Årets Förvillare

Etikett: Dan Larhammar Sida 1 av 2

Sven Erik Nordin: Nästa akademiska skandal?

I Aftonbladet publicerades nyligen en artikel från Kungliga Vetenskapsakademin. Den är undertecknad av nytillträdde preses (ordförande) Dan Larhammar, av hans företrädare Christina Moberg, samt 1:e och 2:e biträdande preses och KVA:s ständige sekreterare.

Text: Sven Erik Nordin | Artikeln har tidigare publicerats på bloggen Svara Doktorn

Sven Erik Nordin, privat foto

Sven Erik Nordin, privat foto

Huvudbudskapet tycks vara, att man uppmanar våra politiker att grunda sina beslut på solid vetenskap. Där har man förstås en poäng – och jag kan inte vara mer överens med dem på den punkten… Ingen kan väl rimligtvis ha en annan uppfattning!

Men sedan kommer problemet… Vad som betraktas som saklig och korrekt vetenskaplig forskning bestäms ofta av forskarna själva och av myndigheter, som genom sin auktoritet tar sig den friheten. Därför är inte politikernas uppgift enkel. Det som betraktats som självklara ”vetenskapliga” sanningar har också genom historien ofta visat sig vara skrämmande misstag och feltolkningar – eller medvetna manipulationer av forskningsresultat.

Inte minst gäller detta på det medicinska området, där fortfarande grava missuppfattningar till stor del styr vård och behandling t.ex. av våra s.k. kroniska sjukdomar (som cancer, diabetes, Alzheimer’s, Parkinson etc.).

Det finns sedan anledning att kommentera några påståenden i texten.

Inledningsvis tar man upp exemplet antibiotikaresistens, som är ett alltmer påtagligt problem världen över, när stammar av bakterier som är resistenta mot våra vanliga antibiotika tycks bli alltmer frekventa. MRSA (meticillinresistent Staphylococcus aureus) är numera ett blott alltför välkänt begrepp. Det handlar om en bakterie inom gruppen stafylokocker, som är resistent mot den typ antibiotika, som bl.a. penicillin tillhör och som därför hotar att göra minsta kirurgiska ingrepp till en livsfarlig åtgärd – just på grund av infektionsrisken. Man skall sedan också komma ihåg, att vanlig antibiotika inte biter på virus – utan i huvudsak endast på bakterier.

Här finns det en enkel lösning, som funnits i mer än hundra år. Men eftersom antibiotika är en mycket stor inkomstkälla för läkemedelsföretagen, så har denna alternativa – och icke patenterbara – lösning självklart motarbetats på alla sätt. Den är ju ett allvarligt hot mot läkemedelsföretagens inkomster.

Det handlar om det billiga, effektiva och lättadministrerade ämnet ”kolloidalt silver” (KS). Detta består till 99,999 % av rent vatten och är märkligt nog både helt oskadligt och effektivt (mot såväl bakterier som virus, amöbor, svamp och encelliga parasiter). Medlet var fram till 1947 registrerat läkemedel i FASS och användes då i Sverige rutinmässigt av läkare mot förkylningar och övriga infektioner – liksom mot brännsår och andra yttre skador. Och detta med alldeles utmärkt resultat – utan biverkningar.

I dag tycks såväl Läkemedelsverket som Livsmedelsverket nästan slå knut på sig för att utan minsta vetenskapliga referens försöka visa att KS är både livsfarligt och overksamt. En svår uppgift, eftersom medlet används regelbundet av kanske 100 000 människor i Sverige (och ett antal miljoner t.ex. i USA) – utan att man kan redovisa ett enda fall av skada eller ”förgiftning”. Och i Sverige har man på Giftinformationscentralen inte fått in ett enda misstänkt fall!

De fall av argyri (blåfärgning av huden) man brukar ta fram har utan undantag förorsakats av andra silverprodukter än KS (t.ex. silvernitrat, ett silversalt som kemiskt är nästan så långt man kan komma från KS).

Nytillträdde preses i KVA, apotekaren (och professorn) Dan Larhammar har för en tid sedan offentligt skämt ut sig genom att bl.a. i ett finskt TV-program sprida uppenbara lögner om just KS. Vid en längre ”brevväxling” med honom har jag flera gånger ställt den minst sagt relevanta frågan hur det kan komma sig, att han inte kan visa upp ett enda exempel på argyri eller annan biverkan av KS i vårt land – eller i ”modern tid”. Han måste gå till andra länder och tillbaka till 1950-talet för att hitta en ”blåfärgad” människa – och som alltså inte blivit det av KS! Resultatet av Larhammars finska framträdande än för övrigt bl.a. att några kvinnor i vårt östra grannland hotas av åtal och riskerar att mista vårdnaden av sina små barn – eftersom de erkänt att de givit barnen vatten som renats med KS! Åtalspunkten är ”barnmisshandel” – vilket vid fällande dom i Finland tydligen medför att man mister vårdnaden om barnet. Till saken hör, att KS faktiskt är godkänt som vattenreningsmedel – och används för att rena vatten såväl inom handelsjöfarten som av NASA i deras bemannade rymdfarkoster. Men så fort folk hör begreppet ”silvervatten” (som KS också kallas) – så tycks de mista sans och förnuft och vägra titta på fakta. Detta gäller uppenbarligen också en och annan professor!

Den som till äventyrs vill veta mer om min kommunikation med Larhammar (och har gott om tid) kan göra det här.

