Årets Förvillare

Etikett: Sven Ove Hansson Sida 1 av 2

Facebook tillåter inte länkar till Årets Förvillare 2015 dvs Peter Wolodarski på DN

Peter Wolodarski,  DNFlera personer på Facebook rapporterar idag att de fått varningsmeddelanden från Facebook om att de länkat till nyheten på bloggen Årets Förvillare att Peter Wolodarski blivit utnämnd av folket till Årets Förvillare 2015. Det verkar vara en och samma person som på Facebook försökt stoppa länken till bloggen. Kan det vara Wolodarski?

Facebook hävdar att anmälan hävdar att ”innehållet inkräktar på eller på annat sätt kränker deras rättigheter”.

Vid en närmare granskning av inlägget på bloggen Årets Förvillare är det solklart att fotot på Wolodarski i själva verket är ett public domain-foto och får användas fritt enligt de regler som gäller för fotot.

Vi på Vetenskap och Folkbildning uppmanar Wolodarski att ansöka om benådning. Det har skett en gång tidigare att en person benådats och det var en ordförande i ett etiskt råd på KTH som skyddade Sven Ove Hansson. Hansson la grunden för priset Årets Förvillare år 1987.

Varningsmailet från Facebook:

Hej

Vi har blockerat följande innehåll för användare i sverige eftersom vi fått en rapport från en oberoende person om att innehållet inkräktar på eller på annat sätt kränker deras rättigheter:

Dela: http://aretsforvillare.nu/2016/01/peter-wolodarski-och-dn-blev-arets-forvillare-2015/

Vi rekommenderar att du ser över det innehåll som du har publicerat på Facebook för att försäkra dig om att du inte laddat upp något annat rättsskyddat innehåll, eftersom vår policy är att inaktivera konton efter upprepade överträdelser om vi anser det lämpligt.

Årets förvillare 2011 – Tidigare ordförande i KTH:s Etiska Kommitté benådas

Benådning av Årets förvillareSajten Åretsförvillare.nu beslutar att bevilja den första benådningsansökan av en Årets förvillare och den gäller en tidigare ordförande i KTH:s Etiska Kommitté. Det betyder att denne slipper att bära fulpriset på sin axlar. Nu ska åtgärder genomföras för att få Google att glömma sökträffen.

Motiveringarna till benådningen är att KTH:s Etiska Kommitté är nedlagd sedan den 13 februari 2014. Utöver det är det orimligt att ett pris av typen Årets förvillare ska anfästas på en person resten av livet. Fulpriset heter just ”Årets Förvillare” och inte ”Århundrarets Förvillare” eller ”Livstidsstraffet Årets Förvillare”.

Anledningen till att denne KTH-ordförande fick priset löd:

Sven Ove Hansson

Sven Ove Hansson

Professor [X] som är ordförande i KTH:s etiska kommitté blir Årets förvillare 2011 för det dåliga omdömet att välja in Sven-Ove Hansson som styrelseledamot i kommittén. Sven-Ove Hansson grundade föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) som sedan 1987 delat ut förnedringspris till personer i den akademiska världen eller i allmänheten på grund av deras felaktiga tänkande.

[X] har inte förklarat varför Sven-Ove Hansson är lämpad att sitta i ett etiskt råd ena dagen för att nästa dag förlöjliga oliktänkande. [X] vill ej förklara vilket nytta Vetenskap och Folkbildnings förnedringsverksamhet tillför KTH eller samhället i stort.

 


 

Debatt: För Föreningen VoF är fulpriset evigt – fallet Dag Stålsjö

Föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) som grundades 1982 är ursprunget till Årets Förvillarpris ligger nu ett steg efter sajten Åretsförvillare.nu i moralisk utveckling. För VoF är denna typ av utmärkelse tydligen evig.

Vi har exemplet Dag Stålsjö som av VoF fick utmärkelsen Årets Förvillare år 1987. Stålsjö var den första som fick fulpriset av VoF. Det är snart 30 år sedan. Dag Stålsjö gick bort 1991, fyra år efter att han fick det och frågan om fulpriset förkortade hans liv är inte helt orimlig. Andra som fått VoF:s fulpris har rapporterat om självmordstankar och psykologiskt lidande.

