: Wikimedia Commons

Motiveringar

”DN med Peter Wolodarski i spetsen har konsekvent fört läsarna bakom ljuset när det gäller krisen i Ukraina och Ryssland i allmänhet. Man berättar helt enkelt bara en liten utvald del av sanningen. Svenska folket måste alltså söka information i andra media och andra nyhetskanaler, vilket långt ifrån alla gör. Alltså bidrar DN och Peter Wolodarski till att ge läsarna felaktig bild av verkligheten. Inte värdigt Sveriges för närvarande största dagstidning.” / Dan Davidsson

”Peter Wolodarski, är redaktör och ledarskribent för Dagens Nyheter. Han lyckas i sina ledare och analyser förvränga de faktiska händelserna till att landa i ett försvar för de verkliga förövarna och försvarare av västvärldens grymma politik mot resten av världen.” / Agneta Norberg

”Peter Wolodarski bör bli Årets Förvillare 2015 för att han under skenet av en omorganisation på DN gjorde sig av med många kompetenta journalister på DN genom att placera dem i den beryktade frysboxen, ett projekt som kostade 30 miljoner kronor att genomföra. Wolodarski borde ha fått priset 2013, men sanningarna om vad som egentligen hände kom inte fram förrän 2015. Det verkar ha handlat om att bygga upp en ny typ av medgörliga –  oftast löst sittande frilansande – journalister på DN som följer DN:s nya policys. Läs mer i artikeln: En frysbox för 30 miljoner.” / Anonym

”Den agenda han har att undanhålla nyanserad information över vad som händer och konsekvenser av immigrationen når stora/största grupperna i det hjärntvättade svenska folket. Ett järngrepp i hjärntvättningen är hans fryshus.” / Johan Sandwall

”Peter Wolodarski, propagerar för ryss-skräck, mörkar historiken kring Ukraina, vidarebefodrar talking points som amerikansk press basunerar ut. Den amerikanska pressen ägs av medlemmar i samma klan som han själv är medlem i. Tidningen han arbetar för ägs av andra medlemmar i samma klan.” / Lasse Karagiannis

Johan Rockström nomineras till Årets Förvillare 2015

Johan Rockström, 2015 - Foto: Frankie Fouganthin, Wikimedia Commons

Foto: Frankie Fouganthin, Wikimedia Commons

Johan Rockström nomineras till Årets Förvillare 2015 av en rad personer på grund av att de anser att han är en klimatalarmist som uttalar sig utan vetenskaplig grund om ett klimathot.

Johan Rockström är en svensk agronom, miljövetare, professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet och chef för Stockholm Resilience Centre. Rockström utnämndes till ”Miljömäktigast” i Sverige år 2012 och 2013 av tidningen Miljöaktuellt. Han utsågs 2009 till Årets svensk av tidningen Fokus. Rockström var chef för Stockholm Environment Institute 2004-2012. Johan Rockström har varit både sommarpratare och vinterpratare på P1.

Motiveringar

”Som Vinterpratare överträffade han det mesta vad gäller okunnighet och självgodhet. Han påstår sig rädda klimatet och därmed mänskligheten.” / B.T.

”För hans förmåga att utan vetenskapligt stöd uttala sig i frågor där han saknar kompetens.” / Anonym

”Johan Rockström helt övertygad om att den näst sämsta lösningen vindkraft skulle rädda klimathotet. Professor att förvilla människor. Passade bra ihop med etermedia som har samma inställning för det passar deras politiska uppfattning.” / Curt Widlund

”Oaktat forskningsresultat världen över, som entydigt pekar på att det inte finns något samband mellan antropocene koldioxidutsläpp och någon globaluppvärmning, ej heller att någon global uppvärmning skulle föreligga, så matar han media med den ena rapporten efter den andra med motsatsen. Han saknar dessutom fackkunskap i området klimatologi. När nu det börjar bli allt mer uppenbart att vi har en global avkylning, så kopplar han det också till koldioxid, som till dags dato på grund av den något kade halten i atmosfären fått ökenområden att grönska, fått glaciärer att nybildas (Ben Nevis t.ex., fått jordbruksskördarna att öka till gagn för svältområdena, så fortsätter han med samma skrämselpropaganda i media.” / Arne Beldau

”På ett synnerligen ovetenskapligt vis rätar Rockström ut klimatforskningens stora frågetecken till enorma utropstecken.” / Anders Ottosson, GU.se

”För att han konsekvent undviker fundamentala vetenskapsteoretiska fundamenta och kommer med tvärsäkra uttalanden enbart baserade på hypoteser i alltför förenklade datamodeller.” / Ove Peterson

”Han lever gott på sin förvridna klimathotsalarmism, trots att verkliga observationer motsäger allt han påstår. Han är ju bara en agronom…” / Pär-Olov Joelson

”Att han förvränger tusentals år av verklighet till ett mikroskopiskt tunnelseende med ogrundade fakta och med ett mål att sko sig själv.” / Mikael

”Han sprider domedagsförutsägelser om global uppvärmning pga stigande koldioxidhalt, trots att de mest tillförlitliga temperaturserierna RSS och UAH visar att temperaturen i stort sett varit stabil i över 18 år samtidigt som koldioxidhalten fortsatt att stiga.” / Lars Bern

Dan Larhammar och Susan Bryngelsson nomineras till Årets förvillare 2015

Under 2015 har Dan Larhammar från Larhammar Consulting (ett företag som betjänar läkemedelsindustrin), långtidsmedlem i VoF:s styrelse och Susanne Bryngelsson kontaktpersonen för ”Kostråd och matmyter” inom VoF [föreningen Vetenskap och Folkbildning], och VD för SNF [Swedish Nutrition Foundation], gjort en insats, för att sprida myten om sockrets ofarlighet genom SNFs skrift om Socker.

För förra upplagan stod endast Susan Bryngelson, som författare. Nu har SNF samlat ihop många som satt sina namn på den senaste skriften.

Varje ”författare” har fått 10 000 kronor, för att sätta sitt namn på skriften.

De förtjänar alla titeln ”Årets förvillare”, för deras försöka att göra socker oskyldigt till sockerts skadeeffekter på svenska barn och vuxna.

Nominerare: Harry Persson

Rapporten SOCKER (pdf)

Del 2: Socker – fakta och hälsomässiga aspekter

Del 1: Socker och beroende – en vetenskapsbaserad kunskapsöversikt

RSMH-bloggen utnämner Karolinska Institutet till Årets Förvillare 2015

Hannes Qvarfordt på RSMH-bloggen utnämnde idag Karolinska Institutet till Årets Förvillare 2015 med motiveringen att KI hävdar att ”borderline” orsakas av fel i hjärnans känsloreglerande funktioner baserat på iakttagelser av neurologiska anomalier i hjärnan, men det rör sig om en feltolkning. Qvarfordts skriver att resonemanget är en grov, biologistisk övertolkning av forskningen.

Anomalier i hjärnans struktur eller funktion är ingen bra förklaring eftersom hjärnan är plastisk och att den under hela livet formas i växelverkan med miljön. Det finns många möjliga miljöfaktorer som kan orsaka de iakttagna avvikelserna i hjärnan, från hormonell och annan biokemisk påverkan i moderlivet, till psykosociala och sociokulturella faktorer efter födelsen. Detta bortser man helt från i sina analyser och tolkningar, skriver Qvarfordt.

Flera större svenska universitet gör samma feltolkningar för de flesta psykiatriska diagnoser som: bipolär sjukdom, schizofreni, ADHD, ätstörningar, självskadebeteende mfl.

Det handlar om att man förvandlar psykisk ohälsa, från ett psykosocialt och samhällsutvecklingsproblem, till en rent medicinsk och neurologisk angelägenhet, skriver Hannes Qvarfordt i sin motivering.

Läs mer

Årets förvillare 2011 – Tidigare ordförande i KTH:s Etiska Kommitté benådas

Benådning av Årets förvillareSajten Åretsförvillare.nu beslutar att bevilja den första benådningsansökan av en Årets förvillare och den gäller en tidigare ordförande i KTH:s Etiska Kommitté. Det betyder att denne slipper att bära fulpriset på sin axlar. Nu ska åtgärder genomföras för att få Google att glömma sökträffen.

Motiveringarna till benådningen är att KTH:s Etiska Kommitté är nedlagd sedan den 13 februari 2014. Utöver det är det orimligt att ett pris av typen Årets förvillare ska anfästas på en person resten av livet. Fulpriset heter just ”Årets Förvillare” och inte ”Århundrarets Förvillare” eller ”Livstidsstraffet Årets Förvillare”.

Anledningen till att denne KTH-ordförande fick priset löd:

Sven Ove Hansson

Sven Ove Hansson

Professor [X] som är ordförande i KTH:s etiska kommitté blir Årets förvillare 2011 för det dåliga omdömet att välja in Sven-Ove Hansson som styrelseledamot i kommittén. Sven-Ove Hansson grundade föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) som sedan 1987 delat ut förnedringspris till personer i den akademiska världen eller i allmänheten på grund av deras felaktiga tänkande.

