Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskan nomineras till Årets Förvillare 2014

Jag nominerar Helsingborgs Dagblad och dess ansvarige utgivare Lars Johansson [korrigerat: Lars Dahmén] samt Pia Rehnquist [korrigerat: Lars Dahmén] ansvarige utgivare på Sydsvenskan (Sydsvenska Dagbladet) till ”Årets förvillare 2014” för de artiklar, främst författade av VoF:aren Joakim Björck, som dagstidningarna under oktober-november i år publicerade om: Anders Sultan, Michael Zazzio samt bolaget Ion Silver AB och dess produkt Ionosil som innehåller det hälsobefrämjande vattenreningsmedlet kolloidalt silver.

Motiveringen till att de två ansvariga utgivarna på dagstidningarna ska erhålla priset är att de två tidningarna grundlöst har utpekat Anders Sultan och Ion Silver AB som brottsliga.

Tidningarna har felaktigt återgivit innebörden av gällande lagstiftning och har underförstått påstått att all den forskning som finns listad på MEDLINE och PubMed inte skulle existera, eftersom det enligt publicisterna inte finns någon forskning som skulle visa att kolloidalt silver har medicinska, läkande och botande effekter. De två publicisterna har påstått detta trots att hundratals av de vetenskapliga studier som finns är publicerade i erkänd, vetenskaplig litteratur och indexerade på MEDLINE.

Förnekelsen av att det existerar verifierbara, vetenskapliga studier som dessutom återfinns och finns listade i offentliga, medicinska databaser som även är tillgängliga på Internet, visar på publicisternas bristande förmåga att söka, finna, ta till sig av och korrekt redogöra för lättillgängliga, vetenskapliga fakta och information.

Namn: Anonym

9 kommentarer

  1. Ni är SÅ nominerade till att ni sprider [raderat]!! Stoppa upp all vetenskap i [raderat] på er själva, eftersom ni verkar vara köpta av ”högre instanser”. Journalistik ska vara opartiskt!!!

  2. IONsilver är beprövat mot virus, bakterier och även svampar – ingriper direkt i cellernas metabolism och den information som spridits av journalisten och VOF’aren
    Joakim Björck är helt fel och utan vetenskapligt underlag.

  3. Kolloidalt silver är ju farligt så tidningen gjorde rätt i att rapportera om kvacksalvarna, ni borde läsa på lite innan man skyddar människor som lurar och bedrar sjuka i samhället bara för att tjäna pengar.

    Gör om, gör rätt!

  4. Dessutom används kolloidalt silver redan på sjukhus. Är de också vilseledda? Jag har fått berättat direkt från ”källan” att ett bensår som på sjukhus har behandlats med silveromslag inom kort blev bättre efter många år utan behandling som hjälpt. Är den erfarenheten gjord ”på plats” inget värd? Detta anses inte vara någon vetenskaplig sanning enlig Vetenskap och Folkbildning utan bara en förvillelse och hälsofara. Vem försöker att lura vem?

  5. Varför rekomenderas det inte att privatpersoner får använda silvervatten när det används inom Svensk sjukvård i form av silverplåster och det används också för att rena operationsinstrument och det är nog på det viset att det inte går att patentera så de stora( mafioso) bolagen kann tjäna pengar på det och en sak som man är förbannad över det är prepparatet glycosamin som hälsolivs förbjödsatt sälja och nu finns det att köpa på Svenska apotek under en massa olika benämningar och nu är det så bra så man tillockmed kann ge det till sina husdjur och då knn man snacka om monopol,,

  6. Det är tröttsamt att inse hur styrda en del tidningar är av läkemedelsindustrin! Att journalister får sprida uppenbara lögner! Helsingborgs dagblad är en klockren kandidat att bli årets förvillare!

Kommentarer är stängda.