Replik: Sanningen om NewsVoice och Vetenskap & Folkbildning

Torbjörn Sassersson - True ScienceFöreningen Vetenskap och Folkbildning har i en osignerad artikel i sin pamflett ”Folkvett” rubricerad ”Sanningen om NewsVoice” (29 aug 2015) valt att varna för tidningen NewsVoice. Angreppet kommer i ett nytt underläge för VoF då Google numera listar den VoF-granskande sajten Vetenskap-folkbildning.nu högre än VoF.se vid sökning på orden: ”vetenskap och folkbildning”.

Det är i övrigt intressant att VoF just nu kommer med en så allvarlig kritik mot NewsVoice. Jag tolkar det som om nättidningen NewsVoice på allvar oroar etablissemangets och industrins grindvaktförening. Det är i övrigt många nya medier som nu tar läsare från gammelmedia och tillrättalagd public service. NewsVoice har för närvarande mellan 150 000 och 230 000 unika besökare per månad.

Vi inom de nya medierna utvecklas varje dag som orädda och professionellt undersökande journalister och analytiker. Vi försöker leverera det där skrivandet som gammelmedierna offrade eller glömde bort för att tillmötesgå annonsörer och jäviga styrelseledningar.

Min kommentar till VoF angående det begränsade urval som VoF exemplifierar (av alla de ämnen som NewsVoice tar upp) är att Vetenskap och Folkbildning envist håller fast vid ålderdomliga uppfattningar om vård, hälsa, världen och samhället. Det är som om VoF inte hängt med i den kunskapsutveckling och kunskapsspridning som skett sedan internet kom. Det är denna kunskapsutveckling som NewsVoice speglar medan VoF:s unga och äldre arga män fortsätter att skolmässigt och smalspårigt tolka verkligheten åt allmänheten. VoF vill helst att allmänheten lydigt ska inta VoF:s ortodoxa föreställningar och materialistiska världsåskådning.

Personligen försöker jag så ofta jag kan att ge utrymme för genuin vetenskap, bra forskning och undersökande journalistik till skillnad från VoF som enbart lyfter fram politisk korrekt vetenskap och forskning. VoF bedriver inte heller egna vetenskapliga undersökningar utan fokuserar på opinionsbildning dvs åsikter.

VoF förklarar sin mission:

”Särskilt tar föreningen som sin uppgift att i en fri opinionsbildning bekämpa de felaktiga föreställningar som förekommer i frågor som kan avgöras vetenskapligt.”

Läs och jämför alla medier och alla källor

I övrigt håller jag med Dan Larhammar, som skriver följande kommentar efter artikeln ”Sanningen om NewsVoice”:

Dan Larhammar gillar NewsVoice lite grann

Ja, varför inte? Läs på både VoF och NewsVoice och framför allt, läs de texter som är källorna bakom de artiklar som NewsVoice publicerar. Ett av syftena medNewsVoice är att med artiklar på svenska stimulera till läsning i internationella medier. NewsVoice vill öppna svenskboxen och släppa in lite ljus, syre och hopp. VoF försöker istället hålla ihop papplådan.

Min motkritik till VoF lyder:

Svaret på frågorna är förmodligen aldrig. Orsaken är att VoF är en del av etablissemanget, en grindvaktförening som försvarar status quo.

Om skeptikerföreningen Vetenskap och Folkbildning hade varit en äkta vetenskapsskyddande förening skulle de för länge sedan granskat och ifrågasatt dessa problem.

NewsVoice är i själva verket ett av de få medierna i Sverige, som tagit sig an dessa svåra skrivjobb.

Anledningen till att läsa VoF:s texter är främst för att få insyn i hur  dessa lobbyister argumenterar för att åsiktsstyra och därför vilseleda journalister, politiker och allmänhet.

Text: Torbjörn Sassersson, redaktör, NewsVoice

14 kommentarer

 1. Lobbyister sprider ofta konspirationsteorier för att gynna sin egen plånbok, eller finns det någon annan orsak? Borde vara åtalbart att förtjäna sitt uppehälle på sådan verksamhet eftersom det kan få förödande konsekvenser.

 2. Frågan är väl snarare när alternativmedicinförespråkarna likt Gøtzsche och Horton ska våga kritisera sin egen bransch. För likt vilken annan bransch som helst finns det självklart problem inom läkemedelsbranschen. För att komma till rätta med dessa problem så behöver välgrundad kritik komma upp till ytan även inifrån branschen och att den gör det är snarare en styrka än en svaghet. Det handlar om en sorts självsannering och denna saknar jag inom alternativmedicinbranschen. För självklart finns stora problem inom alternativmedicinbranschen med.

  1. Dock förespråkar inte Göetzsche alternativmedicin. Han offentliggör de problem som finns med psykofarmaka som finns på marknaden samt den forskning som gör av läkemedelsbolagen på sina egna preparat. Han pratar om en evidensbaserad psykiatri, i nuläget är psykatrin inte det utan baserad delvis på forskning där man ser tydliga fel i hur man designar studier och hur data framställs (vad man väljer att ha med och inte ).Ytterligare så bygger mycket inom psykiatrin och diagnoser på DSMV (diagnos manualen) som 9 personer tog fram i USA genom att rösta och ha möten (vilket inte är vetenskaplig praksis).

 3. Andreas, jag tror inte det löser problemen inom Big Pharma att direkt försöka föra över uppmärksamheten tillbaka till alternativmedicinen. Varför ska alltid fokus riktas på påstådda fel inom alternativmedicinen? Min åsikt är att någon gång måste Big Pharma och all den sjukhusvård/internmedicin som baseras på pseudovetenskapliga preparat från Big Pharma skärskådas och rensa bort.

  Denna Big Pharma-skolmedicinen skördar miljontals offer varje år. Statistiken finns redan, men som Horton på The Lancet skriver, det är ingen som är benägen att börja göra något åt det.

  Insiders, visslare, skakade patienter och anhöriga till döda fd patienter varnar, anmäler, protesterar och tom skriker: gör något! När ska rutinerna inte bara ”ses över” utan helt bytas ut?

  Alternativmedicinen skördar inga offer. Vitaminer och kosttillskott dödar inte. Att arbeta med de självläkande mekanismerna på kroppens och naturens villkor skadar inte.

  Det gör Big Pharmas skolmedicin. Därför måste fokus vara på det, anser jag.

  1. Torbjörn skriver ”Alternativmedicinen skördar inga offer. Vitaminer och kosttillskott dödar inte. Att arbeta med de självläkande mekanismerna på kroppens och naturens villkor skadar inte.”

   Hur vet du det? Det görs ingen uppföljning, ingen statistisk datainsamling och ingen lagring av rapporter av bieffekter. Finns det ens någonstans att anmäla bieffekter?

   1. Bra frågor, men avled inte uppmärksamheten från de gigantiska problemen nämligen Big Pharma och hur svensk skolmedicin är baserad på Big Pharmas pseudovetenskapliga ”mediciner”. Richard Horton på Lancet menar att det handlar om att 50% av den medicinska forskningen är falsk.

    Inte heller anmälningarna av biverkningar av dessa mediciner fungerar, mest för att varken patienter, anhöriga eller läkare anmäler bieffekter, dödsfall, vårdfel, läkemedelsförgiftning, överförskrivning av läkemedel etc.

    Min artikel handlar om dessa problem, inte om eventuella problem inom alternativmedicinen.

    Enligt en rapport från 2008 från den amerikanska giftinformationscentral ( Clinical Toxicology) har ingen dött från multivitaminer, mineraler, vitamin A, B, C, D eller E. Det fanns inte heller dödsfall rapporterade från örter, aminosyror, kinesisk medicin, ayurvedisk medicin, blågröna alger eller homeopati.

    Samtidigt rapporteras om att biverkningar från receptbelagda mediciner uppgår till 2,2 miljoner och att antalet läkarframkallade dödsfall i USA uppgår till 783 936, bara under år 2008.

   2. Det enkla skälet till det är ju att det inte är lönsamt. Vitaminer o mineraler såväl som naturen kan inte patenteras och därmed inte generera ofantliga vinster eller licensinkomster. Det är väl klart att något måste offras på en sådan planet, som blott värderar människovärdet i ”inhemsk” valuta…

  2. Man blir av med dom onödiga ätarna.

   Det finns inte en mur som är för hög att inte en åsna fullastad med guld inte skulle ta sig över.

   På forskningen hade vi 3 gånger högre lön än de flesta.
   Vi fick skriva på 40-års tysnadsplikt

 4. VoF kan inte ha mycket förtroende kvar. De är en organisation som har mobbing av enskilda personer som arbetsverktyg. Ser dem som 100% oseriösa. Varför ens bry sig om vad de gör?

  1. I ”mobbsverige” fungerar tyvärr de usla metoderna bland befolkningen.. Det är ju enbart därför VoF väljer den metoden.. Den stora massan får inte gå åt fel håll. Börs och finanskrascherna skulle bli både ljudliga och krävande..

  2. Några satt på Helsingborgs Dagblad och ringde upp olika företag för att få en smaskig artikel om någon alternativmedicinare sade att behandlingarna skulle var bra för något.

Kommentarer är stängda.