Föreslå vinnare till titeln ”Årets förvillare 2011”

Årets förvillare 2011Vi låter folket tre gånger per år utse vinnare av titeln ”Årets Förvillare”, vilken ges till personer som under falsk förespegling att denne talar i vetenskapens namn, sysslar med ovetenskapliga utspel i media, attackerar alternativtänkande, påtvingar pseudofolkbildning på allmänheten samt gör illa underbyggda uttalanden till skada för enskilda individer.

Vinnare utses den 15 september 2011 (röstningen har förlängts från 1 sep)
Folket kan perioden fram till 15 september 2011 föreslå kandidater och välja vinnare. Har du förslag på en egen kandidat kontakta oss via kontaktformuläret. Glöm ej att motivera varför personen ska ha priset. Vi lägger ev till personen i kandidatlistan.


Kandidater

Christer Fuglesang (VoF-medlem, astronaut)
Motivering: För sitt deltagande i en smutskastningskampanj i Almedalen, arrangerad av skeptikerföreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF), riktad mot svensk homeopati trots att homeopati är erkänd och tillämpas i hela världen. Christer Fugelsang har gjort det ingen vetenskapsman får göra, att genomföra att försök med en på förhand bestämd åsikt om hur utfallet skall bli. När han på TV inför hela svenska folket blev sluddrig och påverkad av homeopatiskt sömnmedel struntar han i resultatet utan vidhåller det han på förhand bestämt sig för.

Dan Larhammar (styrelsemedlem i VoF och professor i Uppsala, apotekare.)
Motivering: För sin uppsökande verksamhet där han kontaktar konferensarrangörer och tidningsredaktioner inför vilka han försöker styra det fria informationsflödet och verkställa privat censur i vetenskapens namn. Senast har Dan Larhammar i SvD i juli 2011 åter uttalat sig negativt om alternativmedicin som om han vore sakkunnig i alternativmedicin. Dan Larhammar är styrelsemedlem i VoF och Larhammar Consulting AB som hjälper läkemedelsindustrin att snabbare få ut nya läkemedel på marknaden. Han blev Årets folkvätte 2006.

Jesper Jerkert  (styrelsemedlem och fd ordf. i VoF och docent på KTH)
Motivering: För sin naiva tro, baserad på pianokunskap, på folkbildningens ofelbarhet samt på dogmatiskt styrt folkvett såsom upphöjd slutdestination. Det har inte hindrat Jerkert från övertron på att han är expert på det mesta.

Lars-Åke Brodin (ordf. KTH:s etiska kommitté, dekanus och professor i medicinsk teknik vid KTH.)
Motiveringen: För det dåliga omdömet att välja in Sven-Ove Hansson som styrelseledamot i kommittén. Hansson grundade föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) som sedan 1987 delat ut förnedringspriset Årets förvillare till personer i den akademiska världen eller näringslivet pga offrens oliktänkande. Det har lett till personliga tragedier, självmordstankar, förlorade jobb, karriärsavslut, problem i drabbade familjer och allmänt åtlöje för de utpekade. Offentliga handlingar skickade till och från KTH visar att Lars-Åke Brodin inte förklarat varför Hansson är lämpad att sitta i ett etiskt råd ena dagen för att nästa dag förlöjliga oliktänkande. Brodin vill ej förklara vilket nytta VoF:s förnedringsverksamhet tillför KTH eller samhället.

Peter Gudmundson  (rektor på KTH)
Motivering: För att han i egenskap av rektor på KTH beskyddar föreningen Vetenskap och Folkbildnings förnedringsverksamhet och därmed VoF:s ofta ovetenskapliga och ogrundade och opinionsbildande utspel i press och på TV. VoF har sitt huvudsäte på KTH där flera tunga styrelsemedlemmar är tryggt förskansade i famnen på Gudmundson. Läs mer

Svenska Dagbladet
Motivering:  För att tidningen låter sig dras med i VoF:s smutskastningskampanjer t ex attacken i juli 2011 mot alternativmedicin och homeopati i samarbete med Fuglesang. SvD har i en artikelserie under juli 2011 visat att tidningen inte tvekar inför att missbruka sin maktposition som en av Sveriges största tidningar (läs mer). De har ensidigt låtit VoF komma till tals utan att låta den angripna sidan få proportionellt lika många debattsvar publicerade. Är SvD:s utspel i samarbete med VoF en kompensation för att SvD fick VoF:s pris ”Årets förvillare 2006” för att de publicerat en artikelserie om energimedicin?