När det sedan gäller KVA:s framhållande av  GMO (genmodifierade organismer) som lösningen på vårt försörjningsproblem – och att de skulle minska behovet av kemiska bekämpningsmetoder på våra grödor – så tar man sig för pannan, som det brukar heta. Men även här handlar det om så gigantiska ekonomiska intressen, att de påvisbara farorna inte kommer fram. Infertilitet, cancer och andra skador är något som verifierats vetenskapligt.

Beträffande det man skriver, att ”forskningen om immunförsvarets signalmolekyler har gett oss helt nya läkemedel mot cancer”, så är det kanske sant… Men ”nya” betyder inte alltid ”bättre”! Antalet cancerfall i Sverige har hela tiden ökat sedan 1958, då Socialstyrelsen började föra statistik. Antalet döda i cancer har också ökat – om än med en viss utplaning i statistiken på sistone. Men fortfarande dör ca 65 personer varje dag, året runt, i vårt land, i cancer. Och så länge man nästan enbart satsar på ”behandling” och knappt något på förebyggande, så kommer självklart cancer att skörda allt fler liv. Det sorgliga är också, att man vägrar inse, att cancer i allt väsentligt är en metabol sjukdom, d.v.s. har att göra med näringstillförsel och matsmältning – och inte primärt har genetiska orsaker. Därför kommer vi att få vänta på ett ”genombrott” i cancerforskningen! Fast det genombrottet kom egentligen redan på 1920-talet, då professor Otto Warburg (Nobelpriset i medicin 1931) visade att cancerceller har en avvikande metabolism, och därför är extremt beroende av kolhydrater (socker). Trots att cancercellernas ”sug efter socker” numera kliniskt används vid diagnostisering av cancer via ”PET-scanning”, så tycks läkarna bortse från detta när det gäller förebyggande och behandling av sjukdomen – och matar glatt cancerpatienter med sockerspäckad mat!

Men även här är det ekonomi som styr. Cancer – och cancerforskning – har blivit en mångmiljardindustri. Och om allt fler upptäcker att cancer faktiskt går att förebygga och bota med ändrad kost och litet tillskott av vitaminer och mineraler (vilket sker dagligen världen över), så kan det på sikt innebära slutet för den industrin.

I USA räknar man med att ett cancerfall – från diagnos till död – i genomsnitt inbringar 100 000 dollar (i dag ca 900 000 kronor). I vissa fall handlar det om betydligt mer.

När det gäller uppgiften att läkemedel minskat dödligheten i hjärtinfarkt med dryga 40 % på ett par decennier, så kan det finnas ett visst fog för den uppgiften – statistiskt. Fast egentligen vet man inte, om det är läkemedel eller förbättrade kunskaper om kost och livsstil som är den viktigaste faktorn. Något som talar för det senare är att andelen döda i hjärtinfarkt är mindre bland högutbildade.

Nog vore det väl också bättre, om man kunde förhindra hjärtinfarkt – och slippa dyra och komplicerade behandlingar med mediciner eller operation. Det finns t.ex. kraftfullt vetenskapligt stöd för att ökat intag av naturligt fett – och mindre intag av kolhydrater – minskar risken för hjärtsjukdom. Men de flesta läkare och dietister tycks fortfarande försöka skrämma oss för fett! Jag har inte heller sett Kungliga Svenska Vetenskapsakademin ge några adekvata kostråd. Men det är väl under deras värdighet att ägna uppmärksamhet åt något så banalt som vår mat! Och det är tragiskt, eftersom just maten sannolikt är det allra viktigaste för en god hälsa!

När sanningen om kolloidalt silver, om GMO och om cancer blir känd, kommer kanske Kungliga Svenska Vetenskapsakademins inställning i dessa frågor att te sig bra mycket allvarligare än det kända debaklet i Svenska Akademin nyligen. Här handlar det högst konkret om människors liv och hälsa. Om inte korrumperade myndigheter och läkemedelsbolag förhindrade korrekt användning av kolloidalt silver skulle sannolikt många tusen patienter med Malaria och Ebola kunna räddas (bland annat)!

Betr. Malaria, se följande länk.

Betr. Ebola:

För att visa vad som hänt betr. ebolaepidemin vill jag citera ur en artikel i tidningen ”Standard Times Press” i Sierra Leones huvudstad, där man i en längre artikel bl.a. skriver följande:

Enligt ett uttalande från NSF:s medicinske ledare, Dr Rima Laibow, skulle en skeppslast kolloidalt silver anlända till Sierra Leone den 20 augusti. Men sändningen kom inte förrän den 28 september – fem veckor senare. Under den tiden spreds ebola, och människor led och dog i onödan på grund av att internationella krafter motsatte sig den enkla kliniska demonstrationen av detta botemedel”.

I Nigeria presenterade läkaren Rima E. Laibow, från organisationen Natural Solutions Foundation, också kolloidalt silver som ett botemedel mot Ebola. I ett öppet brev till flera presidenter i Afrika beskriver hon kolloidalt silver som en enkel lösning mot ebolaepidemin. Hon skriver att nanosilver (kolloidalt silver) är ett effektivt medel mot bakterier och virus utan biverkningar. Det behöver ingen kylning och är självsteriliserande, vilket gör det enkelt att hantera även i tropiska miljöer. Dessutom kan det framställas förhållandevis billigt, jämfört med traditionella mediciner. Men innan användningen av silvret kunde börja, utsattes Nigerias Hälsominister Onyebuchi Chukwu för hot och påtryckningar från USA och dess myndighet FDA – varför behandlingen med kolloidalt silver fördröjdes och många människor alltså hann dö i ebola, innan behandlingen med KS kunde sättas in.

Ovanstående text har skickats till Aftonbladet – som inte står för innehållet i KVA:s artikel – men ändå har ett ansvar, eftersom de valt att publicera den. Skulle gärna motse en kommentar – men förväntar mig ingen sådan…

Text: Sven Erik Nordin

Kungliga Vetenskapsakademin styrelse 2017

Kungliga Vetenskapsakademin nomineras till Årets förvillare 2017

Kungliga Vetenskapsakademin nomineras till Årets förvillare 2017 på grund av akademins målsättning att med skeptikern Dan Larhammar (VoF) som frontman försöka hämma utvecklingen för alternativ- och integrativ medicin, mot ett bättre vetande och mot folkets vilja i EU.

Motivering:

Dan Larhammar - Foto: Anna Böhlmark, Almanova.eu

Dan Larhammar – Foto: Anna Böhlmark, Almanova.eu

”Ledamöter i Vetenskapsakademin väljer selektivt ut studier som ska styrka tesen att homeopati ”inte fungerar” och kan skada, men väljer bort studier som styrker homeopatins effekt och bevis på säkerhet.

Dessutom skriver de i sammanfattningen från EASAC (European Academies’ Science Advisory Council) att homeopati är oförenlig med de vetenskapliga grundlagarna. Men eftersom exempelvis: gravitationen, mörk materia och mörk energi inte än är förklarad, kommer det i framtiden finnas anledning att komplettera kunskapen om ”grundlagarna”.

Att då påstå att något strider mot dessa visar att ledamöterna har en mycket begränsad vetenskapssyn och har svårigheter att vidga vyerna för att släppa in ny kunskap, som har möjlighet att främja mänskligheten och hela planetens utveckling. Vetenskapsakademin har gjort sig förtjänt av priset Årets förvillare 2017  och behöver framöver bli mer öppen för kunskap som kan vidga synen på verkligheten och vetenskapen.”

Referenser och relaterat

 

Sveriges Farmaceuter och Kristina Fritjofsson nomineras till Årets Förvillare pga Årets Farmaceut-pris

Förbundet Sveriges Farmaceuter med styrelseordförande Kristina Fritjofsson nomineras till Årets Förvillare för att de utsåg Dan Larhammar till ”Årets Farmaceut”. Larhammar har kritiserats för att sitt tvivelaktiga agerande gentemot forskare och journalister som lyfter fram hälsobefrämjande metoder. 

Motivering:

Förbundsordförande Kristina Fritjofsson på Sveriges Farmaceuter,   pressfoto

Förbundsordförande Kristina Fritjofsson på Sveriges Farmaceuter, pressfoto

”Genom att utse Vetenskap och Folkbildnings fd ordförande Dan Larhammar till ”Årets Farmaceut” har fackförbundet använt sin plattform som propagandarör för en enskild som i närtid inte varit verksam som farmaceut i något av våra apotek.

Dan Larhammar är föremål för en omfattande kritik för sitt komprometterande agerande gentemot forskare och journalister som ägnar sig åt olika hälsobefrämjande spår som Larhammar och VoF vill undanröja genom tveksamma metoder som bryter mot mänskliga rättigheter* och som avser att förstöra karriär och liv för de människor de angriper.

Att Sveriges Farmaceuter gör sig till skampåle för åsiktsförtryck och förföljelser torde inte gagna vare sig svenska apotek eller deras medarbetare eller det svenska samhället.”

Nominator: Apotekare

*hälso- och vårdfrihet räknas som en mänsklig rättighet

Referenser

1) Sveriges Farmaceuter: Dan Larhammar utsedd till Årets Farmaceut

2) Svensk Farmaci

3) Uppsala Universitet: Dan Larhammar utnämnd till Årets Farmaceut

Dan Larhammar ska missionera mot homeopati i EU

Dan Larhammar som nyligen utnämndes till årets apotekare (1), ska tillsammans med Vetenskapsakademin (2) ,  där han är styrelseledamot, ta fram dokument som ska förklara för politiker och jurister inom EU, vad homeopati ”faktiskt är”.

Dan Larhammar

Dan Larhammar som är professor i molekylär cellbiologi och VoF-medlem kan ingenting om homeopati men anser sig vara allvetande. Han har självförtroende som ett höghus, i att uttala sig om saker, som han inte vet någonting om.

Dan Larhammar säger till svenskafarmaci.se:  

”Vetenskapsakademin, där jag är verksam, har utsetts till ”lead academy” i det här arbetet. Vi ska ta fram dokumentation som förklarar för politiker och jurister vad homeopati faktiskt är.”

Men nu råkar undertecknad veta att ryktet av Larhammars homeopatiska informations-gärning redan har nått EU. Där stödet för homeopati och antroposofisk medicin är större än i Sverige. Dan Larhammar och Vetenskapsakademin kommer att stöta på stort motstånd, och riskerar att bita i sten så tänderna ryker.

Av Marina Szöges

1. dagenshomeopati.se/2016/10/09/klubben-for-inre-beundran-utnamner-dan-larhammar-arets-farmaceut/

2. dagenshomeopati.se/2016/10/10/dan-larhammar-ska-ut-och-arbeta-pa-eu-niva-for-att-misskreditera-homeopati/

Dan Larhammars koppling till läkemedelsindustrin – Del 3

Bloggen Vetenskap-folkbildning.nu fick tillstånd att återpublicera denna artikel skriven av Bosse Zackrisson med den ursprungliga titeln ”Larhammaraffären – Del 3” publicerad på Passagen.se 2009. Det var Zackrisson som från början avslöjade apotekaren och VoF:aren Dan Larhammars koppling till läkemedelsindustrin.

Larhammaraffären – Del 3

Bo Zackrisson - Foto: Kostdemokrati.se

Bo Zackrisson – Foto: Kostdemokrati.se

I torsdags förmiddag blev jag upplyst om att professor Larhammar gått i svaromål på mina två blogginlägg om makarna. På förmiddagen spelade jag tennis i två timmar för att sedan åka in till Stockholmsinitiativets presskonferens. När jag frampå kvällskvisten återkom till hemmets lugna vrå var det fel på vår internetuppkoppling. Nu är det fixat.

Text: Bo Zackrisson | Original – Ursprungligen publicerad 28 nov 2009 | Artikelserien: Del 1Del 2 | Del 3

Professor Larhammars försvarstal är utlagt på hans personliga hemsida. Tyvärr fortsätter Larhammar att vilseleda sina läsare. Han tillämpar det gamla ihopbuntningstricket genom att bunta ihop mig med Sanna Ehdin och dr Dahlqvist. Som om vi förde en slags gemensam och förplanerad talan mot professorn. Så är det naturligtvis inte.

Undviker huvudfrågan – jävet

Mitt första blogginlägg motiverades av Larhammars illa skrivna och illa tänkta notis på Folkvättarnas hemsida. Eftersom dr Dahlqvist och framför allt Sanna Ehdin har förföljts av Larhammar och dennes svans av frontsoldater, så var det naturligt att de blev animerade av att jag skrivit om professorns dolda jäv. I sitt försvarstal undviker tyvärr Larhammar själva ursprunget till uppståndelsen och ägnar sig huvudsakligen åt att gå till förnyade attacker på Sanna Ehdin. En sann skeptiker förföljer sin häxa ända upp på bålet och tänder själv på.

Det är nog inte många som tror att det var av omsorg om dr Dahlqvists heder som professorn skrev sin lilla notis. Professorn brukar med jämna mellanrum skicka ut sina bannbullor från Uppsala domkyrka, förlåt Medicinkyrkan i Uppsala. Jag konstaterar dock att professorn tvingades skriva om sin infama bannbulla över Dr Dahlqvist flera gånger när han insåg att han klampat i klaveret. Den var illa skriven och illa tänkt i första versionen. Nu är den bättre skriven men fortfarande illa tänkt.

Laglig insyltning

Dan Larhammar juni 2016 - Foto: Anna Böhlmark

Dan Larhammar juni 2016 – Foto: Anna Böhlmark

Egentligen är det inte mycket som behöver tilläggas. De flesta som kan läsa innantill har nog dragit sina egna slutsatser om Larhammars motiv och jävssituation. Den folkliga betydelsen av jäv är att man är insyltad i något på något sätt. Särskilt allvarligt är det om man väljer att dölja att man är insyltad. Jävsbegreppet i mera strikt mening tillämpas inom juridiken och inom offentlig förvaltning. Jag diskuterar det mera folkliga jävsbegreppet – insyltningen.

För att uttrycka det tydligt. Professorn har inte gjort något olagligt som har en fru som konsultar åt läkemedelsindustrin. Men att det kan uppstå en intressekonflikt förefaller rimligt. Fruns lilla firma omslöt nästan två miljoner kronor 2007, lite mindre under 2008. Det är ändå en imponerande omsättning som frun som ensam anställd drar in.

Styrelsesuppleanten kan vara stolt över sin hustru, vars kunskaper värderas så högt av kunderna. Som framgick av del två av Larhammaraffären så jobbade hustrun under många år på Quintiles där hon lärde sig hur en slipsten ska dras. Hur Quintiles marknadsför sig gentemot sina kunder framgår av bilden.

Gnistanpriset

Man kan naturligtvis ha synpunkter på vem som tilldelar någon ett pris. Guilt by association-argument tillhör Folkvätteföreningens bästa retoriska gren. Det vore därför ett utslag av anständighet om Dan Larhammar gjorde sig omaket att läsa priskommitténs motivering till att den utsåg dr Dahlqvist till pristagare. Att inte kommentera motiveringen är både antiintellektuellt och ojust.

Dan Larhammar visar återigen att han gjorde sig förtjänt av föreningens fulpris Årets Folkvätte 2006. I motiveringen den gången står att läsa att Larhammar ”får priset för sitt idoga arbete som grindvakt och för sitt sätt att stänga in den legitimerade hälsovårdens personal inom de mekanistiskt vetenskapliga skrankorna”.

Jag delar för övrigt Larhammars vitsordande av Ragnar Levi. Han är en alldeles utmärkt medicinjournalist. Jag recenserade hans bok om medicinjournalistik i Medikament när den kom vid millennieskiftet.

Text: Bo Zackrisson

Dan Larhammars koppling till läkemedelsindustrin – Del 2

Bloggen Vetenskap-folkbildning.nu fick tillstånd att återpublicera denna artikel skriven av Bosse Zackrisson med den ursprungliga titeln ”Makarna Larhammar del 2” publicerad på Passagen.se 2009. Det var Zackrisson som från början avslöjade apotekaren och VoF:aren Dan Larhammars koppling till läkemedelsindustrin.

Dan Larhammar, <a href=

Makarna Larhammar del 2

Bo Zackrisson - Foto: Kostdemokrati.se

Bo Zackrisson – Foto: Kostdemokrati.se

”Du behöver inte oroa dig för resultatet när Quintiles har hand om din kliniska studie”. Så ser reklamen ut för det företag i vilket en av makarna Larhammar var hög befattningshavare under många år.  Igår [22 november 2009] skrev jag om makarna Larhammar med anledning av att maken behagat skriva en infam hetsartikel riktad mot Annika Dahlqvist. Nu har maken skrivit om artikeln tre gånger.  Jag ska nu fortsätta lite där jag slutade.

Text: Bo Zackrisson | Original – Ursprungligen publicerad 23 nov 2009 | Artikelserien: Del 1Del 2 | Del 3

Fru Larhammar har en bakgrund som befattningshavare inom bland annat läkemedelsindustrin och som befattningshavare inom konsultbranschen för samma industri. Quintiles var hennes hemvist under många år. Quintiles skräddarsyr kliniska studier åt läkemedelsföretag så att produkterna snabbt når marknaden. Som framgår av företagets reklam så behöver man inte oroa sig för studiens resultat.

God affärsidé

Om vi går vidare till Larhammar Consulting AB så framgår det att båda makarna sitter i bolagets ledning. Makan som ordinarie styrelseledamot och maken som suppleant. Ett rent familjeföretag alltså med affärsidén att hjälpa läkemedelsindustrin att snabbt få produkterna att nå marknaden, vilket förefaller vara en lysande affärsidé. Och båda makarna drar sina respektive strån till stacken.

Att hjälpa varandra

Makan hjälper läkemedelsföretagen direkt på konsultbasis. Maken bidrar på sin kant med att i sin opinionsbildning ständigt undergräva förtroendet för alternativa metoder, naturprodukter och kosttillskott och ständigt betona betydelsen av industrins läkemedel. Som professor i farmakologi vid anrika Uppsala universitet kan maken dessutom framstå som oberoende.

Inget konstigt men bra att känna till

Detta leder tankarna till en annan, numera pensionerad, professor vid Uppsala universitet, nämligen Bengt Vessby. Han lobbade under många år för att margariner var nyttigt samtidigt som margarinindustrin betalade hans lön. Egentligen är det inget konstigt men det kan ibland vara bra att veta om det kan ligga ett litet affärsintresse dolt under en oberoende vetenskaplig yta. Det behöver inte betyda något, men är som sagt alltid bra att känna till.

Text: Bo Zackrisson

Bo Zackrisson är medicinjournalist och skriver om hälsans vänner och fiender samt gör nedslag i den politiska debatten. Han är redaktör för LCHF-magasinet och 2000-Talets Vetenskap och var tidigare under tio år chefredaktör för Tidskriften Medikament.

Dan Larhammars koppling till läkemedelsindustrin – Del 1

Bloggen Vetenskap-folkbildning.nu fick tillstånd att återpublicera denna artikel skriven av Bosse Zackrisson med titeln ”Dan Larhammar och hans dolda jäv” publicerad på Passagen.se 2009. Det var Zackrisson som från början avslöjade apotekaren och VoF:aren Dan Larhammars koppling till läkemedelsindustrin.

Dan Larhammar och hans dolda jäv – Del 1

Bo Zackrisson - Foto: Kostdemokrati.se

Bo Zackrisson – Foto: Kostdemokrati.se

Dan Larhammar har kommenterat föreningen SARAs beslut att tilldela Annika Dahlqvist Gnistanpriset 2009. Han gör det på Folkvättarnas hemsida. Kommentaren är kort men Larhammar lyckas ändå formulera några sakfel och vilseledande resonemang. Skeptiker vill gärna framstå som vetenskapliga men när argumenten tryter tvingas man konstruera egna teorier ungefär som medeltidens astrologer som uppfann epicentriska cirklar för hålla den geocentriska världsbilden under armarna. 

Text: Bo Zackrisson | Original – Ursprungligen publicerad 21 nov 2009 |  Artikelserien: Del 1Del 2 | Del 3

Den svenska grenen av den internationella skeptikerrörelsen har närmast religiösa drag. Vetenskapen ses som en kyrka där etablissemanget utgörs av kardinalerna. Skeptikerrörelsen utfärdar bannbullor på löpande band mot kättare som vågar ifrågasätta medicinkyrkan. Skeptikerna slår nästan undantagslöst nedåt. Uppåt visar man vacker tass. Snäll vovve! Skeptikerrörelsen är etablissemangets trognaste ryggdunkare.

Vad är det egentligen Larhammar skriver? Låt oss se efter… 

Låt mig nu gå igenom Larhammars artikel och på punkt efter punkt så pedagogiskt som möjligt förklara varför Larhammar är ute och cyklar. Larhammar inleder på följande sätt:

Dan Larhammar juni 2016 - Foto: Anna Böhlmark

Dan Larhammar juni 2016 – Foto: Anna Böhlmark

”Sedan några år delar föreningen 2000-Talets Vetenskap ut ett pris kallat Gnistan till någon som ägnat sig åt alternativmedicinsk pseudovetenskap, förlåt, till någon som föreningen anser ”på ett förtjänstfullt sätt tillämpar ett helhetstänkande”.
Sedan fortsätter det:

”Årets pris går till läkaren Annika Dahlqvist som blivit känd i media genom att vid upprepade tillfällen förespråka den så kallade LCHF-kosten (lågt kolhydrat, högt fett). Nyligen framförde hon i Aftonbladet det häpnadsväckande påståendet att LCHF-kosten stärker immunförsvaret och avrådde från vaccination mot svininfluensan.