Stålsjö jagades av skeptiker åren 1982-1991 och hans program om fornsvensk historia anmäldes av dessa via Granskningsnämnden som fällde Stålsjö två gånger och den andra gången var den 21 februari 1991 för partiskhet. Stålsjö avled i en biloycka den 8 september 1991.

VoF som gjort sig kända för att kontrollera sina fienders sidor på Wikipedia har varit noga med att befläcka Dag Stålsjös minne på Wikipedia med att bla skriva att Stålsjö minsann fick VoF:s utmärkelse. Det indikerar VoF:s systematiska tillvägagångssätt.

Text: Admin

Benådningsansökan för fd ordf i KTH:s Etiska Kommitté – Årets förvillare 2011

En benådningsansökan har postats avsett för en KTH-professor som var ordförande i KTH:s etiska kommitté . Han blev utnämnd till Årets förvillare för det bristande omdömet att välja in VOF:s grundare Sven-Ove Hansson som styrelseledamot i kommittén. SOH grundade föreningen Vetenskap och Folkbildning (VOF) som sedan 1987 delat ut ett nedsättande antipris (Årets Förvillare enligt VOF).

Antipriset har lett till personliga tragedier, tankar om självmord, uppsägningar, kollegor som vänder dem ryggen, problem i familjelivet och allmänt åtlöje för de utpekade.

Ordförande i KTH:s etiska kommitté  har inte förklarat varför Sven-Ove Hansson är lämpad att sitta i ett etiskt råd ena dagen för att nästa dag förlöjliga oliktänkande. Ordf. vill ej förklara vilket nytta Vetenskap och Folkbildnings förnedringsverksamhet tillför KTH eller samhället i stort.

Nu har någon skickat in en benådningsansökan. Orsak? KTH:s etiska kommitté lades ned 2014.

KTH:s etiska kommitté nedlagd

Rektor beslutade att från och med 2014-02-13 lägga ned KTH:s etiska kommitté. Etiska frågor ska istället hanteras i KTH:s ordinarie verksamhet och organ.

KTH hade från 2008 en etisk kommitté med uppgift att vara ett stöd till verksamheten — klipp —Fakultetsrådet har vid sammanträde 2014-01-28 diskuterat frågan om hur KTH ska hantera etiska frågor i framtiden och föreslagit rektor att etiska kommittén läggs ned samt att etiska frågor bör hanteras i KTH:s ordinarie verksamhet och organ.

Källa: www.intra.kth.se/kth-informerar/ledningen/kth-s-etiska-kommitte-nedlagd

Enligt KTH:s universitetförvaltning (planerings- och utredningsavdelningen) ska ett förslag på en ny och reviderad etisk policy behandlas i universitetsstyrelsen den 1 december 2015.

Vetenskap och Folkbildning anmäld till Datainspektionen – Person trakasserad av forumsadministratörer

Föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) anmäldes till Datainspektionen i slutet av december 2014. Klagomålet riktas till ansvarig utgivare för föreningens diskussionsforum på webben. Vem som är ansvarig utgivare är oklart eftersom VoF dolt det sedan några år. Det kan vara ordförande Linda Strand Lundberg, webbansvarig Mikael Ingemyr eller eventuellt ansvarig utgivare för VoF:s tidning Folkvett, professor Sven-Ove Hansson på KTH.

Ansvariga inom VoF anser att ingen inom föreningen har ansvaret för hur forumet sköts, ett förhållningssätt som knappast är juridiskt hållbart.

Anmälan handlar om att en person, som är mycket aktiv inom VoF, startade en tråd med en extern persons namn i trådrubriken uppenbart med avsikten att tvinga in denne person kallad ”M” att förklara sig och försvara sig i den just skapade tråden. Eftersom en hel gruppering av VoF-medlemmar gav sig in i tråden fick tråden karaktären av en mobb där ”M” ensam fick konfrontera en utfrågning.

