Sofia Arkelsten (M) nomineras till Årets förvillare 2017

Moderaten och riksdagskvinnan Sofia Arkelsten nomineras till Årets förvillare 2017 för sin ovetenskapligt grundade lobbying för tvångsvaccinering i Sverige.

Motivering:

Sofia Arkelsten - montage
Sofia Arkelsten – montage

”Trots kritik mot och upplysningar om att vacciners påstådda verkan saknar vetenskapligt stöd vill Arkelsten införa obligatorisk massvaccinering i form av förebyggande tvångsmedicinering med vaccin.  Arkelsten har med två riksdagsmotioner försökt införa tvångsvaccinering i Sverige trots att hon informerats om riskerna med vacciner. Det kallas faktaresistens. Sofia Arkelsten tar i sin iver inte hänsyn till någon av de punkter som listas nedan:

 • Det finns otal exempel på att vaccinerade personer kan få de sjukdomar de vaccinerats emot vilket beror på att vacciner generellt är verkningslösa. Vacciner kan endast i bästa fall generera svaga antikroppar.
 • Trots att tex narkolepsi bevisligen var orsakad av massvaccinering har inte myndigheterna ställt krav på industrin att alla skadliga tillsatser och konserveringsmedel elimineras eller byts ut mot säkra medel.
 • Staten befriar utan allmänhetens medgivande vaccintillverkare allt ansvar för skadliga effekter av vacciner. Istället kan skattebetalare som skadats efter massvaccinationer på sin höjd få ersättning från sina egna skattepengar.
 • Vacciner har generellt inte testats i placebokontrollerade dubbelblinda studier. Det vetenskapliga underlaget för att försvara vacciner ligger på en skala mellan inga bevis till svaga bevis.
 • Artificiella vacciner kan inte ersätta ett naturligt starkt immunförsvar.
 • Arkelsten är faktaresistent mot det faktum att alla barnsjukdomar redan reducerats med 80-90% innan massvaccinationsprogrammen startade på 1950-talet.
 • Tvångsvaccinationer går emot den mänskliga rättigheten om individens frihet att själv välja vårdmetod.

Referenser

3 kommentarer

 1. Sofia Arkelsten

  Det känns taskigt att göra ett sådant här val. Men som politiker har du ett ansvar och dina åsikter skall inte gå att köpa.
  Tyvärr innehåller din motion så många grova felaktigheter om folkhälsa så att det känns som du fått betalt för att lägga fram förslaget. Det finns både grund och hög forskning som starkt motsätter sig ditt förslag. Och ditt förslag har ingen vetenskaplig grund. Däremot kan det skada människor för livet. Men det kanske ni inte bryr er om när ni fått donationer eller pengar under bordet? För med en motion som innehåller så många felaktigheter går det tyvärr inte att tro något annat!!

 2. Ingen sk tvinga mig eller någon annan att spruta in främmande ännen i mitt barns kropp. Var ärliga med vad de innehåller och vad de kan göra. Risker finns och där av heltoacceptabelt med tvång.

 3. Det känns inte ett dugg taskigt att välja Sofia Arkelsten till Årets Förvillare, hon är nämligen hänsynslös. Vi kan inte fortsätta att vara servila mot hennes typ, busar skall behandlas busaktigt.

Kommentarer är stängda.