[X] har inte förklarat varför Sven-Ove Hansson är lämpad att sitta i ett etiskt råd ena dagen för att nästa dag förlöjliga oliktänkande. [X] vill ej förklara vilket nytta Vetenskap och Folkbildnings förnedringsverksamhet tillför KTH eller samhället i stort.

 


 

Debatt: För Föreningen VoF är fulpriset evigt – fallet Dag Stålsjö

Föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) som grundades 1982 är ursprunget till Årets Förvillarpris ligger nu ett steg efter sajten Åretsförvillare.nu i moralisk utveckling. För VoF är denna typ av utmärkelse tydligen evig.

Vi har exemplet Dag Stålsjö som av VoF fick utmärkelsen Årets Förvillare år 1987. Stålsjö var den första som fick fulpriset av VoF. Det är snart 30 år sedan. Dag Stålsjö gick bort 1991, fyra år efter att han fick det och frågan om fulpriset förkortade hans liv är inte helt orimlig. Andra som fått VoF:s fulpris har rapporterat om självmordstankar och psykologiskt lidande.

Stålsjö jagades av skeptiker åren 1982-1991 och hans program om fornsvensk historia anmäldes av dessa via Granskningsnämnden som fällde Stålsjö två gånger och den andra gången var den 21 februari 1991 för partiskhet. Stålsjö avled i en biloycka den 8 september 1991.

VoF som gjort sig kända för att kontrollera sina fienders sidor på Wikipedia har varit noga med att befläcka Dag Stålsjös minne på Wikipedia med att bla skriva att Stålsjö minsann fick VoF:s utmärkelse. Det indikerar VoF:s systematiska tillvägagångssätt.

Text: Admin

Benådningsansökan för fd ordf i KTH:s Etiska Kommitté – Årets förvillare 2011

En benådningsansökan har postats avsett för en KTH-professor som var ordförande i KTH:s etiska kommitté . Han blev utnämnd till Årets förvillare för det bristande omdömet att välja in VOF:s grundare Sven-Ove Hansson som styrelseledamot i kommittén. SOH grundade föreningen Vetenskap och Folkbildning (VOF) som sedan 1987 delat ut ett nedsättande antipris (Årets Förvillare enligt VOF).

Antipriset har lett till personliga tragedier, tankar om självmord, uppsägningar, kollegor som vänder dem ryggen, problem i familjelivet och allmänt åtlöje för de utpekade.

Ordförande i KTH:s etiska kommitté  har inte förklarat varför Sven-Ove Hansson är lämpad att sitta i ett etiskt råd ena dagen för att nästa dag förlöjliga oliktänkande. Ordf. vill ej förklara vilket nytta Vetenskap och Folkbildnings förnedringsverksamhet tillför KTH eller samhället i stort.

Nu har någon skickat in en benådningsansökan. Orsak? KTH:s etiska kommitté lades ned 2014.

KTH:s etiska kommitté nedlagd

Rektor beslutade att från och med 2014-02-13 lägga ned KTH:s etiska kommitté. Etiska frågor ska istället hanteras i KTH:s ordinarie verksamhet och organ.

KTH hade från 2008 en etisk kommitté med uppgift att vara ett stöd till verksamheten — klipp —Fakultetsrådet har vid sammanträde 2014-01-28 diskuterat frågan om hur KTH ska hantera etiska frågor i framtiden och föreslagit rektor att etiska kommittén läggs ned samt att etiska frågor bör hanteras i KTH:s ordinarie verksamhet och organ.

Källa: www.intra.kth.se/kth-informerar/ledningen/kth-s-etiska-kommitte-nedlagd

Enligt KTH:s universitetförvaltning (planerings- och utredningsavdelningen) ska ett förslag på en ny och reviderad etisk policy behandlas i universitetsstyrelsen den 1 december 2015.

Professor på Sahlgrenska Cancer Center nomineras till Årets förvillare 2015

Martin Bergö från SahlgrenskaProfessor Martin Bergö vid Sahlgrenska Cancer Center nomineras till Årets förvillare 2015. Bergö har efter en studie på antioxidanter utförd vid Sahlgrenska akademin uttalat sig ovetenskapligt om riskerna med kosttillskott.

Cancerpatienter och personer med en ökad risk för cancer bör få rådet att undvika kosttillskott med antioxidanter, anser professor Bergö.

