Professor Sven Ove Hansson, KTH

Sven Ove Hansson
Sven Ove Hansson

Sven Ove Hansson är född 1951. Med en kommunistisk och socialistisk värdegrund hade en Hansson en brokig tidig karriär med bland annat avbrutna medicinarstudier och arbete åt det socialdemokratiska partiet. Han kom att alltmer fördjupa sig i filosofi varvid hans politiska kontakter givit honom flera utredningsuppdrag.

Sven Ove Hanssons intresse för filosofi står i en besynnerlig kontrast till hans vetenskapssyn. Efter grundandet av skeptikerföreningen Vetenskap och folkbildning 1982 har han förfäktat den illusoriska uppfattningen att han själv och vänkretsen har ett samhällsuppdrag att bekämpa och förlöjliga oliktänkande. Svensken skall bara tro och följa det som i varje läge kan anses vara vetenskapligt, menar han. Om vetenskapliga data saknas fyller Hansson på med sunt förnuft, som tycks gå lika bra. Bara man tänker klart och rationellt så blir det rätt!

Den som har någon synpunkt, eller tror något, som Sven Ove Hansson själv tror kan studeras vetenskaplig anklagas för att bedriva pseudovetenskap, alltså vetenskap på falsk grund. Filosofiska överväganden, tro och tyckande platsar alltså inte.

Sven Ove Hansson har märkligt nog blivit en ledande person på Kungliga Tekniska Högskolan, som gör vad de kan för att med statliga pengar och på betald arbetstid förmörka livet för dem som, utan att kunna försvara sig, smutskastas av Hansson retorik i föredrag, på nätet eller i tidskriften Folkvett. Ödmjukheten inför oliktänkande och dualistiska synsätt är noll, precis som hos en gammal kommunist.

Sven Ove Hansson har förlett en generation ungdomar till tron att man gynnar vetenskapens intressen genom kamp snarare än genom utbildning, inhämtande av kunskap, dialog och skapande av synteser.

Sven Ove Hansson manar inte till kunskapssökande utan till en självgod tro på att en person med sunt förnuft också är vetenskaplig. Han skyddar spökskriverier och listning av oliktänkande samt andra utomvetenskapliga metoder i kraft av sin akademiska professur i filosofi.

2 kommentarer

  1. Det är en skrämmande drivkraft som påminner om politrucker ( eller vad de nu kallades ? ) i gamla sovjet. Man vill med diverse suspekta medel av skamlig och orättvis propaganda styra upp oliktänkare så de inte vågar visa sina tankar. Vad kan en människa vara ute efter med den synen på sina ”medmänniskor”. Jag blir bara avslagen och tom när jag tänker på de här mörka drivkrafterna som systematiskt utövas av diverse självpåtagna åsiktspoliser. Kan någon verkligen godkänna och uppmuntra liknande individer med så inskränkta tankar om sin omgivning som Sven Ove Hansson och hans vänner har. Det känns visserligen som han och hans gelikar har tagit på sig ett eget påhittat uppdrag, som blir mer och mer dråpligt och patetiskt i allmänhetens ögon. Det har vi att tacka såna ärliga och sanningssökande krafter som bl.a. varit med om att skapat den här siten. Tack alla ni!
    Så tycker jag, ruben!

  2. Det tog mig flera minuter att inse att sighten är ett skämt! Kul, tyckte jag faktiskt, men efter ytterligare några minuter förstod jag det som att de som ligger bakom sidan förväntas att bli tagna på allvar…faktiskt väldigt förvillande?

Kommentarer är stängda.