Föreningen Vetenskap och Folkbildning nomineras till Årets förvillare 2012

Föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) har tagit till sin uppgift att främja folkbildning om vetenskapens metoder och resultat. VoF vill genom opinionsbildning bekämpa felaktiga föreställningar i frågor som kan avgöras vetenskapligt, skriver föreningen på sin hemsida (www.vof.se).

Föreningen gör stora anspråk på att alltid ha bästa kunskap om det rådande kunskapsläget. De menar att de på alla områden följer den vetenskapliga expertisens bedömning.

Men föreningen har ofta fel enligt en växande skara av kritiker som menar att det är märkligt att föreningen alltid är industrivänlig och istället angriper meningsmotståndare (ofta enskilda individer) med osakliga argument,   inaktuella vetenskapliga rön och med nedvärderande uttalanden i debattartiklar i media och i sitt diskussionsforum på webben (vof.se/forum).

Motivering

 • Vetenskap och Folkbildning använder vinklade vetenskapliga argument i sin opinionsbildning genom att blunda för vetenskaplig kunskap som motsätter deras egna bestämda trosatser.
 • Föreningen är självuppfyllande och reviderar aldrig sina uppfattningar även om den konfronteras med ett nytt och bättre vetenskapligt vetande.
 • Föreningen häcklar individer och utsatta grupper i samhället tex de elöverkänsliga och de som fått hjärncancer av sin mobiltelefon.
 • Vetenskap och Folkbildning bedriver ingen egen forskning utan arbetar med opinionsbildning som stödjer industrin.
 • Föreningen vill alltid vara vetenskapligt och politisk korrekt och måste därför anpassa sitt tyckande inför etablissemangets förväntan. Följden blir ovetenskaplighet.
 • Föreningen bedriver samtidigt opinionsbildning baserad på grundarnas tveksamma ideologiska inriktningar. VoF:s grundare professor Sven-Ove Hansson och Hans Isaksson är marxist respektive maoist och Pol Pot-anhängare. Dessa tankegångar färgar än idag föreningens verksamhet.

Föreningen Vetenskap och Folkbildning har i många år delat ut priset Årets förvillare, men bör i år få det själva.

Singerat: de elöverkänsliga och de som fick hjärncancer av mobiltelefonen.

 

En kommentar

 1. Stollar…

  VoF bör kritiseras på många punkter och de ligger långt efter sina utländska kollegor när det gäller kommer till föreningens företrädares meriter inom det vetenskapliga området och förmåga att bedriva opinion.

  2 riktiga bottennapp de senaste åren var att ge priset till Stockholmsiniativet som på ett mycket bra sätt visar på bristerna i de argument som förts fram av den politiska grenen av IPCC och som okritiskt anammats av media och andra politiker.

  De andra är priset till Annika Dahlqvist som delvis gavs med hänvisning till lösryckta citat i tidningar som hon inte stödde ett par timmar efter de publicerats. Ordentlig genomgång av forskningen de senaste 160 åren som t.ex mastodont-verket Good Callories bad callories redovisar tyder det mesta på att raffinerade kolhydrater är en stor anledning till övervikt, diabetes, hjärt och kärlsjukdomar mm.

Kommentarer är stängda.