Pressfoto: Sahlgrenska (presentation)

Martin Bergö säger till kommunikatören Johanna Hillgren på Sahlgrenska (Antioxidanter får hudcancer att sprida sig fortare) att antioxidanter ökade tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och bilda nya tumörer i möss och att antioxidanter förvärrar cancer på minst två olika sätt. Martin Bergö säger att personer som fått en cancerdiagnos bör rekommenderas att undvika kosttillskott med antioxidanter. Martin Bergö vilseleder på flera sätt.

Motiveringar

  • Den ena antioxidanten som studerades var NAC (N-acetylcystein) i överdosen 7980-16030 mg/dag för en människa på 70 kg. NAC är för människan ett onaturlig kemiskt ämne och det är klassat som ett läkemedel vid doser över 100 mg och det finns flera läkemedel som innehåller NAC. Dosen är läkemedelsklassad och ingår ej i kosttillskott i Sverige (bortsett från internetköp på egen risk). Att forskarna sedan fräckt skriver ned överdosen till 665-1330 mg/dag pga mössens ”snabbare ämnesomsättning” är endast hypotetisk och blir vilseledande.
  • I studien användes Trolox (6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid) som är ett syntetisk E-vitamin som inte motsvarar naturligt förekommande E-vitamin (d-alfatokoferol) eller det syntetiska E-vitaminet (dl-alfatokoferol) som båda förekommer i kosttillskott. Trolox ingår överhuvudtaget inte i kosttillskott, enligt kosttillskottsexperten Bertil Wosk.
  • Trolox är vattenlösligt (till skillnad från naturlig E-vitamin) och är även så olikt naturligt E-vitamin att den kan ha andra effekter och eventuella biverkningar som naturligt E-vitamin inte har. Bergö tar inte hänsyn till det, vilket är ovetenskapligt. Små skillnader i molekylstrukturen kan ge stora skillnader i effekt, vilket ett välkänt fenomen för alla kemister.
  • Studier på en musmodell (vilket var fallet i den Sahlgrenska studien) med vissa effekter betyder inte att det fungerar likadant på människor. Dessutom undersöktes ämnena enbart på cellodlingar och inte på levande möss.
  • Att från en studie på 2 (varav båda är helsyntetiska) av 100-tals olika antioxidanter (inkl naturliga) dra slutsatsen att det generellt gäller antioxidanter är vilseledande och ovetenskapligt.
  • Att på samma sätt dra slutsatsen att antioxidanter i kosttillskott generellt är farliga för de som har cancer är vilseledande och ovetenskapligt.

Källor

Kurera: Vilseledande rekommendation gällande kosttillskott (analys av Mats Nilsson, Branschorganisationen Svensk Egenvård.)

Holistic: Törs man äta kosttillskott med antioxidanter? (Bertil Wosk analyserar)

Salgrenska: sahlgrenska.gu.se/forskning/nyhet/antioxidanter-far-hudcancer-att-sprida-sig-fortare.cid1326572

Vetenskapliga partiet utser Hans Rosling till Årets förvillare 2015

Martin Gustavsson som är Vetenskapliga partiets ordförande utser Hans Rosling till Årets förvillare 2015. Det är följden av insikten att vem som helst, när som helst kan utse Årets förvillare.

Motiveringarna handlar om att Hans Rosling utger sig för att vara vetenskaplig, men samtidigt okritiskt förmedlar åsikter med utvalda och partiska fakta som grund gällande population och migration. Gustavsson menar att Hans Roslings statistiska budskap skapar ännu mer svält och förödelse i världen. Han sysslar med cirkelresonemang, ”confirmation bias” och ”cherry picking” om Gustavssons motivering skrivs om med andra ord.

Den kanske mest allvarliga motiveringen, och anklagelsen, är att Rosling medvetet överdriver den positiva utvecklingen i världen med förvillande diagram. Roslings åsikt är att populationstillväxt är toppen.

För en mer exakt formulera motivering, läs mer i Vetenskapliga partiets artikel om utmärkelsen Årets förvillare 2015.

Aretsforvillare.nu nomineras till Årets Förvillare 2015

Det kom ett mail till redaktionen. En anonym person vill nominera Aretsforvillare.nu till Årets Förvillare 2015.

Motiveringen lyder:

”Med en kopierad hemsida och ett plagierat namn försöker aretsforvillare.nu lura läsarna och stjäla något av den trovärdighet som föreningen Vetenskap och Folkbildning har. De förvirrade motiveringarna skriker förvisso ”rättshaverist” lång väg. Men för den som inte läser noga kan aretsforvillare.nu vara både förvillande och lögnaktig. En sida där de verkliga förvillarna anklagar seriösa aktörer för pseudovetenskap.”

Nomineringen ogiltigförklaras. Den saknar vetenskaplig grund.

/ Redaktionen

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén