RSMH-bloggen utnämner Karolinska Institutet till Årets Förvillare 2015

Hannes Qvarfordt på RSMH-bloggen utnämner Karolinska Institutet till Årets Förvillare 2015 med motiveringen att KI hävdar att ”borderline” orsakas av fel i hjärnans känsloreglerande funktioner baserat på iakttagelser av neurologiska anomalier i hjärnan, men det rör sig om en feltolkning. Qvarfordts skriver att resonemanget är en grov, biologistisk övertolkning av forskningen.

Läs mer