Magasinet Filter ger kritisk insändare om Vetenskap och Folkbildning högsta betyg

Magasinet Filter nr 18
Magasinet Filter nr 18

Magasinet Filter publicerade en 18 sidor lång artikel (nr 17) som var starkt färgad av föreningen Vetenskap och Folkbildnings spökskrivare. I artikeln projiceras alla möjliga invektiv mot en rad personer som karaktäriseras som charlataner. Men angreppen är ofta grundlösa. Angriparna från VoF är inte ens tillräckligt kompetenta för att kunna döma enligt en insändare som av Magasinet Filter får betyget: ”den mest eleganta” av alla inkomna motreaktioner.

Texten från nr 18 återpubliceras med insändarens tillstånd. Magasinet Filter har upp till 60, 000 läsare per nummer.

VoF är Varken vetenskap eller folkbildning

Magasinet Filter nr 17
Magasinet Filter nr 17

Magasinet Filter ägnar mycket uppmärksamhet åt föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) i Nr 17 (s. 82-99). Artikeln visar ganska naket vad det rör sig om. Föreningen bedriver varken vetenskaplig eller folkbildande verksamhet utan strider för att få bort sådant man inte förstår eller inte kan kontrollera.

Kampen sker genom att sprida nedvärderande omdömen om företeelser i samhället som man inte gillar, eller själv tror sig veta sanningen om. Det kan gälla andlig rådgivning, waldorf-skolor, hälsokostaffärer eller alternativmedicin.

Tyvärr är föreningen dock inte alls särskilt vetenskaplig. Man blandar flitigt samman vetenskap med sunt förnuft och myndighetsbeslut. Kompetensgränser överskrids ständigt. Vem som helst inom VoF anses kunna bedöma vetenskap inom vilket forskningsområde som helst enbart med hjälp av sitt förnuft.

Övertrampen är mest tydliga inom medicinens område. En IT-konsult, en historielärare, en arkeolog och en filosof i VoF-s styrelse kan exempelvis (i vetenskapens namn) författa en artikel där de påstår sig veta bättre än aktiva forskare inom t.ex. det alternativmedicinska området (se DN 7/9 2010). VoF upplever inga hinder för sådant, trots att man själv saknar kompetens för att ens bedöma primärdata.

Ett annat exempel är när den förre ordföranden i VoF, Dan Larhammar, framträder som expert på autism i DN den 25/10 2010. Larhammar är dock varken läkare eller psykolog och har aldrig arbetat med autism-sjuka. Han har inte heller bedrivit forskning i frågan. Expert? Inte mer än du och jag.

VoF bedriver en aktiv ”upplysningsverksamhet” där man kontaktar media och andra för att varna för dem man ogillar. Synen på oliktänkande är raljerande och nedvärderande. Föreningens grundare Sven Ove Hansson har skrivit att han uppfattar dem som ”ogräs”. Etiken kommer i andra hand när, som man tror, viktigare uppdrag hägrar.

VoF är en förening som styrs av tyckande och amatörism. Man verkar på mobbningens rand. Föreningen döljer sig bakom ordet “vetenskap” för att vinna legitimitet och få andra att tro att uppsåtet är ärligt. Det är smart gjort.

Den som läser om VoF-artikeln med dessa aspekter i åtanke kan få en djupare förståelse för vad det är frågan om.

Robert Hahn

Robert Hahn är forskningschef vid Södertälje sjukhus, adjungerad professor vid Linköpings Universitet och docent vid Karolinska institutet.