PR-byrå tar över domänen Aretsforvillare.nu som låter folket rösta fram ”Årets Förvillare”

Årets förvillarePR- och webbyrån Sasser Media Lab tar över domänen Aretsforvillare.nu för att avlasta förra domänägaren, en docent på KI, som börjat uppleva en viss press riktad mot dennes arbetsgivare. 

Utmärkelsen är en travesti på föreningen Vetenskap och Folkbildnings (VoF:s) utmärkelse med samma namn dvs ”Årets förvillare”. Det var VoF som ursprungligen lanserade utmärkelsen ”Årets Förvillare” år 1987.

PR- och webbyrån Sasser Media Lab tog 2011 fram idén att skapa ett alternativt pris med samma namn dvs ”Årets Förvillare” med det huvudsakliga målet att minska den negativa effekt som en lång rad personer fått utstå åren 1987-2011 pga av fulpriset.

Jag läste om och pratade med många individer som genomlidit allt från missfall, självmordstankar, förstörda karriärer, mobbning till utanförskap på arbetsplatsen på grund av fulpriset som ingen ville ha.

Att påverka VoF att upphöra med att dela ut fulpriset var inte framkomligt. De vägrade lyssna. Det fanns bara en utväg, att se till att VoF genom ett ”practical joke” själva fick fulpriset, vilket också skede 2010.

Snabbt insåg vi att priset faktiskt demokratiskt kan röstas fram av svenska folket… Det var bra för det spädde ytterligare ut prisets gifteffekt och gör det på sikt än mer meningslöst att dela ut…

Det nya målet var att få medierna att sluta skriva om det varje årsskifte när VoF gav ut priset. Vi nådde målet i januari 2013. Inget medie ville då längre skriva om vem som fått VoF:s utmärkelse.

I framtiden hoppas jag samhällsdebatten ska kunna existera utan att någon pekar ut någon annan som en idiot. Sakfrågorna ska kunna diskuteras utan pekpinnar, säger Torbjörn Sassersson. Då kan fulpriset ”Årets Förvillare” avlivas för gott.

Läs mer på Sasser Media Lab

Till röstningen: Årets Förvillare 2014