Forskningschef: Inom VoF kan man vara expert på allt utan utbildning och erfarenhet

Inom VoFs sfär behöver man varken utbildning eller erfarenhet för att vara specialist inom alla områden, skriver Robert Hahn forskningschef vid Södertälje sjukhus.

”I Dagens Nyheter idag (5/1 2014) framträder Dan Larhammar som expert så grundskolutbildning. Han har tillsammans med andra från Vetenskapsakademin själv analyserat och förstått vad som gått fel i skolan. För något år sedan framträdde han i Dagens Nyheter som expert på autismspektrumsjukdomar. I boken Vetenskap eller villfarelse (Leopard Förlag 2005) framträder han som expert på neurokognition”, skriver Robert Hahn på sin blogg den 5 januari 2014.

Robert Hahn påpekar att Dan Larthammar i själva verket blott är en apotekare som bedriver grundforskning på fisk samt att Larhammar egentligen saknar expertkunskap inom alla de områden där han i press och på TV framträder som sakkunnig.

Dan Larhammar har även på Utbildningsradion framträtt som expert inom rymdfart och debunker av ”The Face on Mars” samt på TV4 som sakkunnig mot parapsykologi. Han är i övrigt aktiv mot alternativmedicin som tex alternativa cancerterapier trots vetenskapliga artiklar på PubMed som visar att dessa fungerar.

Vid sidan av sitt professorsskap på Uppsala Universitet sitter Dan Larhammar i styrelsen i tvåmannabolaget Larhammar Consulting AB som hjälper läkemedelsindustrin att snabbare få ut nya industriläkemedel på marknaden.