Vetenskapsradions journalister (SR) nomineras till Årets förvillare 2012

Motivering

Vetenskapsradions journalister i Sveriges Radio för okritiskt fram läkemedelsindustrins och skolmedicinens perspektiv på hälsa och sjukdom och underlåter samtidigt att ge erkännande åt en stor mängd vetenskapliga studier och beprövad erfarenhet i form av människors egna erfarenheter, som bevisar att alternativmedicin på ett mycket effektivt sätt kan hjälpa människor att biverkningsfritt bli fria från sina sjukdomar.

Vetenskapsradions journalister (länk)
Johan Bergendorff
Therese Bergstedt
Ulrika Björkstén
Michael Borgert
Lars Broström
Anna Davour
Nils Ekblad
Björn Gunér
Per Gustafsson
Marcus Hansson
Per Helgesson
Gustaf Klarin
Torill Kornfeldt
Marie-Louise Kristola

Till exempel är ett av argumenten som man använder sig av, när man förbigår noggrant genomförda alternativmedicinska studier och bevisligen fungerande terapier med tystnad, att de inte är trovärdiga, då ingen av de stora medicinska tidskrifterna, typ Science, har publicerat dem, något som man borde inse kommer sig av starka ekonomiska band till läkemedelsindustrin.

Dessa inflytelserika journalisters ovilja att se bortom det läkemedelsindustristyrda skolmedicinska paradigmet har en mycket negativ inverkan på den svenska befolkningens hälsa, då deras hållning dels bidrar till att människor förvägras bevisat effektiva och biverkningsfria metoder att uppnå hälsa, dels bidrar till att människor luras att utsätta sig för onödiga skolmedicinska behandlingar som förvärrar deras sjukdomstillstånd och tillför nya hälsoproblem.

/ Per Melin