Ordförande i KTH:s Etiska Kommitté ny kandidat till Årets förvillare 2011

Ordförande i KTH:s etiska kommitté tillförs härmed som ny kandidat till Årets förvillare 2011. KTH:s etiska kommitté har till uppgift att hantera de verksamhetsetiska frågorna tex diskutera etiska frågor av övergripande karaktär i anslutning till KTH:s uppdrag.

Sven Ove Hansson
Sven Ove Hansson

Motiveringen för att tillföra ordföranden som förvillarkandidat är för det dåliga omdömet att till KTH:s Etiska Kommitté välja in Sven-Ove Hansson som styrelseledamot. Hansson grundade Sveriges idag ledande organisation i mobbning och ryktesdestruktion, föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF). Föreningen har sedan 1987 varje år egenmäktigt delat ut förnedringspriset Årets förvillare till personer i den akademiska världen eller näringslivet pga offrens oliktänkande. Det har lett till personliga tragedier, självmordstankar, förlorade jobb, karriärsavslut, problem i drabbade familjer och allmänt åtlöje för de utpekade.

Sven-Ove Hansson är grundare och styrelseledamot i VoF samt professor på KTH. Han fick priset Årets förvillare 2010.

Offentliga handlingar skickade till och från KTH visar att ordföranden inte vill förklara hur Sven-Ove Hanssons ryktesförstörande bisyssla inom VoF, och som skett med KTH som bas, moraliskt kan försvaras. Ordföranden har inte förklarat varför Sven-Ove Hansson är lämpad som rollen att sitta i ett etiskt råd ena dagen för att nästa dag förlöjliga. Inte heller har ordförande förklarat vilket nytta VoF:s förnedringsverksamhet tillför KTH, samhället eller Sven-Ove Hansson själv.

Ordföranden är dekanus och professor i medicinsk teknik vid KTH. Foto från KTH (offentligt matr).

Klicka här för att rösta!