Professor Torbjörn Fagerström nomineras till Årets förvillare 2012

Professor Torbjörn Fagerström (Lantbruksuniversitetet) har varit aktiv som förespråkare för genmodifierade grödor och har därvid använt en i flera avseenden missvisande argumentation.

Torbjörn Fagerström anför i en DN artikel:

”I EU anser man nämligen att konsumenten har rätt att veta om ett visst livsmedel härrör från en GM-gröda – oklart varför, eftersom varje GM-produkt som över huvud taget kommer ifråga för marknaden redan har riskvärderats och bedömts ofarlig.”

Detta är antingen en oförblommerad medveten lögn eller också är Torbjörn Fagerström inkompetent när det gäller bedömning av riskerna med GMO-grödor. Den riskvärdering som görs, utförs med en mycket ytlig och ofullständig metodik som inte har några möjligheter att påvisa cancerframkallande ämnen eller andra hälsovådliga ämnen som kan uppkomma pga genmanipulationen. Den nyligen publicerade rapporten från det franska forskningscentret CRIIGEN har påvisat allvarliga oväntade hälsoeffekter hos en gröda som godkänts enligt vedertagen  riskvärderingsmetod.

Se http://psrastsw.wordpress.com/2012/10/01/allvarliga-halsoeffekter-av-gmo-pavisade-i-langsiktig-studie/

Några exempel på förvillande artiklar som professor Torbjörn Fagerström har skrivit eller medverkat i:

http://www.dn.se/debatt/hogljudd-opinion-star-i-vagen-for-gm-grodorna

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/onodig-skepsis-mot-genmodifierat_6946505.svd

SLUTSATS

Genom att förneka att GMO-grödor blivit i hög grad otillräckligt testade har Fagerström fört svenska folket bakom ljuset, vilket nu framstår särskilt tydligt nu när forskningen påvisat mycket allvarliga hälsoeffekter av en GMO-gröda som godkänts som livsmedel genom den riskvärdering som Fagerström anser vara tillräcklig.

/ Legitimerad läkare som vill vara anonym