Vetenskap och Folkbildning är intellektuellt och moraliskt bankrutt

Efter en månads krumbukter och ett bisarrt ”öppet brev” till Annika Dahlqvist, svarade föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) till slut på min granskning av motiveringen till Årets Förvillare 2009. Ett genmäle som inte är ett genmäle, utan bara en tom upprepning av anklagelserna i motiveringen. Det är ett ohederligt beteende från en förening som borde vara proffsiga nog att förstå att hålla en låg profil, i ett läge då inte bara Dahlqvist-frågan ansätter dem utan också en pinsam affär, där en av deras främsta styrelseledamöter stödjer ett projekt med kall fusion, som generellt anses vara ett bedrägeri.

Text: Rickard Berghorn | Ursprungligen publicerad på Newsmill.se: 2011-05-13

Styrelsen ger sken av att det är jag som kräver att förvillarutnämningen 2009 ska tas tillbaka. Men kravet kommer från Annika Dahlqvist själv, som upprepade gånger tagit upp det med VoFs styrelse. VoFs genmäle är i övrigt helt poänglöst. Uppenbarligen vill VoF i alla fall ge intryck av att ha besvarat kritiken.

Alla kan själva jämföra VoFs ”genmäle” med min ursprungsartikel; deras svar är verkligen bara en tom och poänglös upprepning av motiveringen. Dessutom tog Annika D. helt enkelt avstånd från spekulationerna om att svininfluensaviruset hade skapats i laboratorium, och det efter diskussion med VoF. Hela hennes tillmötesgående av VoFs kritik och avståndstagande från tidigare uttalanden finns på hennes blogg 8 nov 2009. Förvillarpriset utdelades sedan i slutet av december.

Bara den som är tendentiös och har något att dölja fortsätter ifrågasätta en sådan pudel. I brist på argument sysslar VoFs styrelse med ren smutskastning.

VoF:S KONSPIRATIONSTEORIER
Att VoF skriver ett genmäle på min artikel över en månad senare bör ses i sitt rätta sammanhang. I samband med publiceringen skrev styrelseledamoten Per Edman i VoF Forum att de borde svara, så att ingen skulle tro att styrelsen var svarslös. Något sådant kom dock inte; istället publicerade Edman med vänner det bisarra ”öppna brevet” till Annika Dahlqvist, där de gjorde gällande att hon kunde komma i fråga som Årets Folkbildare i framtiden, bara hon slutade umgås med vissa icke namngivna nya vänner; VoFs styrelse kände liksom på sig att dessa har en dold agenda och försöker utnyttja henne. Dessutom ljög styrelsen om att Annika D. skulle ha propagerat på sin blogg för ”vilda hypoteser om attackerna den 11 september 2001”, vilket hon definitivt inte gjort. Edman vägrade sedan ge referenser till påståendena i artikeln, men efter hundratals diskussionsinlägg i forum och bloggar kröp det slutligen fram att dessa ”nya vänner” var bl.a. jag, Lars Bern och redaktionen på tidskriften 2000-Talets Vetenskap.

Problemen är dock dessa: Både jag och Lars Bern tog Dahlqvists sida i debatten redan innan hon utnämndes till Årets Förvillare, och vi har alltid varit tydliga med att vi är kritiska mot föreningen; några ryggradslösa opportunister är vi icke. De konspirationsteorier om 9-11 som hon anklagas för att sprida, visade sig inte vara värre än att hon i förbigående nämnt vad en annan föreläsare skulle tala om på ett ”alternativvetenskapligt” seminarium hon deltog vid, anordnat av 2000-Talets Vetenskap. Man kan naturligtvis ifrågasätta om det är lämpligt för en LCHF-företrädare att delta på en sådan kongress; men man gör det inte med en ren lögn som utgångspunkt.

Att VoF svarade först nu på min artikel, beror antagligen på den bloggning jag gjorde några dagar tidigare i Annika Dahlqvists Off Topic-blogg, där jag förklarade VoFs undvikande beteende.