Trådfällan drog iväg och blev 900 kommentarer lång.

Eftersom forumet baseras på den tekniska plattformen phpBB blev konsekvensen att ”M:s” kompletta personnamn upprepades i varje ny kommentar. Effekten blev att när personen ”M” idag Googlas hamnar tråden mycket högt och på det viset ”äger” en gruppering av VoF-medlemmar en hög sökträff på denne persons namn. Det hela verkar i efterhand ha varit uträknat.

När ”M” klagar i december 2012 hos VoF forumsansvariga att den negativa diskussionstråden rankas högt på Google vid sökning på ”M:s” personnamn är dennes önskemål att trådens rubrik byts ut till en neutral rubrik utan ”M:s” namn.

Därefter följer en kvasidialog som handlar om att VoF:s forumsansvariga går med på vissa saker, men i stora drag vägrar VoF bemöta ”M:s” önskemål. ”M” förblir uthängd på nätet.

Fortfarande nämns ”M:s” namn 450 gånger i tråden, vilket inte gör någon skillnad på Google. ”M” satt fast i fällan.

”M” anser att det är ett övergrepp mot dennes person och att ”M” har rätten till anonymitet på VoFs forum precis som alla andra på forumet.

Forumsansvariga försöker ända till 2014 att hävda att de tex inte kan byta användarnamn från ”M:s” personnamn till något mer anonymt. De är falskt eftersom det tar 30 sekunder att byta namn/alias på en användare på ett phpBB-forum. Så enkelt är det, enligt phpBB-expertis.

Därmed har VoF.s forumsansvariga tydligt visat att deras avsikt är att trakassera ”M” på webben genom att försöka äga dennes namn i en negativ tråd, en tråd där  ”M” hängs ut, utpekad som en högst tvivelaktig person.

Admin

Nya bloggen ”Vetenskap och riktig folkbildning” motarbetar VoF

Martin Gustavsson som är partiledare för Vetenskapliga partiet startade den 21 januari 2014 bloggen Vetenskap och riktig folkbildning (VoRF). Syftet är enligt upphovsmannen att oskadliggöra föreningen Vetenskap och Folkbildnings (VoFs) ovetenskapliga och sekteristiska inställning till alternativa teorier inom vetenskapen.

Initiativet är välkommet från de som sedan 1987 hamnat i skottgluggen för föreningen Vetenskap och Folkbildnings antipris Årets förvillare som grundades av KTH-professorn Sven Ove Hansson och kompani. Senast utnämndes Strålskyddsstiftelsen till Årets förvillare för 2013, men media visade i år ett totalt ointresse inför utmärkelsen.

Som en motvikt till VoFs pris Årets Förvillare lanserade 2010 folket sitt eget pris Årets förvillare.

Sven Ove Hansson fick sitt eget pris: ”Årets förvillare” år 2010 av Årets Förvillare. Martin Rundqvist som är VoFs sittande ordförande driver vidare priset Årets Förvillare i VoFs regi.

Vetenskap och Folkbildning beskrivs som en grindvaktförening. Martin Gustavsson kallar sig själv för en permanent spärrvakt mot vetenskapssekterism. Han kritiserade VoF i artikeln VoF – En aggressiv ovetenskaplig sekt.

Föreningen Vetenskap och Folkbildning nomineras till Årets förvillare 2012

Föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) har tagit till sin uppgift att främja folkbildning om vetenskapens metoder och resultat. VoF vill genom opinionsbildning bekämpa felaktiga föreställningar i frågor som kan avgöras vetenskapligt, skriver föreningen på sin hemsida (www.vof.se).

Föreningen gör stora anspråk på att alltid ha bästa kunskap om det rådande kunskapsläget. De menar att de på alla områden följer den vetenskapliga expertisens bedömning.