Min kommentar: Larhammar syftar på den artikel som en journalist på Aftonbladet vinklade ihop och där Dahlqvist citerades på ett sätt som hon själv menar är felaktigt. För en chefsskeptiker borde det vara omöjligt att använda en kvällstidningsartikel som referens. Men om det passar ett visst syfte, att brännmärka en kättare, kan boulevardpressen duga, även för en skeptiker av rang.

Han vilseleder när han påstår att Dahlqvist avråder från ”vaccination mot svininfluensan”. Dahlqvist har, liksom många svenska läkarkollegor till henne, varit kritisk till beslutet om massvaccinering av hela svenska folket mot denna relativt lindriga influensa. Det är en uppfattning som delas av de flesta experter i världen. Sveriges linje om massvaccinering utgör en minoritetslinje.

På kontinenten förs diskussioner i medierna och i läkarorganisationerna om Big Pharmas lobbyism mot myndigheter och expertgrupper. Om detta har jag skrivit mycket den senaste tiden, bland annat om det hemliga avtal som ligger till grund för myndigheternas beslut om massvaccinering.

Vilken vetenskap stödjer massvaccinering?

Larhammar säger det inte rakt ut, men andemeningen i hans kommentar är att han stödjer massvaccineringslinjen. Frågan man bör ställa Larhammar är naturligtvis vilken vetenskap han stödjer detta på.

Massvaccinering mot influensa har aldrig tidigare prövats vilket innebär att vetenskapligt underlag för en sådan åtgärd saknas. Om det nu, vilket mycket talar för, handlar om en gigantisk klinisk studie med hela svenska folket som studiepopulation, var finns säkerhetstänkandet, var finns studieprotokollen och var finns det informerade samtycket? Det finns helt enkelt inte. Det är myndighetspropaganda rakt igenom. Och kritikerna tystas under hot om repressalier.

I Dahlqvists fall gick det så långt att hennes chef avstängde henne från att gå jourer. Att avstänga människor från att arbeta för att de har fel åsikter gjorde man i gamla östblocket. En tradition som uppenbarligen skeptiker Larhammar delar.

Larhammars favoritfiende

Sedan gör Larhammar en halsbrytande retorisk saltomortal. Han lämnar Dahlqvist och ger sig på sin favoritfiende – Erik Enby. Så här skriver Larhammar:

”Att föreningen 2000-Talets Vetenskap anser att detta är att ”sätta vanliga människors hälsa i centrum” är kanske inte så överraskande med tanke på att den grundades av läkaren Erik Enby som för en tid sedan fråntogs sin legitimation efter flera allvarliga felbehandlingar.”

Min kommentar: Här vilseleder Larhammar igen. Erik Enby har inte grundat 2000-Talets Vetenskap. Däremot har vi skrivit flera artiklar om hans forskning och han har själv medverkat i tidningen. Larhammar bör som vanligt läsa på. Enby har inte fråntagits sin legitimation på grund av ”felbehandlingar” utan för att han inte ansetts arbeta i ”enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet”.

Det är få länder som idag tillämpar detta luddiga begrepp i sin tillsyn av legitimerad personal som svenska myndigheter. Den svenska Socialstyrelsen drar in legitimationen för i Sverige verksamma läkare för att de använder metoder som används rutinmässigt i andra länder. Ärendet om Enby är överklagat och sista ordet är inte sagt.

Larhammar har nu fått upp farten ordentligt och ångar vidare:

”Föreningen har tagit ställning för en lång rad ovetenskapliga metoder. Med sådana vänner behöver Annika Dahlqvists knappast några motståndare.”

Min kommentar: Det är riktigt att föreningen tagit ställning för en del metoder som inte används inom skolmedicinen i Sverige. Det betyder dock inte att metoderna inte är verksamma. Det betyder bara att skolmedicinen i Sverige inte accepterar dessa metoder. Konstigare än så är det inte. Annika Dahlqvists kostmodell är dock godkänd av Socialstyrelsen, och i den processen spelade 2000-Talets Vetenskaps opinionsbildning en viss roll.

Jävsdeklarationen 

Larhammar avslutar med en intressant ”jävsdeklaration”:

”Jävsdeklaration: undertecknad fick härom året föreningen 2000-Talets Vetenskaps anti-pris.”

Min kommentar: Det är ett av få sakligt korrekta uppgifter i Larhammars artikel. År 2006 utnämndes han till Årets Folkvätte och motiveringen kan läsas här i sin helhet.

Larhammars jävsdeklaration förtjänar en utvikning. Han har vid ett flertal tillfällen legat bakom kritiska artiklar mot olika naturläkemedel och alternativa behandlingar. Alltså sådana metoder och behandlingar som läkemedelsindustrin och etablissemanget har intresse av att ta kål på. Så här säger Dan Larhammar i en artikel i Forskningsrådets tidning:

— Det farligaste med alternativmedicinerna är om de får ersätta bevisat verksamma läkemedelsbehandlingar och risken för interaktion med receptbelagda konventionella läkemedel är stor, säger Dan Larhammar.

