VoF:s härskartekniker

Vi har fått ett obehagligt fenomen i Sverige, en liten tyckarförening gör vad de kan för att göra ner integrerad och alternativ medicin. Föreningen Vetenskap och Folkbildning har gjort det till sin agenda att angripa allt som de uppfattar som utanför skolmedicinen (vetenskapen enligt deras definition), allt alternativt och speciellt KAM men även hälsosam kost – som läkaren och LCHF-pionjären Annika Dahlqvist.

Denna artikel var tidigare publicerad med rubriken ”VoF’s härskartekniker” på Passagen.se en portal vars artiklar togs ned från nätet – Artikeln återpubliceras med tillstånd av artikelförfattaren Sanna Ehdin

För att göra detta använder de utstuderat och avsiktligt härskartekniker, allt för att tysta, förnedra och förlöjliga den man angriper. Dess är följande, definierade på 1980-talet av socialpsykolog Berit Ås.

Härskartekniker

 • Osynliggörande – Att tysta eller marginalisera oppositionella personer genom att ignorera dem.
 • Förlöjligande – Att genom ett manipulativt sätt framställa någons argument eller person som löjlig och oviktig. Detta genomförs till exempel genom att använda slående men ovidkommande liknelser. Även att inför grupp anmärka på persons yttre är ett sätt.
 • Undanhållande av information – Att utestänga någon eller marginalisera dennes roll genom att undanhålla den väsentlig information.
 • Dubbelbestraffning – Att försätta någon i en situation där personen nedvärderas och bestraffas oavsett vilket handlingsalternativ den väljer.
 • Påförande av skuld och skam – Att få någon att skämmas för sina egenskaper, eller att antyda att något de utsätts för är deras eget fel. Detta sker ofta genom en kombination av förlöjligande och dubbelbestraffning.

Hur VoF agerar

Vi kan ju börja med att se på de svar som VoF-folk skrivit på mitt inläggVoF tar pris i amatörism(blogg.passagen.se/sannaehdin/entry/vof_i_pajkastning)

Jesper Johag  (zeqe@zeqe.myz.info) angriper och förlöjligar den ”pseudovetenskap som Vidarkliniken bedriver” enligt honom – men ingen kommentar till deras egen totala avsaknad på kompetens i KAM.

Stephan Pomp (s.pomp@physics.uu.se) angriper, förlöjligar och skammar Varvara för att hon och hennes familj använder homeopati.

Stephan Pomp (stephan.pomp@physics.uu.se) förlöjligar och osynliggör i ett nytt svar nivån på KAM genom att tycka att information, kunskap och utbildning inte spelar någon roll: ”Man behöver inte forska i själva ämnet för att kunna läsa artiklar och förstå att dessa inte håller måttet på en vanlig vetenskaplig artikel.”

Mattias Westermark (mattias_nidhogg@yahoo.se), medskribent i artikeln angriper att ”nästan alla svar på vår artikel från alternativsidan består av attacker på artikelförfattarnas kompetens, anklagelser om jäv eller att rent av vara köpta”.

Hans (loodjuret@gmail.com) förlöjligar ”Homeopathy – there is nothing in it. Men visst, dyrt vatten är ju inte skadligt. Kanske för plånboken men…. 😉

– men fortfarande tar ingen upp något om deras egen totala brist på kompetens – och att de får tycka till i en DN-debatt om något som de inte har utbildning i. Så länge de inte svarar på detta som jag tog upp i inlägget lägger jag inte in någon kommentar…

VoF är alltså en tyckarförening – som är farlig och förvillande för man utger sig för att vara vetenskaplig. I själva verket är de psudovetenskapliga, dvs utger sig för att vara vetenskapliga men uttalar sig utan kompetens inom området.

Läs mer om det i länkarna nedan.