Men föreningen har ofta fel enligt en växande skara av kritiker som menar att det är märkligt att föreningen alltid är industrivänlig och istället angriper meningsmotståndare (ofta enskilda individer) med osakliga argument,   inaktuella vetenskapliga rön och med nedvärderande uttalanden i debattartiklar i media och i sitt diskussionsforum på webben (vof.se/forum).

Motivering

 • Vetenskap och Folkbildning använder vinklade vetenskapliga argument i sin opinionsbildning genom att blunda för vetenskaplig kunskap som motsätter deras egna bestämda trosatser.
 • Föreningen är självuppfyllande och reviderar aldrig sina uppfattningar även om den konfronteras med ett nytt och bättre vetenskapligt vetande.
 • Föreningen häcklar individer och utsatta grupper i samhället tex de elöverkänsliga och de som fått hjärncancer av sin mobiltelefon.
 • Vetenskap och Folkbildning bedriver ingen egen forskning utan arbetar med opinionsbildning som stödjer industrin.
 • Föreningen vill alltid vara vetenskapligt och politisk korrekt och måste därför anpassa sitt tyckande inför etablissemangets förväntan. Följden blir ovetenskaplighet.
 • Föreningen bedriver samtidigt opinionsbildning baserad på grundarnas tveksamma ideologiska inriktningar. VoF:s grundare professor Sven-Ove Hansson och Hans Isaksson är marxist respektive maoist och Pol Pot-anhängare. Dessa tankegångar färgar än idag föreningens verksamhet.

Föreningen Vetenskap och Folkbildning har i många år delat ut priset Årets förvillare, men bör i år få det själva.

Singerat: de elöverkänsliga och de som fick hjärncancer av mobiltelefonen.

 

Ordföranden i KTH:s Etiska Kommitté blev Årets förvillare

Motivering

Årets förvillare 2011Ordförande i KTH:s etiska kommitté blir Årets förvillare 2011 för det dåliga omdömet att välja in Sven-Ove Hansson som styrelseledamot i kommittén. Sven-Ove Hansson grundade föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) som sedan 1987 delat ut förnedringspris till personer i den akademiska världen eller i allmänheten på grund av deras felaktiga tänkande. Det har lett till personliga tragedier, tankar om självmord, uppsägningar, kollegor som vänder dem ryggen, problem i familjelivet och allmänt åtlöje för de utpekade.

Ordföranden har inte förklarat varför Sven-Ove Hansson är lämpad att sitta i ett etiskt råd ena dagen för att nästa dag förlöjliga oliktänkande. Ordföranden vill ej förklara vilket nytta Vetenskap och Folkbildnings förnedringsverksamhet tillför KTH eller samhället i stort.

Ordförandens felaktiga beslut motiverar därför till en förvillarutmärkelse.

Om Vetenskap och Folkbildning

Föreningen Vetenskap och Folkbildning har till uppgift att främja folkbildning om vetenskapens metoder och resultat. Särskilt tar föreningen som sin uppgift att i en fri opinionsbildning bekämpa de felaktiga föreställningar som förekommer i frågor som kan avgöras vetenskapligt och kan de inte avgöras vetenskapligt delar föreningen årligen ut förnedringspris.

Artikeln uppdaterades kl 12:00, 4 nov 2015

Ordförande i KTH:s Etiska Kommitté ny kandidat till Årets förvillare 2011

Ordförande i KTH:s etiska kommitté tillförs härmed som ny kandidat till Årets förvillare 2011. KTH:s etiska kommitté har till uppgift att hantera de verksamhetsetiska frågorna tex diskutera etiska frågor av övergripande karaktär i anslutning till KTH:s uppdrag.

Sven Ove Hansson

Sven Ove Hansson

Motiveringen för att tillföra ordföranden som förvillarkandidat är för det dåliga omdömet att till KTH:s Etiska Kommitté välja in Sven-Ove Hansson som styrelseledamot. Hansson grundade Sveriges idag ledande organisation i mobbning och ryktesdestruktion, föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF). Föreningen har sedan 1987 varje år egenmäktigt delat ut förnedringspriset Årets förvillare till personer i den akademiska världen eller näringslivet pga offrens oliktänkande. Det har lett till personliga tragedier, självmordstankar, förlorade jobb, karriärsavslut, problem i drabbade familjer och allmänt åtlöje för de utpekade.

Sven-Ove Hansson är grundare och styrelseledamot i VoF samt professor på KTH. Han fick priset Årets förvillare 2010.

Offentliga handlingar skickade till och från KTH visar att ordföranden inte vill förklara hur Sven-Ove Hanssons ryktesförstörande bisyssla inom VoF, och som skett med KTH som bas, moraliskt kan försvaras. Ordföranden har inte förklarat varför Sven-Ove Hansson är lämpad som rollen att sitta i ett etiskt råd ena dagen för att nästa dag förlöjliga. Inte heller har ordförande förklarat vilket nytta VoF:s förnedringsverksamhet tillför KTH, samhället eller Sven-Ove Hansson själv.

Ordföranden är dekanus och professor i medicinsk teknik vid KTH. Foto från KTH (offentligt matr).

Klicka här för att rösta!

VoFs grundare Sven-Ove Hansson ifrågasätts för plats i förtroenderåd på KTH

Utdrag från överklagan av dekanusbeslut FR-2011-0025 skickad till KTH och Fakultetsrådet den 2011-07-07

Sven Ove Hansson

Sven Ove Hansson

”En prefekt och professor som ges särskilt förtroende av sin fakultet bör alltid agera enligt akademiska principer, framför allt när han framträder med tjänstetitel och tjänsteadress. I detta ingår att visa respekt för andra oavsett kön, rastillhörighet och trosuppfattning. Som chef bör sådana viktiga principer även inskärpas till de anställda på den egna enheten på KTH.”

”Det är även olämpligt att på ett kränkande sätt nedvärdera andra i skrift, framför allt om det inte föregås av ett meningsutbyte och möjlighet till replik. Att konstruera öknamn på personer man inte gillar är stötande. Den som samtidigt anger sin akademiska titel och tjänsteadress skapar oklarhet om kritiken och användandet av öknamn är en officiell linje från KTHs sida. Som ansvarig utgivare för en tidning som i kränkande omdömen kritisera andra är man, enligt pressetiska regler, skyldig att på eget initiativ inbjuda till, och även publicera, en replik.”

”Sven Ove Hansson har många gånger överträtt dessa regler för akademiskt beteende. Det har skett systematiskt och under lång tid [genom VoF].”

”En flora av samhällelig kritik av Hanssons övertramp mot akademiska principer och gott etiskt beteende finns tillgänglig på Internet. Det som framför allt kommit förgrunden under det sista året är utdelandet av ett antipris [Årets förvillare] för vetenskaplig verksamhet som årligen delas ut av den förening ”Vetenskap och folkbildning” som Hansson grundat och fortfarande är inspiratör för. Att dela ut antipris är ett förlegat och direkt olämpligt sätt att föra vetenskapliga frågor framåt. Det lockar till mobbningsbeteende, och Hansson är initiativtagare till antipriset och driver fortfarande denna linje trots att de utpekade lider svårt av den negativa uppmärksamheten under åtskilliga år.”

”Sammanfattningsvis har Hansson en verksamhet vid sidan den direkta KTH-tjänstgöringen (som dock ofta utövas med hänvisning till densamma) som inte alls kännetecknas av en önskan att på akademiskt vis undersöka, klarlägga och skapa syntes.”

Vad är KTH:s etiska policy angående den pågående mobbning utförd av KTH-anställda riktad mot icke anställda på KTH?

OFFENTLIGT BREV | Stockholm 2011-04-16 | Ännu obesvarat 2011-05-03

Till Personalenheten på KTH
Att: Christina Sternerup
Att: Lotta Gustavsson
Att: Lars-Erik Skagersten
100 44 Stockholm

[brevets rubrik enligt ovan]

Jag skriver detta brev för att fästa er uppmärksamhet på att flera av KTH:s anställda dvs docent Jesper Jerkert (styrelsen VoF), docent Hanno Essén [fd] (ordf VoF) och professor Sven-Ove Hansson (grundare av VoF) har av rektor Peter Gudmundson fått en bisyssla för skeptikerföreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) godkänd (dnr V2010-0475).

VoF delar årligen, och har så gjort allt sedan 1987, ut ”Årets förvillare” till privatpersoner utanför KTH. ”Priset” har kommit att kallas ”förnedringspris”

Priset annonseras aldrig direkt till ”offret” utan skickas istället till massmedia varpå den drabbade parten kan läsa om utnämningen i pressen och utan att ha kunnat försvara sig innan publiceringen. Effekten av att ha fått detta förnedringspris är allvarliga. Flera har fått sina karriärer förstörda, kollegor har vänt dem ryggen och uppsägningar har blivit följden. De drabbades familjer har blivit lidande. Aftonbladet avslöjade den 23 mars 2011 (art: ”Jag tänkte på att ta mitt liv”) att läkaren Annika Dahlqvist som fick förnedringspriset 2009 övervägde självmord.

Allmänheten vill veta KTH:s etiska policy för mobbning utförd av personer anställda vid KTH, men som är riktad mot personer utanför KTH. Allmänheten vill veta om det finns begränsningar för denna typ mobbning vilken genomförs genom en godkänd bisyssla för föreningen Vetenskap och Folkbildning.

[punktlista uppflyttad från slutet av brevet]

Så för att upprepa och precisera denna skrivelses frågeställningar låt mig få punkta upp dem:

 • Allmänheten vill veta KTH:s policy för mobbning utförd av personer anställda vid KTH, men som är riktad mot personer utanför KTH. Skiljer sig era etiska regler som gäller mobbning utförd av KTH-anställda riktad mot personer utanför KTH från era etiska regler som gäller intern mobbning på KTH?
 • Existerar överhuvudtaget etiska regler för KTH-mobbning av personer utanför KTH?
 • Vilka etiska regler gäller för en KTH-anställd som har en godkänd bisyssla och som i sitt utövande av sin bisyssla, som innefattar systematisk mobbning, använder sin KTH-titel?
 • Innebär godkännandet av bisysslan ett skydd för de KTH-anställda så att dessa i större omfattning än annars systematiskt kan mobba personer ej anställda vid KTH? Om det ej finns ett beskydd finns istället begränsningar för denna form av bisysslegodkända mobbning?
 • Exakt på vilket sätt kan personalenheten förklara hur KTH tillför värde till allmänheten genom att tillåta sina anställda utföra systematisk mobbning av personer inom allmänheten? Hur förklarar ni den etiska aspekten? Är KTH Sveriges ledande mobbningsuniversitet?

[slut punktlista]

Om KTH-anställda har en godkänd bisyssla bör den följa någon form av etiska regler, särskilt om den som har bisysslan använder sin anställning på KTH som referens vilket torde innebära att den som har bisysslan då har ett större etiskt ansvar än om denne framträder som privatperson.

Enligt KTH:s nuvarande policy och riktlinjer (http://tinyurl.com/5uavcm4) för mobbning definieras kränkande särbehandling med:

”återkommande negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda på ett kränkande sätt”.

Till kränkande särbehandling räknas vuxenmobbning, diskriminering och trakasserier på grund av olika motiv. KTH exemplifierar kränkande särbehandling såsom: förtal eller nedsvärtningar av en arbetstagare, uppenbart förolämpande beteende, åsidosättande behandling, hot och förnedringar.

KTH redogör även slutligen för konsekvenserna av kränkande särbehandling med att de som drabbas får ofta psykiska reaktioner såsom sömnlöshet, ångest och tex depressioner.

KTH:s riktlinjer grundar sig på AML (1977:1160) och Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse AFS 1993:17.

De KTH anställda som ligger bakom dessa förnedrande handlingar har även i skrivelser från KTH visat att [man] beskyddar identiteten på en grovt förtalande spökskrivare vid namn G***** (G*****s Blogg) som av Sven-Ove Hansson fått en artikel publicerad i VoF:s tidning Folkvett (brevsvar 2010-12-13). G***** attackerar och förtalar bla personal (prof. Adrian Parker) vid Göteborgs universitet.

Utöver det finns dokumentation från Wikipedia som tydligt visar att VoF:s aktivister bedriver en omfattande förnedrande aktivitet mot enskilda personer genom att vandalisera och styra faktaposter om enskilda personer. Listan kan göras lång på olika former av övergrepp. Bland annat har VoF en bevakningslista på internet (VoF Wiki) på webben (http://tinyurl.com/5vusck2) där enskilda personer listas vid namn. Syftet med listan enligt VoF är att bevaka/kontrollera poster på Wikipedia. Listan initierades 2006-10-25 av Calle555 moderator i VoF:s forum (http://tinyurl.com/3mfozvy). De drabbade anser sig vara kränkta och förföljda. Denna VoF-verksamhet har ett aktivt eller passivt stöd av flera KTH-anställda vars bisyssla i föreningen VoF alltså godkänts av rektorn vid KTH, Peter Gudmundson.

Dessa KTH-anställda använder sina KTH-titlar när de uttalar sig i media. De använder KTH:s resurser i sin bisyssla. De får lön från KTH när de arbetar med VoF. De arrangerar föredrag i KTH:s lokaler. Undertecknad har fått svar på KTH:s brevpapper från styrelsemedlemmar i VoF som besvarat frågor i VoFs namn. Med andra ord har bisysslan blivit ekvivalent med KTH i någon utsträckning.

[punktlistans placering i det fysiska brevet]

Ytterligare underlag relevant för denna skrivelse kan vid begäran överlämnas till personalenheten.

Torbjörn Sassersson

[kontaktuppgifter]


Professor Sven Ove Hansson, KTH

Sven Ove Hansson

Sven Ove Hansson

Sven Ove Hansson är född 1951. Med en kommunistisk och socialistisk värdegrund hade en Hansson en brokig tidig karriär med bland annat avbrutna medicinarstudier och arbete åt det socialdemokratiska partiet. Han kom att alltmer fördjupa sig i filosofi varvid hans politiska kontakter givit honom flera utredningsuppdrag.

Sven Ove Hanssons intresse för filosofi står i en besynnerlig kontrast till hans vetenskapssyn. Efter grundandet av skeptikerföreningen Vetenskap och folkbildning 1982 har han förfäktat den illusoriska uppfattningen att han själv och vänkretsen har ett samhällsuppdrag att bekämpa och förlöjliga oliktänkande. Svensken skall bara tro och följa det som i varje läge kan anses vara vetenskapligt, menar han. Om vetenskapliga data saknas fyller Hansson på med sunt förnuft, som tycks gå lika bra. Bara man tänker klart och rationellt så blir det rätt!

Den som har någon synpunkt, eller tror något, som Sven Ove Hansson själv tror kan studeras vetenskaplig anklagas för att bedriva pseudovetenskap, alltså vetenskap på falsk grund. Filosofiska överväganden, tro och tyckande platsar alltså inte.

Sven Ove Hansson har märkligt nog blivit en ledande person på Kungliga Tekniska Högskolan, som gör vad de kan för att med statliga pengar och på betald arbetstid förmörka livet för dem som, utan att kunna försvara sig, smutskastas av Hansson retorik i föredrag, på nätet eller i tidskriften Folkvett. Ödmjukheten inför oliktänkande och dualistiska synsätt är noll, precis som hos en gammal kommunist.

Sven Ove Hansson har förlett en generation ungdomar till tron att man gynnar vetenskapens intressen genom kamp snarare än genom utbildning, inhämtande av kunskap, dialog och skapande av synteser.

Sven Ove Hansson manar inte till kunskapssökande utan till en självgod tro på att en person med sunt förnuft också är vetenskaplig. Han skyddar spökskriverier och listning av oliktänkande samt andra utomvetenskapliga metoder i kraft av sin akademiska professur i filosofi.

Sida 1 av 2

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén