Föreningen Vetenskap och folkbildning angriper åter Vidarkliniken på DN Debatt – men vem är mest vetenskaplig? 

Text: Sanna Ehdin

VoF (föreningen Vetenskap och folkbildning) angriper åter Vidarkliniken på DN debatt – men vem är mest vetenskaplig? Det redogör professor Robert Hahn för i en utmärkt analys. Han har gått igenom publiceringsprofilen och kompetensen hos VoF-artikelns författare och jämfört med  antroposof-artikelns författare.

Bland de senare finns flera seriösa forskare som publicerat väldigt mycket om alternativ medicin i internationell vetenskaplig press. VoFFarna är i princip bara är amatörer på området.

Ordväxlingen med att VoFs styrelse började den 7 september på DN Debat så de skrev att skattebetalarnas pengar inte få gå till ”sockerpiller” och att Vidarkliniken därför inte bör få stöd med skattepengar. Forskningsverksamma och läkere samt antroposofer i Järna svarade, och läsarna fick två diametralt olika bilder av det vetenskapliga bevisläget för olika medicinska behandlingar.

Robert Hahn skriver ”I likhet med Thomas di Leva undrar jag – vem skall man tro på? Egentligen är dock Hoola Bandoola Bands fråga mer passande – vem kan man lita på?

Ja inte är det VoF-sidan som är skriande inkompetent både i medicin och KAM (Komplementär och alternativ medicin). Här är ett citat om Dan Larhammar, den ende med seriös publicering inom VoF men då inom området evolutionsbiologi. Han studerar främst fiskar, grodor och andra djur: ”Jag kan dock konstatera att han varken har utbildning om sjukdomar eller sysslat seriöst med KAM-forskning. Han kan inte ha arbetat dagligdags med dessa frågor inom sitt yrke, utan på sin höjd som en hobbyverksamhet. Ändå har han hur mycket synpunkter som helst. Han bedriver alltså ett slags vetenskapens kvacksalveri.”

Själv tycker jag att det är irriterande att så okunniga personer får det utrymmet i media, samt att de går på ngt som bevisligen är ofarligt. Och bevisligen har effekt. Jag använder ofta homeopatiska medel. Hur skulle det vara om de lade energin på alla dåliga medicinerna som ger bieffekter o t o m dödar människor i förtid? Och vilket är syftet från DN’s sida att ge just detta så stort utrymme?

Text: Sanna Ehdin