Årets Förvillare

Tagg: Sven Ove Hansson

Årets förvillare 2011 – Tidigare ordförande i KTH:s Etiska Kommitté benådas

Benådning av Årets förvillareSajten Åretsförvillare.nu beslutar att bevilja den första benådningsansökan av en Årets förvillare och den gäller en tidigare ordförande i KTH:s Etiska Kommitté. Det betyder att denne slipper att bära fulpriset på sin axlar. Nu ska åtgärder genomföras för att få Google att glömma sökträffen.

Motiveringarna till benådningen är att KTH:s Etiska Kommitté är nedlagd sedan den 13 februari 2014. Utöver det är det orimligt att ett pris av typen Årets förvillare ska anfästas på en person resten av livet. Fulpriset heter just ”Årets Förvillare” och inte ”Århundrarets Förvillare” eller ”Livstidsstraffet Årets Förvillare”.

Anledningen till att denne KTH-ordförande fick priset löd:

Sven Ove Hansson

Sven Ove Hansson

Professor [X] som är ordförande i KTH:s etiska kommitté blir Årets förvillare 2011 för det dåliga omdömet att välja in Sven-Ove Hansson som styrelseledamot i kommittén. Sven-Ove Hansson grundade föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) som sedan 1987 delat ut förnedringspris till personer i den akademiska världen eller i allmänheten på grund av deras felaktiga tänkande.

[X] har inte förklarat varför Sven-Ove Hansson är lämpad att sitta i ett etiskt råd ena dagen för att nästa dag förlöjliga oliktänkande. [X] vill ej förklara vilket nytta Vetenskap och Folkbildnings förnedringsverksamhet tillför KTH eller samhället i stort.

 


 

Debatt: För Föreningen VoF är fulpriset evigt – fallet Dag Stålsjö

Föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) som grundades 1982 är ursprunget till Årets Förvillarpris ligger nu ett steg efter sajten Åretsförvillare.nu i moralisk utveckling. För VoF är denna typ av utmärkelse tydligen evig.

Vi har exemplet Dag Stålsjö som av VoF fick utmärkelsen Årets Förvillare år 1987. Stålsjö var den första som fick fulpriset av VoF. Det är snart 30 år sedan. Dag Stålsjö gick bort 1991, fyra år efter att han fick det och frågan om fulpriset förkortade hans liv är inte helt orimlig. Andra som fått VoF:s fulpris har rapporterat om självmordstankar och psykologiskt lidande.

Stålsjö jagades av skeptiker åren 1982-1991 och hans program om fornsvensk historia anmäldes av dessa via Granskningsnämnden som fällde Stålsjö två gånger och den andra gången var den 21 februari 1991 för partiskhet. Stålsjö avled i en biloycka den 8 september 1991.

VoF som gjort sig kända för att kontrollera sina fienders sidor på Wikipedia har varit noga med att befläcka Dag Stålsjös minne på Wikipedia med att bla skriva att Stålsjö minsann fick VoF:s utmärkelse. Det indikerar VoF:s systematiska tillvägagångssätt.

Text: Admin

Benådningsansökan för fd ordf i KTH:s Etiska Kommitté – Årets förvillare 2011

En benådningsansökan har postats avsett för en KTH-professor som var ordförande i KTH:s etiska kommitté . Han blev utnämnd till Årets förvillare för det bristande omdömet att välja in VOF:s grundare Sven-Ove Hansson som styrelseledamot i kommittén. SOH grundade föreningen Vetenskap och Folkbildning (VOF) som sedan 1987 delat ut ett nedsättande antipris (Årets Förvillare enligt VOF).

Antipriset har lett till personliga tragedier, tankar om självmord, uppsägningar, kollegor som vänder dem ryggen, problem i familjelivet och allmänt åtlöje för de utpekade.

Ordförande i KTH:s etiska kommitté  har inte förklarat varför Sven-Ove Hansson är lämpad att sitta i ett etiskt råd ena dagen för att nästa dag förlöjliga oliktänkande. Ordf. vill ej förklara vilket nytta Vetenskap och Folkbildnings förnedringsverksamhet tillför KTH eller samhället i stort.

Nu har någon skickat in en benådningsansökan. Orsak? KTH:s etiska kommitté lades ned 2014.

KTH:s etiska kommitté nedlagd

Rektor beslutade att från och med 2014-02-13 lägga ned KTH:s etiska kommitté. Etiska frågor ska istället hanteras i KTH:s ordinarie verksamhet och organ.

KTH hade från 2008 en etisk kommitté med uppgift att vara ett stöd till verksamheten — klipp —Fakultetsrådet har vid sammanträde 2014-01-28 diskuterat frågan om hur KTH ska hantera etiska frågor i framtiden och föreslagit rektor att etiska kommittén läggs ned samt att etiska frågor bör hanteras i KTH:s ordinarie verksamhet och organ.

Källa: www.intra.kth.se/kth-informerar/ledningen/kth-s-etiska-kommitte-nedlagd

Enligt KTH:s universitetförvaltning (planerings- och utredningsavdelningen) ska ett förslag på en ny och reviderad etisk policy behandlas i universitetsstyrelsen den 1 december 2015.

Föreningen Vetenskap och Folkbildning nomineras till Årets förvillare 2012

Föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) har tagit till sin uppgift att främja folkbildning om vetenskapens metoder och resultat. VoF vill genom opinionsbildning bekämpa felaktiga föreställningar i frågor som kan avgöras vetenskapligt, skriver föreningen på sin hemsida (www.vof.se).

Föreningen gör stora anspråk på att alltid ha bästa kunskap om det rådande kunskapsläget. De menar att de på alla områden följer den vetenskapliga expertisens bedömning.

Men föreningen har ofta fel enligt en växande skara av kritiker som menar att det är märkligt att föreningen alltid är industrivänlig och istället angriper meningsmotståndare (ofta enskilda individer) med osakliga argument,   inaktuella vetenskapliga rön och med nedvärderande uttalanden i debattartiklar i media och i sitt diskussionsforum på webben (vof.se/forum).

Motivering

  • Vetenskap och Folkbildning använder vinklade vetenskapliga argument i sin opinionsbildning genom att blunda för vetenskaplig kunskap som motsätter deras egna bestämda trosatser.
  • Föreningen är självuppfyllande och reviderar aldrig sina uppfattningar även om den konfronteras med ett nytt och bättre vetenskapligt vetande.
  • Föreningen häcklar individer och utsatta grupper i samhället tex de elöverkänsliga och de som fått hjärncancer av sin mobiltelefon.
  • Vetenskap och Folkbildning bedriver ingen egen forskning utan arbetar med opinionsbildning som stödjer industrin.
  • Föreningen vill alltid vara vetenskapligt och politisk korrekt och måste därför anpassa sitt tyckande inför etablissemangets förväntan. Följden blir ovetenskaplighet.
  • Föreningen bedriver samtidigt opinionsbildning baserad på grundarnas tveksamma ideologiska inriktningar. VoF:s grundare professor Sven-Ove Hansson och Hans Isaksson är marxist respektive maoist och Pol Pot-anhängare. Dessa tankegångar färgar än idag föreningens verksamhet.

Föreningen Vetenskap och Folkbildning har i många år delat ut priset Årets förvillare, men bör i år få det själva.

Singerat: de elöverkänsliga och de som fick hjärncancer av mobiltelefonen.

 

Ordföranden i KTH:s Etiska Kommitté blev Årets förvillare

Motivering

Årets förvillare 2011Ordförande i KTH:s etiska kommitté blir Årets förvillare 2011 för det dåliga omdömet att välja in Sven-Ove Hansson som styrelseledamot i kommittén. Sven-Ove Hansson grundade föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) som sedan 1987 delat ut förnedringspris till personer i den akademiska världen eller i allmänheten på grund av deras felaktiga tänkande. Det har lett till personliga tragedier, tankar om självmord, uppsägningar, kollegor som vänder dem ryggen, problem i familjelivet och allmänt åtlöje för de utpekade.

Ordföranden har inte förklarat varför Sven-Ove Hansson är lämpad att sitta i ett etiskt råd ena dagen för att nästa dag förlöjliga oliktänkande. Ordföranden vill ej förklara vilket nytta Vetenskap och Folkbildnings förnedringsverksamhet tillför KTH eller samhället i stort.

Ordförandens felaktiga beslut motiverar därför till en förvillarutmärkelse.

Om Vetenskap och Folkbildning

Föreningen Vetenskap och Folkbildning har till uppgift att främja folkbildning om vetenskapens metoder och resultat. Särskilt tar föreningen som sin uppgift att i en fri opinionsbildning bekämpa de felaktiga föreställningar som förekommer i frågor som kan avgöras vetenskapligt och kan de inte avgöras vetenskapligt delar föreningen årligen ut förnedringspris.

Artikeln uppdaterades kl 12:00, 4 nov 2015

Professor Sven Ove Hansson, KTH

Sven Ove Hansson

Sven Ove Hansson

Sven Ove Hansson är född 1951. Med en kommunistisk och socialistisk värdegrund hade en Hansson en brokig tidig karriär med bland annat avbrutna medicinarstudier och arbete åt det socialdemokratiska partiet. Han kom att alltmer fördjupa sig i filosofi varvid hans politiska kontakter givit honom flera utredningsuppdrag.

Sven Ove Hanssons intresse för filosofi står i en besynnerlig kontrast till hans vetenskapssyn. Efter grundandet av skeptikerföreningen Vetenskap och folkbildning 1982 har han förfäktat den illusoriska uppfattningen att han själv och vänkretsen har ett samhällsuppdrag att bekämpa och förlöjliga oliktänkande. Svensken skall bara tro och följa det som i varje läge kan anses vara vetenskapligt, menar han. Om vetenskapliga data saknas fyller Hansson på med sunt förnuft, som tycks gå lika bra. Bara man tänker klart och rationellt så blir det rätt!

Den som har någon synpunkt, eller tror något, som Sven Ove Hansson själv tror kan studeras vetenskaplig anklagas för att bedriva pseudovetenskap, alltså vetenskap på falsk grund. Filosofiska överväganden, tro och tyckande platsar alltså inte.

Sven Ove Hansson har märkligt nog blivit en ledande person på Kungliga Tekniska Högskolan, som gör vad de kan för att med statliga pengar och på betald arbetstid förmörka livet för dem som, utan att kunna försvara sig, smutskastas av Hansson retorik i föredrag, på nätet eller i tidskriften Folkvett. Ödmjukheten inför oliktänkande och dualistiska synsätt är noll, precis som hos en gammal kommunist.

Sven Ove Hansson har förlett en generation ungdomar till tron att man gynnar vetenskapens intressen genom kamp snarare än genom utbildning, inhämtande av kunskap, dialog och skapande av synteser.

Sven Ove Hansson manar inte till kunskapssökande utan till en självgod tro på att en person med sunt förnuft också är vetenskaplig. Han skyddar spökskriverier och listning av oliktänkande samt andra utomvetenskapliga metoder i kraft av sin akademiska professur i filosofi.

Sven Ove Hansson – Årets förvillare 2010

Årets förvillare 2010

Sven Ove Hansson

Sven Ove Hansson

Sven Ove Hansson har grundat föreningen Vetenskap och folkbildning(VoF). Idén till föreningen är god då det finns ett stort behov av att sprida kunskaper om vetenskapens fynd och metoder.

Under Sven-Ove Hanssons ledning har föreningens verksamhet dock fokuserats på utpekande och förnedring av oliktänkande.

Detta har förlett en generation ungdomar till tron att man gynnar vetenskapens intressen genom kamp snarare än genom utbildning, inhämtande av kunskap, dialog och skapande av synteser.

Sven Ove Hansson manar inte till kunskapssökande utan till en självgod tro på att vetenskapliga sanningar kan skapas med förnuftet. Han skyddar även spökskriverier och listning av oliktänkande samt andra utomvetenskapliga metoder i kraft av sin akademiska professur i filosofi.

Sven Ove Hansson är professor i filosofi vid KTH. Han har publicerat cirka 30 böcker om vetenskapsteori och politisk filosofi och över 200 fackfilosofiska artiklar inom bl.a. beslutsteori samt olika grenar av filosofisk logik. Han har varit anställd av socialdemokratiska partiet 1978-83. År 1982 grundade Hansson föreningen Vetenskap och Folkbildning och han sitter i styrelsen. Han är redaktör och ansvarig utgivare för föreningens tidskrift Folkvett.

Vi utser varje år kandidater till ”Årets Förvillare”, en titel vilken ges till en akademiker som under avlönad arbetstid, med skattebetalarnas pengar och under falsk förespegling att denne talar i vetenskapens namn, sysslar med angiveri av kollegor, pseudofolkbildning samt gör illa underbyggda uttalanden till skada för enskilda individer allt som oftast även med risk för skada för de ämbeten dessa företräder.

Den allmänna röstningen på nätet pågick fram till torsdagen den 16 december kl 12:00.

Årets kandidater och motivering:

Aja Sadurskis: för sitt insiktslösa påstående att det årliga ”förnedringspris” hon delar ut som styrelseledamot i en militant skeptikerförening inte är avsett att skada vinnaren.

Dan Larhammar: För sin uppsökande verksamhet där han kontaktar konferensarrangörer och tidningsredaktioner inför vilka han försöker styra det fria informationsflödet och verkställa privat censur i vetenskapens namn.

Hanno Essén: För sin utpekande verksamhet där han grundlöst sammanblandar enskilda uppfinnares innovativa arbete, ofta inom teknik, med skojarverksamhet.

Jesper Jerkert: För sin naiva tro, baserad på pianokunskap, på folkbildningens ofelbarhet samt på dogmatiskt styrt folkvett såsom upphöjd slutdestination.

Sven-Ove Hansson: För sina försök att få media att tro att hans skeptikerförening på KTH är en seriös förening och för att han lyckades få KTH att anställa honom som filosof trots att han mest är intresserad av att  likrikta allmänhetens tänkande.

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén