Vetenskap och Folkbildning får fler fiender för varje år som går

Filosofen Martin Gustafsson skrev i en omfattande och mycket kritisk artikel i SvD riktad mot föreningen Vetenskap och Folkbildning att folkbildningsaktiviteten som VoF sysselsätter sig med är förödande. Han skriver att försöken till Voltairesk och raljerande uppkäftighet faller platt till marken samt att tonen i VoFs kommunikation är kontraproduktivt självbelåten och ibland rentav nedlåtande. Det är hans eget ordval. Budskapet är tydligt.

Artikeln publicerades i SvD i december 2007, men ännu idag verkar föreningen inte inse att de är ute på hal is som blir tunnare och tunnare för varje år. Det visade sig vid VoFs senaste utnämning den 28 december 2010 av förnedringspriset ”Årets förvillare” som de gav till Stockholmsinitiativet. Konsekvensen av handlingen är att VoF med ordförande Hanno Essén fått en hel förening emot sig bestående av akademiker från en rad universitet. Stockholmsinitiativet svarade med artikeln: Vetenskap och Folkbildning förtjänar utmärkelsen ”Årets Förvillare”.

Inte nog med det.

Inom kort beslöt sig professor Germund Hesslow för att hoppa av VoF och han gjorde det med besked genom att publicera ett öppet brev på detbattidningen Newsmill. Han skriver: ”VoF:s anklagelser mot Stockholmsinitiativet är dock så grovt osanna, orättvisa och ett så flagrant exempel på ”ogrundade anklagelser” att utdelarna av förvillarpriset denna gång faktiskt är mer förtjänta av det än mottagarna.”

Nu verkar även professor Maria Lennernäs hoppa av Vetenskap och Folkbildning som sakkunnig. I en serie mail framgår att hon inte känner sig bekväm med föreningens verksamhet, enligt bloggen Nymodernism som hänvisar till offentliga handlingar. Avhoppet diskuteras på Annika Dahlqvists OT-blogg.

Kritik har även riktats många gånger under flera år mot VoF:s forum där skeptikernas raljerande attityd har varit problematisk. Det handlar om skeptikernas oförmåga att bedriva vanlig konversation. En motion inlämnades i mars 2010 till styrelsen i VoF inför årsmötet.  Motionen var rubricerad: ”Etiska regler och riktlinjer för föreningens verksamma” och skickades in av styrelsemedlemmen Sofia Fransson.

Förslaget röstades ned med bred majoritet. Ordförande Hanno Essén meddelade på årsmötet att han och övriga i styrelsen, förutom Sofia som avgick , inte ansåg att motionen var lämplig.

Frågan är hur lång tid det tar innan aktivisterna i föreningen VoF kommer till insikt om sitt eget beteende och än mer intressant, hur lång tid tar det för rektor Peter GudmundsonKungliga Tekniska Högskolan (KTH) att inse att han inte kan beskydda VoF eftersom VoF bedriver för KTH grovt förtroendeskadlig verksamhet.

Texten uppdaterades 2011-01-23