Min kommentar: Man ska naturligtvis vara försiktig både med kosttillskott, örtmediciner och receptbelagda toximolekylära substanser (läkemedel). Allt handlar om doser. Den intressanta frågan är dock varför Larhammar är så engagerad i just denna fråga. Svaret får man om man söker vidare i Larhammars dolda jävsproblematik.

Larhammar Consulting AB

Jag har tidigare skrivit om skeptikerrörelsen och hur den okritiskt och gärna delar säng med industriella intressen. Föga förvånande visar det sig att Dan Larhammar bokstavligt talat delar säng med en konsult för läkemedelsindustrin. Hustrun har nämligen i många år jobbat för att underlätta för Big Pharmas produkter att registreras och nå marknaden snabbt. Under många år var hustrun hög chef på Quintiles AB, ett stort konsultföretag som hjälper Big Parma med design och genomförande av kliniska studier.

Sedan några år har Larhammars hustru öppnat en egen liten konsultlåda Larhammar Consulting AB. Hon bjuder där ut sina behag, förlåt tjänster, till högstbjudande. Detta lilla jäv är inte helt ovidkommande i sammanhanget och förklarar den äkta mannens ihärdiga försvar för toximolekylära substanser och ihärdiga klappjakt på alternativa medel och metoder.

Skeptiker är i allmänhet ljusskygga varelser. De brukar gå till storms mot UFOn, tomtar och troll. Intresset ljuger dock sällan när man synar korten. När man sätter sökarljuset på en av skeptikerrörelsens högst uppburna uttolkare, spricker denne som ett troll i solen.

Gå till källan!

Om du vill läsa ett helt nummer av 2000-Talet Vetenskap direkt på nätet så kan du göra det genom att ladda hem denna pdf-fil. Gå till källan och skaffa dig en egen uppfattning. Numret innehåller artiklar om Annika Dahlqvist, om skeptikerrörelsen, om Erik Enby, om kolestrolmyten, om skolmedicinens läkemedelsmisshandel av patienter m.m. Numret är en utmärkt illustration till att verkligheten ibland är mer komplicerad än den endimensionella verklighetsuppfattning som företrädarna för den trosvissa skeptikerörelsen bekänner sig till.

Text: Bo Zackrisson

Dan Larhammar väcker starka känslor i Riksdagen

Dan Larhammar väckte starka känslor båda innan och efter ett föredrag i Riksdagen om att homeopati inte funkar. Ingemar Ljungqvist från tidningen 2000-talets Vetenskap ställde en upprörd fråga till arrangören och Karin Meyer som är VD på Apotekarsocieteten svarade avvärjande innan hon rusade ut ur lokalen.

Video och foto: Anna Böhlmark,  2000-talets Vetenskap

Alternativmedicinbranschen och särskilt homeopaterna i Sverige var starkt missnöjda med att voffaren Dan Larhammar från Vetenskap och Folkbildning och Karin Meyer (VD på Apotekssocieteten) fick förvilla Riksdagen om homeopati helt utan motpart, enligt homeopaterna. Både Larhammar och Karin Meyer anser att homeopati saknar vetenskaplig evidens.

Karin Meyer Foto-Anna-Bohlmark-280x300Karin Meyer fick frågan hur hon förklarar att homeopatiska preparat finns vid sidan av skolmedicinska preparat i tex: Grekland, Italien och Spanien. Meyer svarade:

”Nä, jag tänker inte gå in på det här. Det är inte det sakfrågan gäller”.

Efter det avvärjande svaret rusade hon ut ur lokalen.

Apotekarsocietetens verksamhet ska främja kunskaps- och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. Dan Larhammar är suppleant i styrelsen på Larhammar Consulting AB ett tvåmans konsultbolag som hjälper läkemedelsbranshen att snabbare få ut nya läkemedel på marknaden. Både Apotekarsocieteten och Larhammar Consulting arbetar för eller i samarbete med läkemedelsindustrin.

Svenska homeopater kallar Larhammars information till Riksdagen för desinformation. Homeopaterna försöker därför själva etablera att det finns vetenskaplig evidens för homeopati via sina egna kanaler som tex: Svenska Akademin för Klassisk homeopatiVetenskap om Homeopati, Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopati och tidningen Dagens Homeopati.

Sedan finns fristående initiativ som sajten Vetenskap och Forskning (VoF).

Forskningschefen Robert Hahn på Södertälje sjukhus avslöjade att forskaren bakom en studie som påstås visa att homeopati är båg hade uteslutit över 90% av forskningsdata. När Robert Hahn undersäkte bortplockade data fann han att homeopati har vetenskaplig evidens. Homeopati fungerar alltså utifrån ett vetenskapligt perspektiv, enligt Hahn. Robert Hahns studie finns på PubMed.

Läs mer/källa: Dan Larhammar förkastar evidens – Karin Meyer rusar ut – Homeopati väcker känslor i Riksdagen

Text: Admin2

Relaterat

Dan Larhammar och Susan Bryngelsson nomineras till Årets förvillare 2015

Under 2015 har Dan Larhammar från Larhammar Consulting (ett företag som betjänar läkemedelsindustrin), långtidsmedlem i VoF:s styrelse och Susanne Bryngelsson kontaktpersonen för ”Kostråd och matmyter” inom VoF [föreningen Vetenskap och Folkbildning], och VD för SNF [Swedish Nutrition Foundation], gjort en insats, för att sprida myten om sockrets ofarlighet genom SNFs skrift om Socker.

För förra upplagan stod endast Susan Bryngelson, som författare. Nu har SNF samlat ihop många som satt sina namn på den senaste skriften.

