Hanno Essén vill ej höja moralen på Vofs forum

På grund av kritik riktad mot VoF och deras forum under flera år och för att komma till bukt med skeptikernas oförmåga att bedriva vanlig konversation inlämnades i mars 2010 en motion till styrelsen i VoF. Förslaget röstades ned med bred majoritet.

Motionen rubricerad: ”Etiska regler och riktlinjer för föreningens verksamma”, var inlämnad av styrelsemedlemmen Sofia Fransson. Många trodde att det var ett tecken på självranskan i föreningen som skulle leda till något gott. Icke, motionen röstades ned.

I motionen [se även nedan] citeras exempel på kritik som t ex denna:

”Jag gillar idén med föreningen. Dock tycker jag inte att de gör ett särskilt bra jobb med att sprida sitt budskap. Vad gäller forumet är det faktiskt ännu sämre. Jag håller med dem som påstår att det är snudd på personförföljelse ibland, samt oftast ett väldigt raljerande.”

En diskussionstråd startades på forumet med den något undergångsartade rubriken: ”VoFs nära förestående sotdöd (ang motion till årsmötet 2010)”.

J.K Nilsson brände av de första salvan i sitt försvar:

”En skeptisk rörelse är inte en syförening där vi skall sitta och dricka te, virka och vara kompisar med allt och alla. Titta bara på hur utnämningen av den senaste förvillaren gick. Ett snustort pressmedelande som inte skulle kunna stöta någon ledde till ett ramaskri. Föreningen utnämndes till fascister för n-te gången i ordningen, vi är tankepoliser, vi är ett hot mot demokratin, m.m.”

I forumet fortsatte sedan diskussionen med ytterligare 650 inlägg av varierande kvalitet och grad av arrogans.

Så hur gick det på årsmötet?

En styrelsemedlem skriver i en notis angående förslag om regler för att komma till rätta med kränkningarna i forumet:

”Sittande styrelse ansåg att sådana regler – åtminstone om de tolkades som regler som skulle kunna leda till särskilda åtgärder –skulle vara ett alltför stort ingrepp i hur medlemmar ska få agera. Om medlemmar agerar mot föreningens syften så finns redan enligt gällande stadgar möjligheten att utesluta medlemmarna. Efter en smärre debatt beslöt årsmötet att avslå motionen.”

Forumsskribenten Pax skrev den 27 mar 2010:

”Jepp den röstades, med nästan total majoritet, ner. Ingen röstade för den men några var lite förvirrade eftersom de inte hade läst den. Herr ordförande Hanno (Essén) inledde också med att uttrycka att han, och övriga styrelsen förutom Sofia då som avgick (hon närvarade dock inte vid själva årsmötet), inte ansåg att motionen var lämplig. Lite debatt följde och sen röstades den ner.”

En forumsskribent skriver den 30 oktober 2010:

”Strax efter vårmötet halverades antalet inlägg per dag på forumet. För övrigt var ungefär halva publiken på årsmötet forumläsare.”

Sofia Fransson avgick från styrelsen.

Utan att veta den exakta anledningen till att Sofia Fransson avgick kan konstateras att föreningens styrelse tycks sakna förmåga till självranskan. De tror helt enkelt att de har rätt att agera som de vill och andra i sin kritik mot VoF har fel. Frågan är nu om utnämnandet av Årets förvillare som kommer att leda till att en av styrelsens medlemmar får priset innebär en positiv förändring. Förmodligen inte, däremot kommer betydelsen av förnedringspriset Årets förvillare from 2010 att minska.

J.K Nilsson som startade tråden: ”VoFs nära förestående sotdöd” kanske får rätt. I och med att hälften som var närvarande på årsmötet var forumsmedlemmar kan vi anta att VoF:s attityd i stora drag representeras av forumets medlemmar och om dessa i linje med styrelsens nolltolerans får bestämma föreningens utveckling kan vi vara säkra på att just ”inre sot” kan bli orsaken till föreningen Vetenskap och Folkbildnings eventuella självdöd.

Sofia Franssons motion

2010-03-02

Motion till årsmötet: ”Etiska regler och riktlinjer för föreningens verksamma”
Vetenskap och Folkbildning (kallat föreningen) har sedan länge haft ett forum – Forum för vetenskap och folkbildning, där både medlemmar och icke medlemmar har kunnat få utlopp för sin diskussionsiver. Forumet har växt mycket sedan starten. Antalet registrerade medlemmar är för närvarande över 2200, antalet trådar har nästan nått 10 000 (9930 i skrivande stund) och antalet inlägg är närmare 347000. Forumet har för närvarande fyra moderatorer och 3 administratörer (enligt forumets information) och dessa arbetar i olika grad med den dagliga driften. Idag skrivs många fler inlägg per dag än vid start och att moderera ett forum med en så stor mängd nya inlägg kräver att moderatorerna får anmälningar om felaktiga inlägg förutom ett aktivt deltagande i populära trådar. Den nivå och det tonläge som finns i ett forum anammas lätt av nya medlemmar, vilket kan medföra att kvaliteten gradvis försämras om modereringen inte hinns med eller är undermålig av annan anledning. En sökning på ”Vetenskap och folkbildning forum” på Google leder fram till följande negativa texter om föreningen (undantaget föreningens egen hemsida samt forum, ett urval från de 10 första träffarna):

– väldigt humorlös (anledning till att den har svårt att växa och att bli folklig). VoF ”bekräftar” oftast stereotypen av forskare som torra och humorlösa
– Jag kan förstå att de upplevs som rabiata
– ”Sedan finns ju alltid ert nätforum, där ni sysslar med ren personförföljelse av alla ni inte gillar, ”troende” likaväl som ”skeptiker” själva. När den kritiken kommer på tapeten slår ni regelbundet ifrån er med att forumet liksom inte skulle vara en del av föreningen. Men eftersom både aktuella och föredetta styrelsemedlemmar sitter som administratörer där eller själva är verksamma på forumet, så känns det lite ihåligt.”
– ”Deras attityd är skit, men den är likadan oavsett vilka det är de ogillar.”
– ”Jag delar deras syn på vad som är vetenskap och vad som inte är det, men samtidigt har jag lite svårt för deras missionsiver, vad som gör det mer problematiskt är deras kopplingar till FRI.”
– ”Jag gillar idén med föreningen. Dock tycker jag inte att de gör ett särskilt bra jobb med att sprida sitt budskap. Vad gäller forumet är det faktiskt ännu sämre. Jag håller med dem som påstår att det är snudd på personförföljelse ibland, samt oftast ett väldigt raljerande.”
– ”Den aggressiva skeptikerföreningen Vetenskap och Folkbildning delar säng med läkemedelsindustrin” ”VoF:s intellektuella våld mot enstaka individer”
– ”Folkbildare sätter krokben för sig själva”

Sett till detta framgår det att föreningen skulle kunna ha ett bättre anseende än vad som idag är
fallet.

Jag föreslår därför att årsmötet beslutar:

 

  • Att föreningen tar fram en grupp som arbetar fram etiska regler och riktlinjer som innefattar så väl forumdiskussioner samt fall då det framgår att medlemmen uttalar sig som medlem i föreningen.
  • Att dessa regler ska tydliggöra förenings ståndpunkt om hur man bör bete sig i offentliga så väl som privata diskussioner då man uttalar sig som medlem i föreningen.
  • Att reglerna och riktlinjerna ska ha som syfte att öka föreningens anseende samt locka nya medlemmar.
  • Att dessa regler och riktlinjer ska grundas, som vår övriga verksamhet, i vetenskap och beprövad erfarenhet. (Det kanske kan tyckas svårt att arbeta fram etiska regler grundade på fakta, men det finns vetenskapliga undersökningar över t.ex. påverkansmekanismer (t.ex. reklam) att utgå ifrån).
  • Att denna grupp ska se över och kartlägga föreningens verksamhet från ett könsperspektiv för att om möjligt hitta faktorer som påverkar den skeva könsfördelning som finns idag. Föreningen kan sedan använda sig av denna kunskap i sin strävan efter en mer jämn könsfördelning.

Källa: http://web.archive.org/web/20100318021637/http://www.vof.se/aktuellt.php#notis436