HANNO ESSÉN STÖDJER FOCARDI & ROSSI
Mitt uppe i vårens debatt går dock det mesta Annikas väg. Hennes tidigare svartlistning vid Landstinget Västernorrland har nyligen upphävts och hon är tillbaka som joursköterska. Hon svartlistades på grund av de åsikter som falskt tillskrivits henne av Aftonbladet och VoF i svininfluensa- och mammografifrågan.

Samtidigt går det bara nedåt för VoF själva. Ju mer de krånglar och krumbuktar sig i Dahlqvistfrågan, desto mer tvivel och kritik väcker de. Men också en annan pinsam affär håller på att utveckla sig.

I en tidigare artikel uppmärksammade jag den böjelse för ickekonventionell vetenskap som Hanno Essén har, VoFs dåvarande ordförande och numera styrelseledamot. Det visade sig bland annat att han skapat en teori om hur kall fusion kan åstadkommas. En knapp vecka senare tog NyTeknik fasta på detta och intervjuade honom angående två italienska forskare i Bologna, som påstod sig ha lyckats åstadkomma kall fusion — vilket i så fall skulle lösa all världens energiproblem. Essén berättade generöst om sin egen teori och gav Focardi och Rossi sitt fulla stöd.

Problemet här är förstås att Focardi och Rossi allmänt misstänks vara bedragare, bland annat för att de varken har någon egentlig teori bakom den process de påstår sig åstadkomma eller tillåter någon att inspektera apparaten de byggt, med diffus hänvisning till patentfrågor. Focardi är också sedan tidigare känd för skumraskaffärer.

Detta bekymrar dock inte Hanno Essén. Hans stöd kom till deras kännedom, och tillsammans med sin gode vän Sven Kullander blev de inbjudna för att ”inspektera” en demonstration av den kalla fusionen — fortfarande utan att tillåtas undersöka apparatens innanmäte. Essén och Kullander blev imponerade av demonstrationen och skrev en rapport med starkt stöd åt Focardi och Rossi. Denna rapport har nu användts världen över som stöd åt den påstådda kalla fusionen i Bologna, inte minst av Focardi och Rossi själva. Och inte nog med det: Strax efter inspektionen och det sken av trovärdighet som Essén och Kullenberg gav åt experimentet, godkändes patentet i Italien, där det tidigare hade avvisats. Och fortfarande finns varken en teori bakom processen eller en förklaring till hur den åstadkoms.

På så sätt har en av VoFs främsta företrädare understött ett experiment, som i all förmodan inte bara är pseudovetenskap, utan också ett bedrägeri. Visst kan det vara så fantastiskt att Focardi och Rossis apparat verkligen fungerar och nu har löst världens energiproblem för all framtid; men än så länge gör man nog bäst i att utgå ifrån motsatsen.

EN FÖRENING I KRIS
Fallen med Annika Dahlqvist och Hanno Essén är inte några enskilda händelser, utan det går att urskilja ett mönster. En av VoFs grundare Hans Isaksson förnekar att Pol Pot begick folkmord i Kambodja. Jesper Jerkert gjorde ett klumpigt och fördomsfullt ställningstagande i Gillbergaffären, med att grundlöst sprida ryktet att Eva Kärfve skulle vara styrd av scientologer. VoFs oförmåga att handskas med Dahlqvistfrågan, och Hanno Esséns ställningstagande i Focardi & Rossi-affären, visar att föreningen är intellektuellt och moraliskt bankrutt.

Om textförfattaren
Idéhistoriker med livslångt intresse av naturvetenskap. Själv ”skeptiker” som dock är kritisk mot många inslag och avarter i rörelsen. I övrigt författare, översättare och förläggare, och tidigare moderator på Annika Dahlqvists Off Topic-blogg.

Källa: http://newsmill.se/artikel/2011/05/11/vetenskap-och-folkbildning-r-intellektuellt-och-moraliskt-bankrutt