Varje ”författare” har fått 10 000 kronor, för att sätta sitt namn på skriften.

De förtjänar alla titeln ”Årets förvillare”, för deras försöka att göra socker oskyldigt till sockerts skadeeffekter på svenska barn och vuxna.

Nominerare: Harry Persson

Rapporten SOCKER (pdf)

Del 2: Socker – fakta och hälsomässiga aspekter

Del 1: Socker och beroende – en vetenskapsbaserad kunskapsöversikt

Dan Larhammar och Susan Bryngelsson nomineras till Årets förvillare 2015

Under 2015 har Dan Larhammar från Larhammar Consulting (ett företag som betjänar läkemedelsindustrin), långtidsmedlem i VoF:s styrelse och Susanne Bryngelsson kontaktpersonen för ”Kostråd och matmyter” inom VoF [föreningen Vetenskap och Folkbildning], och VD för SNF [Swedish Nutrition Foundation], gjort en insats, för att sprida myten om sockrets ofarlighet genom SNFs skrift om Socker.

För förra upplagan stod endast Susan Bryngelson, som författare. Nu har SNF samlat ihop många som satt sina namn på den senaste skriften.

Varje ”författare” har fått 10 000 kronor, för att sätta sitt namn på skriften.

De förtjänar alla titeln ”Årets förvillare”, för deras försöka att göra socker oskyldigt till sockerts skadeeffekter på svenska barn och vuxna.

Harry Persson

Rapporten SOCKER (pdf)

Del 2: Socker – fakta och hälsomässiga aspekter

Del 1: Socker och beroende – en vetenskapsbaserad kunskapsöversikt

Replik: Sanningen om NewsVoice och Vetenskap & Folkbildning

Torbjörn Sassersson - True ScienceFöreningen Vetenskap och Folkbildning har i en osignerad artikel i sin pamflett ”Folkvett” rubricerad ”Sanningen om NewsVoice” (29 aug 2015) valt att varna för tidningen NewsVoice. Angreppet kommer i ett nytt underläge för VoF då Google numera listar den VoF-granskande sajten Vetenskap-folkbildning.nu högre än VoF.se vid sökning på orden: ”vetenskap och folkbildning”.

Det är i övrigt intressant att VoF just nu kommer med en så allvarlig kritik mot NewsVoice. Jag tolkar det som om nättidningen NewsVoice på allvar oroar etablissemangets och industrins grindvaktförening. Det är i övrigt många nya medier som nu tar läsare från gammelmedia och tillrättalagd public service. NewsVoice har för närvarande mellan 150 000 och 230 000 unika besökare per månad.

Vi inom de nya medierna utvecklas varje dag som orädda och professionellt undersökande journalister och analytiker. Vi försöker leverera det där skrivandet som gammelmedierna offrade eller glömde bort för att tillmötesgå annonsörer och jäviga styrelseledningar.

Min kommentar till VoF angående det begränsade urval som VoF exemplifierar (av alla de ämnen som NewsVoice tar upp) är att Vetenskap och Folkbildning envist håller fast vid ålderdomliga uppfattningar om vård, hälsa, världen och samhället. Det är som om VoF inte hängt med i den kunskapsutveckling och kunskapsspridning som skett sedan internet kom. Det är denna kunskapsutveckling som NewsVoice speglar medan VoF:s unga och äldre arga män fortsätter att skolmässigt och smalspårigt tolka verkligheten åt allmänheten. VoF vill helst att allmänheten lydigt ska inta VoF:s ortodoxa föreställningar och materialistiska världsåskådning.

Personligen försöker jag så ofta jag kan att ge utrymme för genuin vetenskap, bra forskning och undersökande journalistik till skillnad från VoF som enbart lyfter fram politisk korrekt vetenskap och forskning. VoF bedriver inte heller egna vetenskapliga undersökningar utan fokuserar på opinionsbildning dvs åsikter.

VoF förklarar sin mission:

”Särskilt tar föreningen som sin uppgift att i en fri opinionsbildning bekämpa de felaktiga föreställningar som förekommer i frågor som kan avgöras vetenskapligt.”

Läs och jämför alla medier och alla källor

I övrigt håller jag med Dan Larhammar, som skriver följande kommentar efter artikeln ”Sanningen om NewsVoice”:

Dan Larhammar gillar NewsVoice lite grann

Ja, varför inte? Läs på både VoF och NewsVoice och framför allt, läs de texter som är källorna bakom de artiklar som NewsVoice publicerar. Ett av syftena medNewsVoice är att med artiklar på svenska stimulera till läsning i internationella medier. NewsVoice vill öppna svenskboxen och släppa in lite ljus, syre och hopp. VoF försöker istället hålla ihop papplådan.

Min motkritik till VoF lyder:

Svaret på frågorna är förmodligen aldrig. Orsaken är att VoF är en del av etablissemanget, en grindvaktförening som försvarar status quo.

Om skeptikerföreningen Vetenskap och Folkbildning hade varit en äkta vetenskapsskyddande förening skulle de för länge sedan granskat och ifrågasatt dessa problem.

NewsVoice är i själva verket ett av de få medierna i Sverige, som tagit sig an dessa svåra skrivjobb.

Anledningen till att läsa VoF:s texter är främst för att få insyn i hur  dessa lobbyister argumenterar för att åsiktsstyra och därför vilseleda journalister, politiker och allmänhet.

Text: Torbjörn Sassersson, redaktör, NewsVoice

Sida 1 av 2

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén