Föreningen Vetenskap och Folkbildning fick idag två systersajter

Föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) möttes idag av två nya sajter som lanserades samtidigt. Den ena sajten finns på domänen ”Vetenskap-folkbildning.nu” som granskar VoF. Den andra sajten heter ”Årets Förvillare” [Aretsforvillare.nu] och där kandiderar halva styrelsen i föreningen Vetenskap och Folkbildning.

Vem eller vilka som ligger bakom dessa sajter är oklart för alla utom upphovsmakarna. Inne på föreningen Vetenskap och Folkbildnings forum diskuteras hur de ska komma åt identiteterna bakom sajterna och om det går att stämma dessa. Den första motåtgärden var två abuse-anmälningar som skickades till serveroperatören Loopia. Sajterna parerade genom att publicera ”disclaimers”.

Lagstiftningen kan inte komma åt dessa sajter av flera skäl. Det går inte att varumärkesskydda varken ”vetenskap och folkbildning” eller orden ”årets förvillare” eftersom det saknas särskiljande ord enligt Patent och Registreringsverket (PRV). Orden är helt enkelt vanliga ord i det svenska språket.

Sajten Årets förvillare har skapat en egen logga som har drag av föreningen Vetenskap och Folkbildnings logga, men den avviker väsentligt och är värdelöst bevis på varumärkesintrång. Inte heller kan föreningen Vetenskap och Folkbildning åtala sajtägarna för förtal eller ärekränkning eftersom den lagstiftningen endast skyddar individer. En organisation kan ej kränkas enligt lag.

Kvar har vi en oerhört pinsam situation för föreningen Vetenskap och Folkbildnings styrelse. På sajten Årets förvillare kan nu allmänheten utse årets förvillare 2010 och kandidaterna är fem centrala figurer i föreningen Vetenskap och Folkbildnings styrelse. Dessa är Aja Sadurskis, Dan Larhammar,  Hanno Essén, Jesper Jerkert och Sven Ove Hansson.

VoF efterlämnar ett spår av personliga tragedier

I skrivande stund leder Larhammar tätt följd av Hansson. Den 16 december 2010 koras vinnaren och får titeln Årets Förvillare. Om det blir Sven Ove Hansson får självaste grundaren av föreningen samma förvillarpris som föreningen instiftade redan 1987. Priset är ett rent förnedringspris och det har i över 20 år givits till läkare, journalister, kursarrangörer och sakkunniga inom ämnesområden som föreningen försöker sanera bort från samhället.

I förnedringsprisets kölvatten finns personliga tragedier, saboterade karriärer, förlorade inkomster, svekfullhet från kollegor och till och med självmordstankar. I föreningen Vetenskap och Folkbildnings forum diskuteras inte desto mindre vilka kandidater som ska lämnas in till styrelsen så att förvillarpanelen kan välja årets offer.

Detta år har för första gången en jämbördig självförsvarsåtgärd mobiliserats och vinnaren i den alternativa Åretsförvillarutnämningen kommer att bäras av en av styrelsens medlemmar, kanske tom grundaren av föreningen Vetenskap och Folkbildning. Det innebär att förnedringspriset förlorar sin destruktiva kraft och blir vad  det är, ett barnsligt tilltag från några professorer som i över 20 år missbrukat både titlar och ämbeten, meddelar en av humorsajternas bakgrundsfigurer ”Anders” via ett mail.