Smålandsposten tar avstånd från Vetenskap och Folkbildnings stövlande

Monty_python_footTidningen slår fast att Katedralskolan i Växjö faktiskt har rätt att hyra ut till mediet Terry Evans som nyligen besökte skolan för att hålla en storseans. Det fick ordföranden i Vetenskap och Folkbildning Martin Rundkvist att reagera. ”En skola är en byggnad där man lär unga elever om hur världen fungerar”, säger han till Smålandsposten och insinuerar att Evans verksamhet nu legitimerats av Växjö kommun.

Det skriver Smålandsposten i artikeln ”Rätt att hyra ut till Terry Evans”.

På ett träffsäkert sätt beskriver journalisten Marcus Svensson ordförande Martin Rundkvists stövlande på den religionsfrihet och mötesfrihet som vi har i Sverige.

Marcus Svensson skriver:

”Därför förvånar det att Rundkvist uttalar sig som om skollokaler vore sakrala, i meningen avskilda för det profana. Som om själva rummet har en särskild betydelse.”

”Till det ska läggas att en kommun alltid bör utgå från mötesfrihet och likabehandling i uthyrningsärenden, inte utifrån uppfattningen att det svävar någon slags magi över just aulor i gymnasieskolor.”

Svensson konstaterar att Vetenskap och Folkbildning (VOF) är en liten gemenskap som är ungefär hälften så stor som det minsta frikyrkliga samfundet Sjundedagsadventisterna och att vi måste vara vaksamma över att intressen försöker hämma religions-, yttrande- och mötesfriheten.

4 kommentarer

 1. Hur står det egentligen till med våra demokratiska värderingar i Sverige? Gäller religionsfriheten bara vissa religioner eller andliga rörelser/grupper? Och gäller mötesfriheten endast sekulära grupper, åtminstone i kommunala lokaler?
  Martin Rundkvists reaktion mot att Evans fick hyra en kommunal skola är anmärkningsvärd. Han säger att ”en skola är en byggnad där man lär unga människor hur världen fungerar” och antyder att kommunen legitimerar Evans verksamhet genom att hyra ut lokalen.
  Föreningen VoF:s syfte är att ”främja folkbildning om vetenskapens metoder och resultat. Särskilt tar föreningen som sin uppgift att i en fri opinionsbildning bekämpa de felaktiga föreställningar som förekommer i frågor som kan avgöras vetenskapligt. En viktig del av den vetenskapliga folkbildningen är att klargöra vilka frågor som kan respektive inte kan avgöras med vetenskapliga medel. Föreningen granskar vilka vetenskapligt grundade argument som finns för eller emot fenomen och metoder. Det kan vara allt från alternativmedicin och astrologi till pseudovetenskap inom universitet och högskolor. Föreningen vill verka som ett nätverk för att sprida konsumentupplysning om vetenskaplig metod bland medlemmarna och till allmänheten (http://www.vof.se/om-vof/syfte/).
  Har Rundkvist nu inte gått ordentligt utanför ramarna för syftet med föreningen VoF? Om föreningens vällovliga syfte är att främja folkbildning om vetenskapens metoder och resultat, bör man också hålla sig till det. Därtill är det lämpligt att utgå från vetenskapliga premisser och ha en förutsättningslös objektivitet och inte bedriva lobbyverksamhet mot vissa företeelser. Att försöka få kommuner att bli att hyra ut sina lokaler till vissa verksamheter ingår knappast i ett vetenskapligt folkbildande. Dylika påhitt kan mer betraktas som ett hot mot demokratiska grundprinciper, religionsfrihet, mötesfrihet samt kommunalt självstyre. Det blir ett slags antidemokratiskt mobbingbeteende, och sålunda helt oacceptabelt!
  Sverige vilar på starka demokratiska grundvalar: vi har religionsfrihet och vi har åsiktsfrihet och vi har mötesfrihet. Oerhört viktiga saker att värna om. Man behöver inte gilla andras åsikter, värderingar, religioner eller aktiviteter. Men de har rätt att existera så länge de inte i uttalat beteende strider mot lagstiftning och demokratiska rättigheter

 2. Visserligen finns det religiösa scharlataner som bör avslöjas. Det gör man genom att helt enkelt anordna seminarier som avslöjar dem i anslutning till dera seminarier. Det är givetvis en utmärkt utbildning för elever att se hur scharlataner luras och hur de avslöjas…MEN…det gäller att göra det med stil så att man inte blir en ovetenskaplig scharlatan själv.

  http://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2013/11/26/vetenskap-och-folkbildning-en-aggressiv-ovetenskaplig-sekt/

  För bland de som först verkar vara scharlataner kan det alltid finnas någon som faktiskt inte är det.

Kommentarer är stängda.