Martin Ingvar nomineras till Årets förvillare 2012

Martin Ingvar Martin Ingvar är föreståndare för Osher Centrum och professor i integrativ medicin vid Karolinska Institutet i Stockholm. Arbetet på Osher Centrum handlar om att kartlägga hur alternativmedicin kan integreras med den etablerade skolmedicinen. Centret har fram till 2011 fått en första donation på ca 34 miljoner kronor från Barbro Osher och Osher Foundation.

Barbro Osher var sommarpratare i P1 den 11 augusti, 2011. Hon sa då att hon skänkt pengarna för att de bästa alternativmetoderna ska utvärderas och sedan inlemmas i den vanliga vården.

Det finns nu en stark misstanke om att pengarna inte används korrekt därför startades en namninsamling på internet den 14 oktober 2011. Namninsamlingen är rubricerad: ”Protest mot Oshercentrets försnillning av pengar och misskrediterande forskning om altermativmedicin” och har hittills samlat över 4000 namnunderskrifter.

Motivering:

  • Martin Ingvar nomineras för att han under flera år drivit Osher Centrum utan att ha adekvata kunskaper inom ämnesområdet alternativmedicin. Att Martin Ingvar skulle bedriva forskning kring alterativmedicin är ett präktigt förvillarnummer. Det gör han inte, vilket visats av flera studier av centrets verksamhet.[1]
  • Martin Ingvar har använt Osher-donationen på 43 Mkr som var avsedda för alternativmedicinsk forskning till helt andra saker, främst till den neurofysiologiska forskning som han påbörjat innan Osher-donationen gjordes. [2]
  • Martin Ingvar har haft i uppdrag att utvärdera alternativmedicin, men har tvärtom i media uppträtt raljerande och nedvärderande mot dem som seriöst ser på alternativmedicinens möjligheter. [3]
  • Martin Ingvar hjälper föreningen Vetenskap och folkbildning (VOF) med för dem lämpliga uttalanden under varje kampanj de drivit för att nedvärdera alternativmedicinen som idé och försvåra för dess utövare. [4]
  • Martin Ingvar hjälper till med att ta fram kandidater till VOFs årliga utnämning av Årets Förvillare i VOFs egen tappning. [5]

/ K.R.

[1] Tidningen 2000-talets Vetenskap och prof. Johan Tyberg och Newsvoice.
[2] Martin Ingvars ekonomiska redovisning av Osher Centrum t.o.m. år 2011
[3] Media
[4] Källa, privatperson
[5] Källor inom KI

En kommentar

  1. This guy was outed as bought by industry a week before the WHO met and–with him gone–categorized EMF as a Class 2B: Caracinogen to humans as they’d wanted to do for SEVEN YEARS–and he had prevented that. Fired from being the IARC chairman, he went home and fired a leading scientist, Olle Johansson, who had done much of the best research in this area.

Kommentarer är stängda.