Nu väljer folket Årets förvillare 2011

Folket får tre gånger per år utse vinnare av titeln ”Årets Förvillare”, vilken ges till personer som under falsk förespegling att denne talar i vetenskapens eller humanismens namn: missbrukar sin maktposition, attackerar alternativtänkande, påtvingar pseudofolkbildning på allmänheten eller gör illa underbyggda uttalanden till skada för enskilda individer. I år kandiderar några av Sveriges mäktigaste opinionsbildare inom hälsa, alternativmedicin och akademia. Vinnare utses den 28 december 2011. 

Årets Förvillare 2011 Smittskyddsinstitutet

[Upphovsrätt foton se nedan]

Annika Linde (Chef avd. virulogi, Smittskyddsinstitutet)
Motivering: Annika Linde medverkade till hysterin kring svininfluensan i Sverige 2009 och har orsakat ett nedsatt förtroende för skolmedicin. Smittskyddsinstitutet och Annika Linde har ansvar för att svenska folket skadats immunologiskt och neurologiskt av vaccinet där narkolepsin förmodligen bara är toppen på ett isberg. Läs mer

Birgitta Rydberg (Landstingsråd, Fp)
Motivering: Rydberg försöker med maktmissbruk från sin position som landstingsråd direkt påverka Regeringen att hämma utövandet av alternativmedicin i Sverige och det trots att det finns internationell forskning som visar på evidens för att många alternativmedicinska metoder fungerar. Läs mer

Christer Sturmark (ordf. Humanisterna)
Motivering: I sin ambition att pracka på omgivningen budskap och beteenden som i grunden kränker de mänskliga rättigheterna har Christer Sturmark duperat många som kan anses vara betydelsefulla inom både kultur, media och politik. Christer Sturmark bildar en spets inom den antihumanistiska fronten. Läs mer

Karin Bojs (Vetenskapsjournalist, DN)
Motivering: Karin Bojs är vetenskapsjournalist på DN och kanske en av Sveriges mäktigaste opinionsbildare när det gäller uppfattningar kring folkhälsa. Hon personifierar mixen av slarvig journalistik och tendentiöst artikelförfattande i kombination med möjligheten att varje dag nå 800,000 läsare genom DN. Läs mer

Martin Ingvar (Professor integrativ medicin, föreståndare för Osher Centrum, ordf. Forskningsstyrelsen, ordf. Forskningsstrategiska kommittén, Martin Ingvar Group vid Stockholm Brain Institute)
Motivering: Martin Ingvar har inte använt en donation på 43 miljoner kr för dess avsedda syfte att utvärdera de bästa alternativmedicinska metoderna för integration i vården. Ingvar har samarbetat med skeptikern Edzard Ernst som rådgivare för Osher Centrum. Martin Ingvar har skrivit förordet till Ernsts bok ”Salveklick och kvacksalveri” som angriper alternativmedicin. Läs mer om motiveringen. Läs mer om Osher Centrum Leaks.

Peter Gudmundson (Rektor på KTH)
Motivering: För att han i egenskap av rektor på KTH beskyddar föreningen Vetenskap och Folkbildnings förnedringsverksamhet och VoF:s ofta ovetenskapliga opinionsbildande utspel mot tex alternativmedicin i press och på TV. VoF har sitt huvudsäte på KTH där flera tunga styrelsemedlemmar sitter tryggt i famnen på rektorn.