Men vad som är värre är att man satt i system att användahärskartekniker för att trycka ner och skrämma bort andra. Det inkluderar även att angripa hela tiden och aldrig svara på de ifrågasättande som man själv får, man angriper istället. Sedan skammar och skuldbelägger duktigt de som de ger förvillarpriset, senast Annika Dahlqvist som felciterades i Expressen av VoF-anhängaren Anna Bäsén. Annika D blev sedan dubbelbestraffad och skammad för vad hon än sa så förlöjligades med hänsyn till felciteringen. VoF har gett omänskligheten ett nytt ansikte…

För att föra fram sitt budskap – och angripa KAM – använder VoF sig av följande strategier:

VoF härskarstrategier

 1. Man blundar för fakta. Man förnekar att det finns några undersökningar som är positiva för några KAM metoder. Ren ohederlighet.
 2. Om det inte går så förringar man dessa undersökningar eller använder invektiv och insinuationer (se ordlista nedan).
 3. Man utgår från att den ökade efterfrågan på KAM metoder grundar sig i okunskap (trots att den övervägande delen som vänder sig till KAM är välutbildade människor). Man ser som sin uppgift att upplysa och utbilda dessa okunniga människor. Man förnekar dessutom att efterfrågan ökar.
 4. Man beskyller KAM för att vara kommersiellt. Som om inte marknadsföringen av läkemedel skulle styras av kommersiella intressen. KAM har endast ett par procent av den multimiljardindustri som läkemedel och sjukvård är och beloppen som omsätts.
 5. Man ägnar sig åt ren förföljelse av några av de som arbetar med KAM metoder. Det är allt från forskare, läkare och professorer till energiterapeuter.

VoF’s ordlista för att angripa KAM:

Verkningslösa behandlingar, Grov pseudovetenskap, Tvivelaktig, Dogmer, Nonsens, Komiskt, Märklig, Trams, Anekdotisk bevisföring, Grova sakfel, Ovetenskap, Floskler, ”Så kallade” alternativmedicinen, Dålig dokumentation, Evidens snarast försumbar, Ockult och säkerställt värdelös metod, Okritisk, Tveksamma produkter etc.

Således använder de konsekvent härskartekniker…

Skolmedicinen har alltid rätt

Men vad VoF konsekvent undviker att beröra är att det finns många brister inom skolmedicinen och långt ifrån alla metoder som används är evidensbaserade. Till exempel Socialstyrelsens egen undersökning av skador i sluten somatisk vård visar på 8,6% skadade vart år i traditionell vård. Översatt i antal skador blir det runt 105.000 vårdskador. (Artikelnr 2008-109-16.)

Att VoF aldrig ifrågasätter skolmedicinen och  läkarvetenskapen beror sannolikt på att de har medlemmar som är från Läkemedelsverket, Livsmedelsverket, Läkemedelsindustrin, Livsmedelsindustrin etc… Alltså är de inte objektiva utan subjektiva. Jäv kallas det.

Kontentan är att denna lilla förening, ca 2 600 medlemmar varav ca 90 % män och mest akademiker, verkar genom att försöka ställa till skada och så förvirring. Det är också majoritet kvinnor som fått deras förvillarutnämning. De har ingen som helst önskan att utreda eller förstå, de vill bekämpa KAM, kosttillskott och naturlig kost med alla medel. Tja, ni får väl själva dra era slutsatser om detta agerande och vad den föreningen egentligen står för.

Text: Sanna Ehdin

3 kommentarer

 1. Det borde läggas in en förklaring på vad KAM står för första gången det används i artikeln.

 2. När ett finger pekar på något pekar ibland tre fingrar mot en själv, säkerligen även mot mig när jag pekar på vissa fel med båda lägren.

  https://intelligenthealing.wordpress.com/2014/04/26/debunking-homoeopathy-and-western-medicine-at-the-same-time/

  Mitt förslag är mer fokus på bättre hälsa genom rörelse och nyttig giftfri kost samt att använda aktiva substanser ur naturen, alltså inte enbart använda den effekt som homeopatin sannolikt använder och förstärker, nämligen placeboeffekten.

Kommentarer är stängda.