Johan Rockström nomineras till Årets Förvillare 2015

Johan Rockström,   2015 - Foto: Frankie Fouganthin,   Wikimedia Commons
Foto: Frankie Fouganthin, Wikimedia Commons

Johan Rockström nomineras till Årets Förvillare 2015 av en rad personer på grund av att de anser att han är en klimatalarmist som uttalar sig utan vetenskaplig grund om ett klimathot.

Johan Rockström är en svensk agronom, miljövetare, professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet och chef för Stockholm Resilience Centre. Rockström utnämndes till ”Miljömäktigast” i Sverige år 2012 och 2013 av tidningen Miljöaktuellt. Han utsågs 2009 till Årets svensk av tidningen Fokus. Rockström var chef för Stockholm Environment Institute 2004-2012. Johan Rockström har varit både sommarpratare och vinterpratare på P1.

Motiveringar

”Som Vinterpratare överträffade han det mesta vad gäller okunnighet och självgodhet. Han påstår sig rädda klimatet och därmed mänskligheten.” / B.T.

”För hans förmåga att utan vetenskapligt stöd uttala sig i frågor där han saknar kompetens.” / Anonym

”Johan Rockström helt övertygad om att den näst sämsta lösningen vindkraft skulle rädda klimathotet. Professor att förvilla människor. Passade bra ihop med etermedia som har samma inställning för det passar deras politiska uppfattning.” / Curt Widlund

”Oaktat forskningsresultat världen över, som entydigt pekar på att det inte finns något samband mellan antropocene koldioxidutsläpp och någon globaluppvärmning, ej heller att någon global uppvärmning skulle föreligga, så matar han media med den ena rapporten efter den andra med motsatsen. Han saknar dessutom fackkunskap i området klimatologi. När nu det börjar bli allt mer uppenbart att vi har en global avkylning, så kopplar han det också till koldioxid, som till dags dato på grund av den något kade halten i atmosfären fått ökenområden att grönska, fått glaciärer att nybildas (Ben Nevis t.ex., fått jordbruksskördarna att öka till gagn för svältområdena, så fortsätter han med samma skrämselpropaganda i media.” / Arne Beldau

”På ett synnerligen ovetenskapligt vis rätar Rockström ut klimatforskningens stora frågetecken till enorma utropstecken.” / Anders Ottosson, GU.se

”För att han konsekvent undviker fundamentala vetenskapsteoretiska fundamenta och kommer med tvärsäkra uttalanden enbart baserade på hypoteser i alltför förenklade datamodeller.” / Ove Peterson

”Han lever gott på sin förvridna klimathotsalarmism, trots att verkliga observationer motsäger allt han påstår. Han är ju bara en agronom…” / Pär-Olov Joelson

”Att han förvränger tusentals år av verklighet till ett mikroskopiskt tunnelseende med ogrundade fakta och med ett mål att sko sig själv.” / Mikael

”Han sprider domedagsförutsägelser om global uppvärmning pga stigande koldioxidhalt, trots att de mest tillförlitliga temperaturserierna RSS och UAH visar att temperaturen i stort sett varit stabil i över 18 år samtidigt som koldioxidhalten fortsatt att stiga.” / Lars Bern

8 kommentarer

  1. Skojare och charlatan som lever gott på, blir rik på, bidrag från olika organisationer som stöds av Rockefellers olika stiftelser och organisationer. En skam för vetenskapen.

  2. Har i tre års tid försökt få belägg för Johan Rockströms olika diktat, någon form av samlad logik förutom falskt rapporterad 97% enighet i en märkligt välkammad forskning. Men istället för framträder en väv av felaktiga förutsägelser, via allt från James Hansen, Al Gore och ofantlig politisering, till svenska framgångsrika opportunister som Anders Wijkman och Pär Holmgren.

    Det fina om Rockström mot all förmodan skulle utses till Årets Förvillare 2015 vore att kanske de krokigaste linjerna rätas ut en smula, att diverse märkliga penningflöden utreds, så jag får ro.

  3. Att förneka att vi står inför ett klimathot förefaller mig lika begåvat som att Sveriges regeringar alltsedan Alliansregeringen tillträdde 2006 uppmuntrar vattenbruk i öppna kassar. Konsekvensen av denne föråldrade teknik är att avfallet i form av fekalier (fiskgödsel) och överblivet foder dumpas i våra en gång rena vatten, framförallt i mellersta Norrland och Värmlands län. Målsättningen för vår förre landbygdsminister Eskil Erlandsson var att Sverige skulle odla 50 000 ton fisk i öppna kassar. Att det skulle generera 150 000 ton gödsel hade han ingen aning om. Han trodde på utsagan från Sveriges Lantbruksuniversitet om att ”magra vatten mår bara bra av lite extra gödning”… Så det finns tyvärr korkade politiker och korkade medmänniskor som inte tar till sig fakta… Jag anser att Johan Rockström är en nödvändig ”klimatalarmist”, en absolut nödvändig sanningssägare! De som nu försöker diskriminera genom att ge honom ett suspekt pris borde tänka sig för! Hur var det grekerna uttryckte sig? Mot själva dumheten talar gudarna förgäves… Med vänlig hälsning till alla som inte vill ta till sig informationen om Moder Jords kritiska tillstånd!

Kommentarer är stängda.