Vetenskapliga partiet utser Hans Rosling till Årets förvillare 2015

Martin Gustavsson som är Vetenskapliga partiets ordförande utser Hans Rosling till Årets förvillare 2015. Det är följden av insikten att vem som helst, när som helst kan utse Årets förvillare.

Motiveringarna handlar om att Hans Rosling utger sig för att vara vetenskaplig, men samtidigt okritiskt förmedlar åsikter med utvalda och partiska fakta som grund gällande population och migration. Gustavsson menar att Hans Roslings statistiska budskap skapar ännu mer svält och förödelse i världen. Han sysslar med cirkelresonemang, ”confirmation bias” och ”cherry picking” om Gustavssons motivering skrivs om med andra ord.

Den kanske mest allvarliga motiveringen, och anklagelsen, är att Rosling medvetet överdriver den positiva utvecklingen i världen med förvillande diagram. Roslings åsikt är att populationstillväxt är toppen.

För en mer exakt formulera motivering, läs mer i Vetenskapliga partiets artikel om utmärkelsen Årets förvillare 2015.

5 kommentarer

 1. Jag har inte kunskaper om den statistik som Hans Rosling förmedlar och har inga åsikter i den frågan. Däremot är jag upprörd över att han går Bill Gates ärenden när det gäller att vaccinera barn i världen, trots att vaccination är allvarligt ifrågasatt och verkar vara en hälsorisk och till och med en risk för livet, snarare än ett sätt att förebygga. Se https://www.youtube.com/watch?v=2nDh8MQuS-Y.

  1. @Pia Hellertz
   Det kan faktiskt vara så att både Bill Gates och Hans Rosling faktiskt tror på vaccination i allmänhet, precis som andra som blivit förvillade av de som tjänar pengar på vaccination. Så just detta anser jag inte gör dem till moraliskt tvivelaktiga personer.

   Bill Gates försöker faktiskt lösa grundproblemet genom Gates foundation och jag tror att han om någon inser populationsproblemet och vill väl för han är en mycket intelligent person, till skillnad från Hans Rosling.

  1. @Pia Hellertz
   Alla svenska riksdagspartier som existerade vid Hitlers tid stödde bildandet av Statens institut för rasbiologi, not de sannolikt inte skryter om idag.

   Så om http://www.plannedparenthood.org/ Planned Parenthood, höll på med rasblologi, finner jag det inte moraliskt tvivelaktigt idag, speciellt inte för Bill Gates, som inte ens deltog vid denna tidpunkt.

   Visst är det möjligt att Bill Gates, kanske även Hans Rosling, m.fl. på ett diskret sätt reducerar populationen medelst att stödja skadliga vacciner och skadligt GMO, men att det skulle vara en ondskefull motivering bakom, finner jag tveksamt, även om jag själv håller med om att GMO och vaccineringar är en mycket dålig väg av flera orsaker, ex. att det sannolikt inte kommer fungera samtidigt som man förgiftar miljön med glyfosater och genetiskt tvivelaktigt material.

   MEN det mest ondskefulla vore väl ändå att inte försöka göra någonting åt populationskatastrofen, eftersom det leder till svältdöd, dödande genom krig och dödande för kannibalism. Visserligen naturliga beteenden i mänsklighetens historia, men ändå moraliskt tvivelaktiga, anser jag.

   Jag anser personligen att det finns ett bra sätt att minska populationen som bevislingen fungerarade i Kina, nämligen strikt enbarnspolicy, numera tvåbarns policy. En sådan policy skulle kunna göra att människan kommer i balans med naturen och fler arter har chans att överleva.

   Vi behöver givetvis göra mer än så, ex. minska konsumtionen, förbjuda gifter som roundup och införa handelstullar som minskar transporterna, men ingen del av ekvationen får glömmas bort.

   Lyckas vi rädda naturen för framtidens generationer så är det det mest moraliskt korrekta man kan göra, anser jag, och där tror jag att alla håller med mig, även Hans, Bill och du Pia.

Kommentarer är stängda.