Årets Förvillare

Tagg: Dan Larhammar

Kungliga Vetenskapsakademin styrelse 2017

Kungliga Vetenskapsakademin nomineras till Årets förvillare 2017

Kungliga Vetenskapsakademin nomineras till Årets förvillare 2017 på grund av akademins målsättning att med skeptikern Dan Larhammar (VoF) som frontman försöka hämma utvecklingen för alternativ- och integrativ medicin, mot ett bättre vetande och mot folkets vilja i EU.

Motivering:

Dan Larhammar - Foto: Anna Böhlmark, Almanova.eu

Dan Larhammar – Foto: Anna Böhlmark, Almanova.eu

”Ledamöter i Vetenskapsakademin väljer selektivt ut studier som ska styrka tesen att homeopati ”inte fungerar” och kan skada, men väljer bort studier som styrker homeopatins effekt och bevis på säkerhet.

Dessutom skriver de i sammanfattningen från EASAC (European Academies’ Science Advisory Council) att homeopati är oförenlig med de vetenskapliga grundlagarna. Men eftersom exempelvis: gravitationen, mörk materia och mörk energi inte än är förklarad, kommer det i framtiden finnas anledning att komplettera kunskapen om ”grundlagarna”.

Att då påstå att något strider mot dessa visar att ledamöterna har en mycket begränsad vetenskapssyn och har svårigheter att vidga vyerna för att släppa in ny kunskap, som har möjlighet att främja mänskligheten och hela planetens utveckling. Vetenskapsakademin har gjort sig förtjänt av priset Årets förvillare 2017  och behöver framöver bli mer öppen för kunskap som kan vidga synen på verkligheten och vetenskapen.”

Referenser och relaterat

 

Sveriges Farmaceuter och Kristina Fritjofsson nomineras till Årets Förvillare pga Årets Farmaceut-pris

Förbundet Sveriges Farmaceuter med styrelseordförande Kristina Fritjofsson nomineras till Årets Förvillare för att de utsåg Dan Larhammar till ”Årets Farmaceut”. Larhammar har kritiserats för att sitt tvivelaktiga agerande gentemot forskare och journalister som lyfter fram hälsobefrämjande metoder. 

Motivering:

Förbundsordförande Kristina Fritjofsson på Sveriges Farmaceuter,   pressfoto

Förbundsordförande Kristina Fritjofsson på Sveriges Farmaceuter, pressfoto

”Genom att utse Vetenskap och Folkbildnings fd ordförande Dan Larhammar till ”Årets Farmaceut” har fackförbundet använt sin plattform som propagandarör för en enskild som i närtid inte varit verksam som farmaceut i något av våra apotek.

Dan Larhammar är föremål för en omfattande kritik för sitt komprometterande agerande gentemot forskare och journalister som ägnar sig åt olika hälsobefrämjande spår som Larhammar och VoF vill undanröja genom tveksamma metoder som bryter mot mänskliga rättigheter* och som avser att förstöra karriär och liv för de människor de angriper.

Att Sveriges Farmaceuter gör sig till skampåle för åsiktsförtryck och förföljelser torde inte gagna vare sig svenska apotek eller deras medarbetare eller det svenska samhället.”

Nominator: Apotekare

*hälso- och vårdfrihet räknas som en mänsklig rättighet

Referenser

1) Sveriges Farmaceuter: Dan Larhammar utsedd till Årets Farmaceut

2) Svensk Farmaci

3) Uppsala Universitet: Dan Larhammar utnämnd till Årets Farmaceut

Dan Larhammar och Susan Bryngelsson nomineras till Årets förvillare 2015

Under 2015 har Dan Larhammar från Larhammar Consulting (ett företag som betjänar läkemedelsindustrin), långtidsmedlem i VoF:s styrelse och Susanne Bryngelsson kontaktpersonen för ”Kostråd och matmyter” inom VoF [föreningen Vetenskap och Folkbildning], och VD för SNF [Swedish Nutrition Foundation], gjort en insats, för att sprida myten om sockrets ofarlighet genom SNFs skrift om Socker.

För förra upplagan stod endast Susan Bryngelson, som författare. Nu har SNF samlat ihop många som satt sina namn på den senaste skriften.

Varje ”författare” har fått 10 000 kronor, för att sätta sitt namn på skriften.

De förtjänar alla titeln ”Årets förvillare”, för deras försöka att göra socker oskyldigt till sockerts skadeeffekter på svenska barn och vuxna.

Nominerare: Harry Persson

Rapporten SOCKER (pdf)

Del 2: Socker – fakta och hälsomässiga aspekter

Del 1: Socker och beroende – en vetenskapsbaserad kunskapsöversikt

Expressen och reportern Anna Bäsén nomineras till Årets Förvillare 2014

Anna-Basen-alternativmedicin

Det har inkommit ett antal nomineringar av Anna Bäsén som Årets Förvillare 2014. Admin har här valt ut några motiveringar som inte är personangripande utan mer objektiva. Samtliga inkomna nomineringar av Anna Bäsén handlar om ett starkt missnöje riktat mot Expressens och Anna Bäséns reportage- och artikelserie om alternativmedicin, en serie som uppfattats som ett direkt frontalangrepp mot både alternativmedicinska terapeuter och friskvårdare.

Det framkom enligt källor att en av de pådrivande eller rådgivande personerna bakom Anna Bäséns artikelserie var professor Dan Larhammar från föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) (styrelseledamot). Anna Bäsén fick VoFs folkbildarpris 2008 för, citat: ”hennes kritiskt granskande reportage om alternativmedicinska behandlingsmetoder”.

Dan Larhammar är styrelseledamot i Larhammar Consulting AB som bedriver rådgivning inom läkemedelsutveckling. Bolaget hjälper läkemedelsbranschen att snabbare få ut läkemedel på marknaden. Bolaget bedriver även sångutbildning, enligt Ratsit.

Tidningen NewsVoice följde Bäséns artikelserie från 2014 genom att bla publicera en rad repliker.

Anna Bäsén nomineras även till Årets Förvillare 2012 för vaccinhets mot svenska folket under svininfluensaepidemin.

Motiveringar gällande 2014:

För att hon med vinklade vederhäftiga reportage har försökt misskreditera komlementärmedicinskt yrkesutövande personer. Det hela känns mycket obehagligt och osant i sin framtoning, det är relevant att fråga sig VARFÖR. [se Rune Eliassons brev till Bäsén] / Maja

Vinklad journalistik på expressens hemsida som inte representerar verkligheten. / Jacob

För att på ett föraktfullt sätt håna människor som är sjuka genom att påstå att de är dumma i huvudet och som söker alternativ till hälsa utanför den traditionella sjukvården. För hennes smutskastning mot alternativ medicin där hennes egen inställning så tydligt framkommer. Hennes iver i att ”sätta dit” alternativare och vinkla sanningen gör henne väl förtjänt av titeln årets förvillare. / Emma

Bertil Wosk, grundare till Holistisk skrev ett öppet brev till Anna som så tydligt visar hennes okunskap. / Cindy

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén