Vetenskap och Folkbildning ”VoF” nomineras till Årets Förvillare 2014

Vetenskap och Folkbildning (VoF) nomineras till Årets Förvillare för att återkommande under året förvillat allmänhet och beslutsfattare genom att hänvisa till att man smygutsåg Strålskyddsstiftelsen till årets förvillare år 2013 med motiveringen att stiftelsen skulle sprida ”skrämselpropaganda” alternativt ”propaganda” till allmänheten.

Det är förvillande enbart i sig då de enda som Strålskyddsstiftlsens information kan vara skrämmande för i själva verket är IT-industrin som ser stiftelsens faktabaserade information om hälsorisker med trådlös teknik som skrämmande för sin verksamhet.

VOF:s ”utmärkelse” till Strålskyddsstiftelsen var inte enbart förvillande i sig, den har även använts i syfte för att förvilla om Strålskyddsstifttelsen närhelst stiftelsen omnämns under hela året. Det förvillande med VOF:s ”utmärkelse” och återkommande hänvisningar till ”utmärkelsen” består i att det saknas uppgift om något som är felaktigt eller förvillande med Strålskyddsstiftelsens information i ”utmärkelsen”.

I stället innehöll VOF:s motivering till ”utmärkelsen” av Strålskyddsstiftelsen, den förvillande felaktiga uppgiften att stiftelsen skulle vara en lobbygrupp och alltså inte en insamlingsstiftelse trots att det framgår redan av namnet.

Strålskyddsstiftelsen baserar genomgående sin information på omfattande vetenskapliga undersökningar och belägg till skillnad från VOF som ändå förvillande påstår att VOF verkar för att samhället ska basera beslut på just vetenskap.

Anonym