Årets Förvillare

Etikett: Årets förvillare 2012

Medievärlden om Vetenskap och Folkbildning: ”Har ni förvillat, om Årets Förvillare?”

Medievärlden om VoFTidningen Medievärlden ifrågasätter den 23 april föreningen Vetenskap och Folkbildnings utpekning av journalister på P3 Nyhetsguiden som fick förra årets fulpris av VoF.

Artikel rättad 2013-04-24*, **

Vetenskap och Folkbildning (VoF) som gav sitt fulpris ”Årets förvillare” år 2012 till P3 Nyhetsguiden, för att redaktionen varit negativ till HPV-vaccin i ett inslag, råkade peka ut fel person.

”Minst en av de namngivna hade ingenting med inslagen om HPV-vaccinet att göra”, skriver Axel Andén på Medievärlden.

VoF har nu dragit tillbaka det namnet [*alla namnen], men medger inga misstag.

Medievärlden ifrågasätter hela poängen med att peka ut de enskilda journalisterna. Ansvarig ordförande Martin Rundkvist i föreningen Vetenskap och Folkbildning försvarade sig med följande uttalande:

”Det kan jag hålla med om, det som var ovanligt här var att den som gjorde pressmeddelandet gick in och hämtade bild och namn på dessa personer från programmets sajt.”

Hoppsan, föreningen Vetenskap och Folkbildning klipper och klistrar fel från webben igen.

Samma sak var det när föreningen pekade ut en läkare 2009. Då hade föreningen baserat en ”vetenskaplig” bedömning på en strof i kvällspressen, enligt ett tydliggörande av Rickard Berghorn. Inte heller då medgav VoF några särskilda misstag.

”Det visade sig att VoF använt en kvällstidningsartikel (Aftonbladet 30/8 -09) som faktaunderlag för en av sina huvudanklagelser, formulerad på ett nonsensaktigt sätt:

’Den som äter en kost med mycket fett får enligt henne inte cancer, vilket inte bara är okunnigt utan skuldbelägger människor som insjuknar i cancer.’

Saken var ännu allvarligare eftersom Annika D. själv på sin blogg tagit avstånd ifrån denna artikeln, samma dag den publicerades. VoF medgav inte att man använt en skvallertidning som underlag för en vetenskaplig bedömning, men de har inte heller lyckats visa konkret varifrån anklagelsen annars skulle komma.”

Läs mer i Rickard Berghorns artikel: ”Vetenskap och Folkbildning präglas av kompetensbrist, politisk extremism och historierevisionism”.

Medievärlden: ”Har ni förvillat, om Årets Förvillare?”

** Alla namnen drog tillbaka, inte bara ett. I sig ett tydligt erkännande från VoF att de gjort ett övertramp.

 

VoF – föreningen för rollspelande pojkar har utsett Årets förvillare 2012

Föreningen Vetenskap och Folkbildning har utsett P3 Nyhetsguidens redaktion till Årets Förvillare 2012 för att radioprogrammet kritiskt granskat HPV-vaccinering.

”Att en del känner sig osäkra på om vaccinet är säkert är naturligt, men tyvärr finns det de som sprider rena lögner och piskar upp denna oro”, säger VoF:s ordförande Martin Rundkvist som inte är medicinare, men arkeolog och rollspelande Tolkien-fantast vid namn ”Arador”, till tidningen Journalisten.

I motiveringen hävdar VoF att Nyhetsguiden bla inte förstått skillnaden mellan ”inrapporterade och bekräftade bieffekter”, skriver Joacim Jonsson som är styrelseledamot i VoF, och i övrigt webbkille och serietecknare.

VoF menar att när kvinnor återberättat allvarliga biverkningar är det bara anekdoter. Här lägger VoF som vanligt upp en rökridå. VoF undviker att nämna att de flesta biverkningar överhuvudtaget inte inrapporteras och att läkarna ofta bortförklarar allvarliga symptom med att den drabbade kvinnan inte kan bevisa kopplingen mellan vaccinet och symptomen. Därför anses inte symptomet vara en bekräftad bieffekt utan istället en inbillning eller anekdot.

Många i styrelsen på VoF och flera av VoF mest kända aktivister är ”pojkar” i 30-årsåldern med förkärlek för fantasy, rollspel, serietidningar och trolleri. De anser sig även vara sakkunniga inom medicin, statistik och klimatologi och de flesta andra vetenskapliga discipliner.

VoF har genom åren oftast gett förvillarpriset till kvinnor medan männen oftast får folkbildarpriset.

VoF gav sitt folkbildarpris till P1 Medierna som granskat P3 Nyhetsguidens granskning av HPV-vaccin. P1 Medierna sög åt sig utmärkelsen som en svamp.


Årets Förvillare 1987-2012 Kön
2012: SR P3 Nyhetsguiden: Emerentia Leifsdotter Lund, Valeria Helander och Johanna Rudbäck (redaktion) 3 kvinnor
2011: Miljönämnden i Mora/Orsa Könsneutralt
2010: Stockholmsinitiativet: Jonny Fagerström proj.ledare Man
2009: Annika D. Kvinna
2008: Ursula F. Kvinna
2007: Tvagengruppen Könsneutralt
2006: SvD, journalist Susanne S. Kvinna
2005: Ella B. Kvinna
2004: Olle J. Man
2003: Kanal 5 Könsneutralt
2002: Rosemarie J. Kvinna
2001: Mats M. Man
2000: Sanna E. Kvinna
1999: Eva M. Kvinna
1998: Erland L. Man
1997: Toni I. Man
1996: Alternativa Nobelpriset Könsneutralt
1995: Nils Axel. M Man
1994: Lotta von A. Kvinna
1993: Sassa Å. Kvinna
1992: Catrin J. Kvinna
1991: Jens T. Man
1990: TV4 Könsneutralt
1989: Statliga alternativmedicinkommittén: Aina Westin, Ingrid Andersson, Blenda Littmarck, Stig Andersson, Anders Gernandt. 3 kvinnor, 2 män
1988: Amelia A. Kvinna
1987: Dag S. Man
10 män, 17 kvinnor

Årets folkbildare 1987-2012 Kön
2012: SR Medierna: Lars Truedsson, Martin Wicklin (red) 2 män
2011: Hjärnkontoret, Benjamin ”Beppe” Singer Man
2010: Åsa Vilbäck Kvinna
2009: Staffan Ulfstrand Man
2008: Anna Bässén Kvinna
2007: Jonathan Lindström Man
2006: Hans Rosling Man
2005: Nils Uddenberg Man
2004: Robert Aschberg Man
2003: Marie Rådbo Kvinna
2002: Olav Hammer Man
2001: Torbjörn Fagerström Man
2000: Gunilla Myrberg Kvinna
1999: George Klein Man
1998: Zenon Panoussis Man
1997: PC Jersild Man
1996: Lillian Öhrström Kvinna
1995: Harriet Svenhard Kvinna
1994: Bengt af Klintberg Man
1993: Hans-Uno Bengtsson Man
1992: Peter Paul Heineman Man
1991: Bodil Jönsson Kvinna
1990: Rune Andréasson (Skalman) Man
1989: Gunnar Rosell Man
1988: Klas Fresk Man
1987: Hans Rehnvall Man
20 män, 7 kvinnor

Årets Förvillare 2012 är Dr Mats Reimer från Vetenskap och Folkbildning

Dr Mats Reimer till vardags barnläkare och kolumnist på Dagens Medicin röstades fram till Årets förvillare 2012 av folket. Motiveringen handlar om Reimers förespråkande för amfetaminmedicinering av barn och ungdomar diagnostiserade med den kontroversiella benämningen ”ADHD”.

Reimer har fått läkemedelsbolaget Shires förtroende att lansera det första rena amfetaminpreparatet, Vyvanse, på barnmarknaden i Europa [artikel].

Reimer är även en förespråkare för att förkasta risker med elektromagnetisk strålning och han går hårt åt de elöverkänsliga.

Dr Mats Reimer har inget problem med jävighet då han å ena sidan för fram läkemedelsbolagens försäljning av ADHD-mediciner och samtidigt skyddar den etablerade mobiltelefoniindustrin samtidigt som han å andra sidan attackerar alternativmedicin på veckobasis i Dagens Medicin.

Årets Förvillare 2012

Vetenskap och Folkbildning kom tvåa

Dr Mats Reimer är listad som sakkunnig i kritiken mot alternativmedicin i föreningen Vetenskap och Folkbildning.

Mats Reimer fick 46,12% av rösterna följt av föreningen Vetenskap och Folkbildning som fick 23,14% för att föreningen enbart opinionsbildar till stöd för industrin och etablissemanget. Därefter kom Vetenskapsradion (SR) för sin okritiska hållning till läkemedelsindustrin.

[Uppdaterat 9 januari 2013] Totalt inkom 637 röster. Röstandet var kontrollerat med IP-nummerspärr och cockies för att förhindra att en person kunde rösta mer än en gång.

 

Rösta på Årets Förvillare 2012 – Vetenskap och Folkbildning leder omröstningen

Föreningen Vetenskap och Folkbildning (VOF) som gör stora anspråk på att alltid ha bästa kunskap om det rådande kunskapsläget leder röstningen om att få hedersutmärkelsen ”Årets förvillare” strax före läkaren Mats Reimer som själv är VOF-medlem och dessutom är med och föreslår kandidater till Årets förvillare à la VOF. Det kan alltså bli en typ av dubbelseger för VOF.

Årets förvillare 2012 VOF

Föreningen Vetenskap och Folkbildning har inte tidigare varit kandidat med möjligheten att få sitt eget pris, men nu ser läget lovande ut tack vare den genialiska och direktdemokratiska folkhemsidan Aretsforvillare.nu.

Enligt panelen på Aretsforvillare.nu droppar rösterna in och kanske det blir röstrekord i årets slutomröstning med en slutgiltig vinnare som planeras att kunggöras första veckan i januari 2013 eller precis samma dag som föreningen Vetenskap och Folkbildning annonserar sin vinnare.

Rösta på Årets förvillare

Röstning nr 1 av 2 på Årets Förvillare 2012

Röstningen stängdes kl 12:00 den 30 september 2012.

Årets förvillare 2012 blev Martin Ingvar, KI, Osher Centrum

Strålsäkerhetsmyndigheten och utredare Torsten Augustsson nomineras till Årets förvillare 2012

Motivering

Ett aktuellt exempel på myndighetens vrängande av fakta finns som exempel i en artikel  i Värmlands Folkblad: Trådlöst nätverk ingen hälsofara där Strålsäkerhetsmyndigheten skriver att trådlös teknik inte ger skador.

Strålsäkerhetsmyndigheten anser att det inte finns vetenskapligt grundade misstankar om att radiofrekventa fält från mobilbasstationer, trådlösa datornätverk samt radio- och tv-sändare innebär hälsorisker. ”Liknande bedömningar gör i stort sett alla forskare och strålskyddsmyndigheter i hela världen, inklusive ansvariga myndigheter i våra nordiska grannländer och Världshälsoorganisationen, WHO”. Det skriver Torsten Augustsson, utredare vid Strålsäkerhetsmyndigheten.

Augustsson skriver även att: ”Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från skadliga effekter av strålning. Det gör vi genom att mäta, bevaka forskningsläget, göra riskbedömningar och vidta åtgärder när vi identifierar risker”.

”Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö …” är kanske bara nyspråk för industriskydd?

Jag ”gillade” också Lars Karlsson som framträdde i Uppdrag Granskning, där det framkom att särskild tillsyn av vanskötta kärnkraftverket Ringhals inte alls innebär att man håller uppsikt verksamheten, utan istället träffas (fikar?) i administrationsbyggnaden. Inte heller hade Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) synpunkter på det långvariga anställningsstoppet som bidrog till nollkompetensen på brandsäkerhet som bäddade för branden 2011.

Referenser

En studie som Europarådet tar på allvar: monanilsson.se/doc/EgerFEA.pdf

The Procrustean Approach: www.emfacts.com/the-procrustean-approach

Branden på Ringhals svtplay.se/uppdrag_granskning/inslag

/ Markus Ström

Robert Aschberg nomineras till Årets förvillare 2012

Motivering

Robert Aschberg”Robert Aschberg med bolaget Strix borde ha varit med på listan över kandidater till Årets förvillare 2011 på grund av alla oseriösa påhopp med dold kamera på seriösa alternativmedicinare. Aschberg förstör det för alternativrörelsen i Sverige, där de enda riktiga hälsoutövarna finns.”

/ Siv Wernborg, och BJ

Intressant historik

Föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) gav priset ”Årets folkbildare” till Robert Aschberg år 2004. Motiveringen var att Robert Aschberg får priset för att han i svenska medier för en bred publik avslöjat vattenvirvlare, slagrutegängare, hästpratare, hästhårsanalytiker, medier, simpla charlataner och utövare av pseudovetenskap. Vetenskap och Folkbildning anser att hans insats är mycket betydelsefull. VoF gav Aschberg 10 000 kr.

Alternativmedicinbolaget Människans Resurser stämde i oktober 2011 produktionsbolaget Strix på 1,5 miljoner kronor för olaga intrång (se Resumé) – efter att ha granskats av ”Sanning & Konsekvens”. ”Kvacksalvare”, kontrar Robert Aschberg.

SVT nomineras till Årets förvillare 2012 för falsk Public Service

Sveriges Television SVTSveriges Television Aktiebolag (SVT) [med  Eva Hamilton som VD sedan 2006] är det företag som ansvarar för Public Service dvs allmännyttiga TV-produktionen i Sverige. Verksamheten finansieras med en obligatorisk TV-avgift. SVT började sända reguljärt 1956. SVT:s kampanjslogan de senaste åren är ”Fri television”.

Motivering
”För att dom ej uppfyller deras egen beskrivning till vad public service skall vara på alla dess punkter. År ut och år in, men sämre och sämre sista tiden. När det gäller allt från krigsrapportering, till vinklade reportage och smygreklam för företag och politiska rörelser med starkt negativa agendor till skada för folkets frihet och hälsa.”

Exempel på SVT:s misslyckande som Public Service-organ är tex den ytliga och vinklade beskrivningen av krigen i Libyen, Syrien och Afghanistan. I övrigt ger SVT tolkningsföreträde till vissa föreningar som tex Expo, VoF, Humanisterna etc. Opartiskheten utbyttes till partiskhet.

/ Bosse Jonsson www.infowars.se

Foto: Wikimedia Commons

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén